08 30 mokyklos bendruomenė dalyvavo Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje Šv. Mišiose. Mišios buvo aukojamos už mokinius, mokinių tėvelius, mokytojus.

 09 01 Mokslo ir žinių diena gimnazijoje (klasių auklėtojai, gimnazijos direktorius A. Valančiauskas, direktoriaus pavaduotojai  A. Varankevičienė, J. Juknevičius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

09 29 7-8 kl. mokiniai dalyvavo Kultūros paso paslaugų renginyje ,,Priklausomybės veidai“ (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, mokytojai: L. Venckienė, J. Budrevičienė, V. Skirka, D. Kazlauskas, A. Prakapienė).

09 29 6 kl., 8 kl., I-IV kl., 22TM gr., 23 TM gr. mokiniai dalyvavo krepšinio 3 x3  varžybose , kurios vyko Aukštadvario gimnazijoje (mokytoja R. Kulakovskaja).

09 30 5 kl., 6 kl., 8, IV G kl. mokiniai dalyvavo žygyje į Velnio duobę

10 05 nominacija „Metų Mokytojas“ įteikta matematikos mokytojui metodininkui K.Venckui.
IV G kl. mokiniai sveikino mokytojus Mokytojų dienos proga ( IV G kl. auklėtoja L. Balevičiūtė). Mokytojus sveikino JMB būrelio nariai (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 12 5- 6 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Sveiko maisto lėkštė“ ( mokytoja O. Lemežienė).

10 18 5-8 kl., I- IV G kl. mokiniai dalyvavo renginiuose , skirtuose paminėti Europos komisijos kovos prekyba žmonėmis dienai ( klasių auklėtojai, soc. pedagogė J. Bekešienė).

10 19 I G kl. mokiiniai dalyvavo susitikime su projekto „ Euroguodance“ ambasadoriumi Lietuvoje Laurynu Puidoku. Temos: ,,Kaip sėkmingai pasirinkti karjerą“, „ Karjeros pasirnkimo dirbtuvės“ (mokytoja R. Žuklienė).

10 20 6 VR gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Rūdiškes „ Picų lobyną“ (mokytoja V. Nairanauskienė).

10 25 5-8 kl. , I-IV G kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Konstitucija gyvai“. Akcija skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai paminėti (mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė).

10 23- 25 8 kl.,I G kl., III G. kl., IV G kl. mokiniai dalvavo Trakų r. sav. neformaliojo vaikų švietimo projekte ,, Panemune jūros link“ (mokytojas A. Kazlauskas).

10 23 mokytojai , bibliotekos vedėja dalyvavo seminare,,Pamokos organizavimas pagal mokytoją praktiką“. Seminaras vyko Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

10 26 Trakų r. Aukštadvario gimnazijos Direktoriaus įsakymu Nr. V1-133 5-8 kl., I- IV G kl. mokiniams, profesinio mokymo grupių mokiniams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 11 03 iki 2020 11 06, išskyrus specialiąją klasę. Šiai klasei ugdymas vyko kontaktiniu būdu.

Nuo 2020 lapkričio 9 d. iki 2020 lapkričio 20 d. 5-8 kl., I-IV G. kl. mokiniams, profesinio mkymo grupėms ugdymas vyko nuotoliniu būdu (Trakų r. Aukštadvario gimnazijos Direktoriaus įsakymas 2020 11 06 Nr. V1-134).
11 11 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino I etape (mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė).

Nuo 2020 lapkričio 23 d. iki 2020 lapkričio 27 d. 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniams, profesinio mokymo grupių mokiniams ugdymas vyko nuotoliniu būdu (Trakų r. Aukštadvario gimnazijos Direktoriaus įsakymas 2020 11 18 Nr. V1-125).

11 25-26 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai nutoliniu būdu dalyvavo tarptautiniame informatikos ir informacinio mąstymo konkurse,,Bebras“ (mokytoja R. Žuklienė).

Nuo 2020 lapkričio 30 d. iki 2020 gruodžio 4 d. 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniams, profesinio mokymo grupių mokiniams ugdymas vyko nuotoliniu būdu (specialiajai kl. ugdymas kontaktiniu būdu vyko nuo 2020 lapkričio 30 d. (Trakų r. Aukštadvario gimnazijos Direktoriaus įsakymas 2020 11 27 Nr. V1-141).

Nuo 2020-12-07 iki 2020-12-11 5-8 kl., I – IV G kl. bei profesinio mokymo grupėms pratęstas nuotolinis mokymas (Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V1-30, 2020 12 04).

12 07-09 mokiniai, mokytojai ir jų tėveliai dalyvavo gimnazijos audito grupės apklausoje, kurios tikslas – sužinoti gimnazijos ugdymo prioritetus, stipriąsias ir silpnąsias puses.

