09 01 mokyklos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už mokinius, mokinių tėvelius, mokytojus Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje.

09 02 mokyklos bendruomenė dalyvavo Mokslo ir žinių dienos šventėje.

09 05 U. Liucvaikytė (III G kl.) dalyvavo Trakų r. savivaldybės jaunimo reikalų posėdyje.

09 07 mokiniai ir mokytojai dalyvavo šventėje, skirtoje Aukštadvario miestelio privilegijos suteikimo 450-ųjų metų sukakčiai paminėti.

09 13 D. Stasiūnaitė (III G kl.) dalyvavo ,,Maximalistų“ apdovanojimo šventėje Vilniuje, kultūros centre ,,Kablys“. Mokinė apdovanojimą ,,Pažangumo“ srityje laimėjo trečiąjį kartą.

09 16 I-III G kl. mokiniai dalyvavo renginyje „Atvirų durų diena Trakų r. savivaldybėje“. Renginys vyko Trakų kultūros rūmuose (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

09 17 I G kl. mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „UNESCO saugomo Vilniaus senamiesčio panoramos“. Užsiėmimas vyko Vilniuje (mokytojas D. Stasiūnas).

09 20-23 5-8 kl., I-IVG kl. mokiniai dalyvavo netradicinėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose „Deimančiukų ieškotojas“. Pamokos skirtos J. Tumo – Vaižganto 150 – osioms gimimo metinėms paminėti (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, bibliotekos vedėja R. Budrevičienė).

09 20 G. Liucvaikytė (I G kl.), M. Bartaševičiūtė (III G kl.) dalyvavo renginyje, kuris vyko Trakų miškų urėdijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

09 21 8 kl., I G kl., III G kl. mokiniai dalyvavo mokinių praktikos forume, kuris vyko Santakos slėnyje Kaune (mokytoja R. Žuklienė).

09 24 8 kl., I-III G kl. mokiniai dalyvavo renginyje „Kalbos lobio paieška Vilniuje“. Renginys skirtas Europos kalbų dienai paminėti (mokytoja E. Liucvaikienė).

09 25 7-8 kl., I-III G kl. mokiniai dalyvavo rudens kroso varžybose, kurios vyko Trakų Totoriškių miške. Mokiniai užėmė šias vietas: V. Brazinskaitė (I G kl.) – II vieta (500 m.), G. Morozaitė (III G kl.) – II vieta (1000 m.), A. Arlauskas (7 kl.) – I vieta (1000 m.), M. Morozas (I G kl.) – II vieta (1000 m.), P. Malijauskas (7 kl.) – I vieta (1500 m.), L. Kazlauskas (III G kl.) – II vieta (3000 m.), E. Žydelis (I G kl.) – III vieta (1500 m.). Varžybose mokiniai dalyvavo pagal amžiaus grupes (mokytojai A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas).

09 27 6-8 kl., I-II G kl. mokiniai dalyvavo renginyje, kuris vyko Čižiūnų socialinių paslaugų centre (mokytoja A. Stankevičienė).

09 27 6-8 kl., I-III G kl. mokiniai dalyvavo Trakų r. bendrojo lavinimo mokyklų 2019 m. rudens turizmo sąskrydyje, skirtame Pasaulinei turizmo dienai. Sąskrydis vyko Anupriškių poilsiavietėje ,,Riterio krantas“ (mokytojas A. Kazlauskas).

09 28 7 kl., III G kl. mokiniai dalyvavo Grybų šventėje ,,Varėnos gamtos ritmu“. Šventė vyko Varėnos kultūros centre (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja R. Žuklienė).

