Rugsėjo 23 oji Lietuvos žydų genocido diena. Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje Holokausto temai buvo paskirtos pilietiškumo pagrindų, istorijos, dorinio ugdymo (etikos, tikybos), lietuvių
literatūros pamokos. Rugsėjo 23 d. 6 klasės, specialiosios jungtinės klasės mokiniai su istorijos mokytoja D. Kvedaravičiene vykome į žydų kapines, esančias prie Aukštadvario miestelio. Edukacinės išvykos pradžioje mokytoja pasakė šios išvykos tikslus, pateikė klausimus ir užduotis, kurias turėjome atlikti. Mokytoja papasakojo apie Holokausto metu sunaikintą Aukštadvario žydų bendruomenę,
parodė, kurioje vietoje Aukštadvaryje stovėjo žydų Sinagoga. Surinkome šiūkšles kapinėse ir šalia jų. Uždegėme žvakeles, pagerbėme žuvusiųjų atminimą.
6 kl. mokinė A. Malijauskaitė
Gali būti 2 žmonės, žmonės stovi ir veikla lauke vaizdas