10 01 5-8 kl. mokiniai dalyvavo projekte „Atrask komiksus su Trakiu“. Projektas buvo vykdomas Šiauliuose, Komiksų centre (mokytoja Nijolė Mečkovskaja).
10 02 7 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėse programose Kaune: „Lituanikos skrydis per amžius atminty“, „Paslaptingas atradimų pasaulis Kauno zooparke“ (mokytoja D. Kvedaravičienė).
10 03 5-8kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Konstitucijos egzaminas“ (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).
10 04 5-8kl., I-IV G kl. mokiniai, mokyklos bendruomenė dalyvavo šventėje, skirtoje Mokytojų dienai paminėti. „Metų mokytojo“ nominacija įteikta direktoriaus pavaduotojai ugdymui, istorijos mokytojai metodininkei A. Varankevičienei.
10 05 gimnazijos mokytojai vyko į Vilniaus „Domino“ teatrą, kur žiūrėjo spektaklį „Prie dangaus vartų“.
10 05 7-8, I G, III G kl. mokiniai ir mokytojai dalyvavo šventėje „Rudens jomarkas“ (mokytoja O. Lemežienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).
10 08 III G kl. mokiniai dalyvavo technologijų pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje – Trakų krašto tradicinių amatų centre (mokytoja O. Lemežienė).
10 18 II G, IV G kl. mokiniai dalyvavo edukacinėse programose „Tetralizuota ekskursija su grafiene Rozalija“ Raudondvario dvare ir „Pabėgimas iš IX forto“ Kaune (mokytojas K. Venckus).
10 21 I-II G kl. mokiniai dalyvavo lietuvių literatūros ir dailės pamokoje netradicinėje aplinkoje MO muziejuje Vilniuje (mokytojos B. Lapinskienė, N. Mečkovskaja).
10 22 gimnazijoje vyko priešgaisrinės pratybos (Aukštadvario gimnazijos direktorius A. Valančiauskas).
10 23-25 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai ir mokytojai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“ (mokytojai A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, N. Mečkovskaja, V. Skirka).
10 24 5-8 kl., I-IVG kl. mokiniai dalyvavo paskaitoje „Žalingų įpročių prevencija“. Paskaitą vedė gydytoja M. Sakalauskaitė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).
10 25 vyko 5 kl. mokinių krikštynos (auklėtoja R. Žuklienė). Krikštatėviai II G kl. mokiniai (auklėtoja E. Liucvaikienė).
10 25 G. Kaščiukevičiūtė (8 kl.), G. Jakelytė (IIIG kl.), M. Gustevičiūtė (IIIG kl.), J. Uscilaitė (IIIG kl.) dalyvavo projekto „Lietuvi, glauskis prie lietuvio“ pristatyme, kuris vyko Trakų kultūros rūmuose (mokytoja O. Lemežienė).
10 29 7-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo Trakų krašto tradicinių amatų centro organizuotoje edukacinėje išvykoje į Lenkiją (mokytojai A. Prakapienė, E. Liucvaikienė, D. Kvedaravičienė).

11 06 7 kl. mokiniai dalyvavo praktiniuose laboratoriniuose darbuose „Vandens ir mišinių virimo temperatūros nustatymas bei terpių tyrimas“. Laboratoriniai darbai vyko Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje (mokytoja D. Kvedaravičienė).
11 07 5-8 kl., I-IVG kl. mokiniai dalyvavo tarptautinio informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ (mokytoja R. Žuklienė).
11 12 III G kl. mokiniai dalyvavo bandomajame užsienio (anglų kalbos) teste, kuris vyko Aukštadvario gimnazijoje (mokytoja R. Žuklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Varankevičienė).
11 14 5-6 kl. mokiniai dalyvavo kvadrato varžybose, kurios vyko Onuškio D. Malinausko gimnazijoje (mokytoja A. Kazlauskienė).
11 19 6 kl, 8 kl. mokiniai dalyvavo edukaciniame renginyje „Lituanikos skrydis per amžius atminty“, kuris vyko Vytauto Didžiojo karo muziejuje, ir edukaciniame užsiėmime „Paslaptingas atradimų pasaulis“ (mokytoja L. Venckienė, soc. pedagogė S.Simanavičienė).
11 21 gimnazijos bendruomenė dalyvavo akcijoje „Rytinė košė-balzamas sielai“. Akciją vykdė 7 klasės mokinės (mokytoja O. Lemežienė).
11 21 5 kl. mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime – Jurgis Vilės ir Linos Itagaki knygos „Sibiro haiku“ pristatyme, kuris vyko Aukštadvario miestelio bibliotekoje (klasės auklėtoja R. Žuklienė).
11 21 III G kl. mokiniai dalyvavo Teisinių žinių viktorinoje, skirtoje tarptautinei Nerūkymo dienai paminėti. Viktorina vyko Trakuose (soc. pedagogė S. Simanavičienė).
11 21-25 Benediktas Sakalius (I G kl.), Ula Beliukevičiūtė (II G kl.) dalyvavo Vienoje vykusiame III tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse-festivalyje „EDELWEISS 2019“.
11 22 5-8 kl., I-II G kl. mokiniai dalyvavo šaudymo varžybose, kurios vyko Aukštadvario gimnazijos šaudykloje (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).
11 28 III G kl. mokiniai dalyvavo netradicinėse pamokose netradicinėje aplinkoje Kaune. Netradicinė pamoka „(Iš)gyventi tremtį“ vyko IX forte, ,,Dievų miško istorija“ – Maironio lietuvių literatūros istorijos muziejaus padalinyje B. ir V. Sruogų name- muziejuje (mokytoja L. Balevičiūtė).
11 29 mokiniai ir mokytojai dalyvavo ,,Geltonos spalvos dienoje“(gimnazijos mokinių komitetas).
11 28-29 G. Ašmenaitė (II G kl.) dalyvavo tarptautinėse šaudymo varžybos Lenkijoje (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

12 03-20 Aukštadvario gimnazijoje vyko projektas ,,Kalėdinės dirbtuvės. Trakai 2020 Lietuvos kultūros sostinė“. Projektą organizavo  Trakų r. Aukštadvario gimnazijos menų, technologijų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo metodinės grupės mokytojai: O. Lemežienė, D. Kvedaravičienė, I. Skulščienė, V. Skirka, A. Stankevičienė, A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas. Dalyvavo 5 – 8 kl.,   I – IV G kl., specialiosios kl. mokiniai, JMB būrelio nariai (vadovė Č. Pociūnienė), klasių auklėtojai, mokytojai.

Projekto veiklos:

12 05 gimnazijos mokiniai, klasių auklėtojai, mokytojai gamino kalėdines dekoracijas ir papuošė mokyklą.

12 05 5 kl., 8 kl., I G kl., III G kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Žiemos puokštė 2019“. Konkursas vyko Girionyse, Kauno rajone (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 09 II G kl., IV G kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje technologijų pamokoje ,,Medinaičių inkrustavimas žolynais“. Pamoka  vyko Trakų krašto amatų centre (mokytoja O. Lemežienė).

12 09-20 gimnazijoje vyko JMB būrelio narių pagamintų kalėdinių, naujametinių vainikų ir atvirukų paroda. Būrelio nariai pagamino kalėdines kojines ir jomis papuošė gimnazijos ir EPRC Aukštadvario skyriaus kabinetų duris (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 12 5 kl., 6 kl., specialiosios lavinamosios klasės mokiniai, D. Radišauskas (III G kl.), G. Morozaitė (III G kl.) dalyvavo adventinėje popietėje (mokytojos I. Skulščienė,  A. Stankevičienė, D. Kvedaravičienė).

12 16,18 dienomis 7 kl., 8 kl., I G kl., III G kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Švenčių belaukiant“. Akcija vyko Čižiūnų socialinių paslaugų centre, Šv. Domininko namuose (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja A. Stankevičienė).

12 18 7 kl., 8 kl., I-III G kl. mokiniai dalyvavo krepšinio varžybose Trakų gimnazijoje. Aukštadvario gimnazijos komanda užėmė III vietą (mokytojai A. Kazlauskas, A. Kazlauskienė).

Projekto baigiamasis renginys – Kalėdinis karnavalas. Jame dalyvavo 5-8 kl., I-IV G kl., specialiosios lavinamosios klasės mokiniai ( klasių auklėtojai, mokytojai).

12 04,11 dienomis 5- 8 kl., I G kl., III G kl., IV G kl. mokiniai pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ dalyvavo kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuos vedė kineziterapeutas Dominykas Kizys (mokytojai A. Kazlauskas, A. Kazlauskienė, A. Prakapienė).

12 12 5 kl. mokiniai gamino atvirukus, užsiėmimą vedė 5-oko Ąžuolo mama Eligija Suchockienė (mokytoja R. Žuklienė).

12 13 5 kl. mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose ,,Karo žirgas“, ,,Išgyvenimo pradžiamokslis“. Užsiėmimai vyko Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje (mokytoja R. Žuklienė).

12 17 8 kl. mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose ,,Karinė operacija. Žinių bomba“, „ Išgyvenimo pradžiamokslis“, kurie vyko Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje (mokytoja A. Kazlauskienė).

12 18 G. Mozolevskytė (7 kl.), I. Svetikaitė (7 kl.), A. Taraškevičiūtė (8 kl.), E. Žydelis (I G kl.) dalyvavo Adventiniame renginyje ,,Sakalėli sierasai, žalia rūta Kalėda“, kuris vyko Aukštadvario regioninio parko lankytojų centre (etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

01 06-15 gimnazijoje vyko 5-8 kl. Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. Nugalėtojos Patricijos Makšeckaitės (8 kl.) rašinys išsiųstas į rajono turą (L. Balevičiūtė, D. Kazlauskas).

01 08 K. Asanavičiūtė (III G kl.), D. Stasiūnaitė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje (mokytoja E. Liucvaikienė).

01 09 I-IV G kl. mokiniai dalyvavo matematikos olimpiadoje (mokytojai L. Venckienė, O. Lemežienė, K.Venckus).

01 10 G. Liucvaikytė (I G kl.), L. Gribauskas (I G kl.), D. Stasiūnaitė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje chemijos olimpiadoje. D. Stasiūnaitė laimėjo II-ąją vietą (mokytoja M. Puikienė).

01 10 G. Ašmenaitė (II G kl.), K. Kristapavičiūtė (I G kl.) dalyvavo šaudymo varžybose Kaune (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

01 10 7 kl., I G kl. mokiniai dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje žiemojančių vandens paukščių apskaitoje, kuri vyko Aukštadvario regioninio parko vandens telkiniuose (JMB būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

01 13 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai, gimnazijos bendruomenė dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcija skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

01 14-16 gimnazijoje vyko lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada I-IV G kl. (mokytojai L. Balevičiūtė, D. Kazlauskas).

01 13-23 U Liucvaikytė (III G kl.) dalyvavo ERASMUS mainų programoje „Step back from the edge“. Programa buvo vykdoma Rumunijoje.

01 14 I-IV G kl. mokiniai dalyvavo fizikos olimpiadoje (mokytojai A. Prakapienė, L. Vencienė, O. Lemežienė)

01 14 M. Janavičius (I G kl.), Andrius Arlauskas (II G kl.), A. Artiomenko (II G kl.), D. Kokšta (II G kl.) dalyvavo krepšinio varžybose 3×3, kurios vyko Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje. Komanda užėmė I-ąją vietą (mokytojai A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas).

01 16 8 kl., I-II G kl. mokiniai dalyvavo tinklinio varžybose, kurios vyko Trakų r. Henriko Senkevičiaus gimnazijoje (mokytoja A.Kazlauskienė).

01 16 G. Ašmenaitė (II G kl.) dalyvavo šaudymo varžybose Vilniuje (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

01 17 R. Palionytė (I G kl.), Aurimas Arlauskas (II G kl.), D. Stasiūnaitė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje matematikos olimpiadoje. Rusnė Palionytė (I G kl.) laimėjo I-ąją vietą (mokytojai V. Venckus, L. Venckienė).

01 20 I G kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje pilietiškumo pagrindų pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje- Lietuvos Respublikos Seime (mokytoja D. Kvedaravičienė).

01 21 R. Palionytė (I G kl.), D. Stasiūnaitė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytoja L. Balevičiūtė, D. Kazlauskas). D. Stasiūnaitė laimėjo I-ąją vietą.

01 23 III G kl. mokiniai dalyvavo Pirmosios pagalbos kursuose (TVSB lektorė D. Sakalienė).

01 24 L. Gribauskas (I G kl.), U. Beliukevičiūtė (II G kl.), D. Stasiūnaitė (III G kl.), K. Kozėla (IV G kl.) dalyvavo rajoninėje biologijos olimpiadoje. D. Stasiūnaitė (III G kl.), L. Gribauskas (I G kl.) laimėjo II-ąsias vietas (mokytoja J. Budrevičienė).

01 24 Aurimas Arlauskas (II G kl.), E. Makšeckas (II G kl.) dalyvavo rajoninėje fizikos olimpiadoje (mokytoja E. Liucvaikienė).

01 25 5 kl., I G kl., III G kl. mokiniai dalyvavo Viduržiemio žygyje „Gamtos kalba“. Žygis vyko maršrutu Aukštadvaris-Lavariškių piliakalnis-Aukštadvaris (mokytoja R. Žuklienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

01 27 II G kl., IV G kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje pilietiškumo pagrindų pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje Lietuvos Respublikos Seime (mokytoja D. Kvedaravičienė).

01 29 5-8 kl., I-III G kl. mokiniai dalyvavo meninio skaitymo konkurse, skirtame poeto P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms. Nugalėtojai gimnazijoje: B. Sakalius (7 kl.), G. Kaščiukevičiūtė (8 kl.), G. Dūdytė (8 kl.), D. Stasiūnaitė (III G kl.), U. Liucvakytė (III G kl.) (mokytojai L. Balevičiūtė, D. Kazlauskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

01 29 7-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių literatūros pamokoje, skirtoje A. Mačernio kūrybai „Dūžtančių formų pasaulis“. Pamoka vyko netradicinėje aplinkoje, dalyvavo Kauno Mažojo teatro aktorius, respublikinio skaitovų konkurso laureatas Alvydas Brunalas (mokytoja L. Balevičiūtė).

01 29 6 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje matematikos pamokoje „Matematiniai skaičiavimai virtuvėje“. Pamoka vyko netradicinėje aplinkoje EPMC Aukštadvario skyriaus amatų centre (mokytoja L. Venckienė).

01 31 Aukštadvario gimnazijoje buvo žalios spalvos diena (gimnazijos mokinių komitetas).

01 31 Andrius Arlauskas (II G kl.), E. Makšeckas (II G kl.) dalyvavo rajoninėje fizikos olimpiadoje (mokytoja A. Prakapienė).

Sausio-vasario mėn. 5-8 kl., I-IV G kl .mokiniai gamino tautinės simbolikos dekoracijas ir jomis puošė gimnaziją (mokytojos O. Lemežienė, D. Kvedaravičienė A. Kazlauskienė).

02 04 mokiniai dalyvavo Perkūno dienos renginyje, liejo žvakes Aukštadvario regioniniame parke.

02 03-05 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo viktorinoje, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmčiui (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

02 04-07 5 – 6 kl. mokiniai dalyvavo projekte “Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą”. Projektas vyko gimnazijos aktų salėje (mokytojos R. Žuklienė, L. Venckienė, soc. pedagogė S. Simanavičienė).

02 05 B. Sakalius (7 kl.), G. Dūdytė (8 kl.), G. Kaščiukevičiūtė (8 kl.), U. Liucvaikytė (III G kl.), D. Stasiūnaitė (III G kl.) dalyvavo rajoniniame meninio skaitymo konkurse, kuris vyko Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. G. Dūdytė ir  D. Stasiūnaitė užėmė III-iąsias vietas. (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

02 05 V. Brazinskaitė (I G kl.), R. Palionytė (I G kl.), E. Žydelis (I G kl.) dalyvavo projekte “Edukacinės filmo kūruimo dirbtuvės” ,“Mano kadras” atidarymo renginyje, kuris vyko Rūdiškių kultūros centre (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

Dėl mokinių pažangumo ir lankomumo 2020 m. vasario 7 d. Nr. O1-41 Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytojų tarybos posėdžio, įvykusio 2020-02-06 nutarimu Nr.1 pareikšta direktoriaus padėka mokiniams už labai gerą mokymąsi: G. Černiauskaitei ( 5 kl.), I. Darvidui ( 5 kl.), M. Daunoravičiui ( 5 kl.), V. Rybnikovaitei ( 6 kl.),  K. Orlavičiui (7 kl.), G. Dūdytei ( 8 kl.),  P. Makšeckaitei ( 8 kl.), E. Rimkaitei (8 kl.), G. Liucvaikytei ( I G kl.), D. Stasiūnaitei ( III G kl.).

Padėka mokiniams už labai gerą pamokų lankomumą:  A. Andrulioniui ( 5 kl.), G. Černiauskaitei ( 5 kl.), P. Kavaliauskui (5 kl.), E. Ustilo ( 5 kl.), U. Ignatavičiūtei ( 6 kl.), R. Plesevičiui ( 6 kl.), J. Ignatavičiūtei ( 8 kl.), D. Morkūnui ( II G kl.), D. Stasiūnaitei ( III G kl.).

02 08 Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje vyko mokinių tėvų susirinkimas.

02 10-14 Saugesnio interneto savaitė mokykloje. Vyko pokalbiai video medžiagos peržiūros, diskusijos (mokytoja R. Žuklienė).

02 10-14 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo klasės valandėlėse, skirtose Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (klasių auklėtojai).

02 14 mokiniai ir mokytojai dalyvavo parodos ,, Lietuvos šimtmečio puslapiai” atidaryme Aukštadvario miestelyje.

02 06 – 07 II-IV G kl. Mokiniai vyko į Litexpo parodą „Studijos 2020“ (mokytojai R. Žuklienė ir K. Venckus).

02 12 5-8 kl. mokiniai gimnazijoje rašė diktantą „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga! 2020“ (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

02 12 mokiniai paruošė medžiagą stendams Pauliaus Širvio šimtosioms gimimo metinėms paminėti (mokytoja L. Balevičiūtė, bibliotekos vedėja R. Budrevičienė).

02 12 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo nacionalinio konkurso “Lietuvos istorijos žinovas 2020” pirmajame etape . Nugalėtoja D. Stasiūnaitė ( III G kl.) ir pateko į antrąjį konkurso etapą (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

02 13 III G kl. mokiniams, dalyvavusiems konkurse ,,Įjunk Kalėdas”,  buvo įteiktos atminimo dovanėlės, diplomai (mokytoja R. Žuklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

02 13 III G kl. mokiniai dalyvavo netradicinės istorijos ir lietuvių kalbos pamokose Lietuvos Respublikos Seime ir Genocido muziejuje (mokytojos L. Balevičiūtė, A. Varankevičienė).

02 18 JMB būrelio ,,Verkniukai” nariai, vadovaujami VMU Trakų regioninio padalinio Aukštadvario girininkijos girininko pavaduotojo D. Uscilos, kėlė inkilus paukščiams Spindžiaus miške.

02 19 II – IV G kl. mokiniai dalyvavo istorijos olimpiadoje ,,Lietuvos valstybės ir visuomenės raida Gediminaičių ir Jogailaičių valdymo laikotarpiu (1295- 1572) (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė).

02 25 mokiniai dalyvavo Užgavėnių eitynėse (etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

02 21 G. Černiauskaitė (5 kl.) M. Daunoravičius (5 kl.) V. Rybnikovaitė (6 kl.), G. Marcinkevičius (8 kl.), P. Makšeckaitė (8 kl.) dalyvavo diktanto konkurse “Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbing! 2020”, skirtame Lietuvių kalbos dienų ir tarptautinės gimtosios kalbos dienos įprasminimui, vykusiame Trakų r. Paluknio Medeinos gimnazijoje. Padėkos įteiktos mokiniams G. Černiauskaitei, M. Daunoravičiui, V. Rybnikovaitei, o II vietos diplomai 8 kl. mokiniams – P. Makšeckaitei ir G. Marcinkevičiui. Paluknio ,,Medeinos” gimnazijos direktoriaus padėkos raštai įteikti mokytojoms L. Balevičiūtei, B. Lapinskienei  (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

02 22 8 kl., II G kl. mokiniai dalyvavo Litexpo parodų rūmuose vykusiame renginyje “Knygų mugė 2020” (mokytoja A. Kazlauskienė, bibliotekos vedėja R.Budrevičienė).

02 25 D. Radišauskas (III G kl.) dalyvavo rajoninėje istorijos olimpiadoje (mokytoja A. Varankevičienė).

02 25 G. Mozolevskytė (7 kl.) K. Kristapavičiūtė ( I G kl.), D. Stasiūnaitė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje technologijų olimpiadoje. Mozolevskytė (7 kl.) užėmė II vietą 7-8 kl.grupėje, K. Kristapavičiūtė – II vietą I- II G kl. grupėje, D. Stasiūnaitė – I vietą III- IV G kl. grupėje  (mokytoja O. Lemežienė).

02 26 II G kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje pilietiškumo pagrindų pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje –  parodoje ,,Lietuvos šimtmečio puslapiai”(mokytoja D. Kvedaravičienė).

02 27 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo paskaitoje ,,Infekcinių ligų profilaktika” (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

02 28 mokiniai rašė tradicinį Nacionalinį diktantą (24 mokiniai). Raštingiausio mokinio konkursas skirtas Gimtosios kalbos dienai paminėti. Raštingiausia gimnazijos mokinė Deimantė Stasiūnaitė ( III G kl.) išėjo į II etapą)  (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

02 28 III G kl. mokiniai (klasės auklėtoja L. Balevičiūtė) organizavo ,,Šimtadienio “ šventę IV G kl. mokiniams (klasės auklėtojas K. Venckus).