12 07 JMB būrelio „Verkniukai“ nariai dalyvavo Respublikinėje darbų parodoje-konkurse „Žiemos puokštė KMAIK -2020“ (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje). 5-8 kl. grupėje Gabrielės Mozolevskytės (8kl.) kompozicija „Nykštuko namelis“ užėmė 3-iąją vietą. I-IV G kl. grupėje Godos Liucvaikytės (II G kl.) kompozicija „Žiemos gniaužtuose“ užėmė 3-iąją vietą. Lauros Ezerskaitės (IV G kl.) kompozicija „Gamtos turtai“ užėmė 3-iąją vietą. Vilties prizais apdovanotos Adrijos Žuklytės (5 kl.) kompozicija „Kalėdos kvepia kava“ ir Rusnės Palionytės (II G kl.) kompozicija „Miško pasaka“ (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja R. Žuklienė).

12 12 gimnazijos mokiniai dalyvavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir VšĮ „Mokslo šviesa“ lapkričio 12 – gruodžio 12 d. organizuotoje skaitmeninių piešinių parodoje „Kalėdų stebuklas“ (mokytoja Dovilė Nalivaikaitė-Venslauskienė).

Gruodžio mėn. Adrija Žuklytė (5 kl.- darbo pavadinimas „Rudenio garsai“), Patricija Makšeckaitė (I G kl.- darbo pavadinimas „Saugok tai, ką turi“) dalyvavo respublikiniame mokinių meninės kūrybos darbų konkurse „Mano gamtos sapnai“, „Aš ir mano pajūris“. Konkursas skirtas UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams paminėti. Konkurso dalyvėms įteiktos padėkos ( mokytoja D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

Nuo 2020-12-14 iki 2020-12-22 5-8kl., I – IV G kl. bei profesinio mokymo grupėms pratęstas nuotolinis mokymas (Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V1-146, 2020 12 11).

12 16 I – IV G kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje matematikos olimpiadoje (mokytojai K.Venckus, L. Venckienė, A. Prakapienė).

12 17 5-8 kl. I-IV G. kl. mokiniai dalyvavo tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ (mokytoja R. Žuklienė).

12 17 I – IV G kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje chemijos olimpiadoje (mokytojos M. Puikienė, J.Budrevičienė, A. Varankevičienė).

12 17 III G kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje fizikos olimpiadoje (mokytojos L.Šukel, L. Venckienė, A.Prakapienė).

12 18 III G kl. mokiniai dalyvavo anglų kalbos mokyklinėje olimpiadoje (mokytojai E.Liucvaikienė, D.Stasiūnas).

12 22 I – IV G kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje biologijos olimpiadoje (mokytojai J.Budrevičienė, M. Puikienė, A. Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

12 01-21 Respublikinėje virtualioje parodoje – konkurse „2020 Miniatiūra 20×20”, kuris buvo organizuojamas neįvykusios LMTO baigiamojo etapo dalyviams, dalyvavo IV G kl. mokinė Deimantė Stasiūnaitė (mokytoja O.Lemežienė).

12 01-21 Gimnazijos kalėdinis puošimas (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja V. Nairanauskienė, gimnazijos ūkio dalies darbuotojai).

Nuo 2021-01-06 iki 2021-01-31 5-8 kl., I – IV G kl. bei profesinio mokymo grupėms pratęstas nuotolinis mokymas (Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V1-02, 2021 01 05).

01 06 A.Venskutonytė (III G kl.), Aurimas Arlauskas (III G kl.) dalyvavo mokyklinėje anglų kalbos olimpiadoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė, mokytojai – R. Žuklienė, V. Nairanauskas, V. Nairanauskienė, E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas).

01 07 G. Liucvaikytė (II G kl.) dalyvavo rajoninėje chemijos olimpiadoje (mokytoja M. Puikienė).

01 08 Aurimas Arlauskas (III G kl.) dalyvavo anglų kalbos rajoninėje olimpiadoje (mokytoja E.Liucvaikienė).

01 13 gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Klasės valandėlės buvo skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30 – mečiui paminėti (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, klasių auklėtojai).

01 13 5-8 kl., I – IV G kl. mokiniai dalyvavo meninio skaitymo konkurse, skirtame Sausio 13-osios dienai paminėti (mokytojai L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, D. Kazlauskas, R. Žuklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė).

01 14 rajoninėje biologijos olimpiadoje I –II G kl. grupėje L. Gribauskas (II G kl.) užėmė II-ąją vietą, III – IV G kl. grupėje D.Stasiūnaitė ( IV G kl. ) užėmė I-ąją vietą, D. Radišauskas (IVG kl.) – II-ąją vietą (mokytoja J. Budrevičienė).

01 15 16 P. Makšeckaitė (I G kl.), G. Marcinkevičius (I G kl.), R. Palionytė (II G kl.), G. Liucvaikytė (II G kl.), Aurimas Arlauskas (III G kl.), D. Stasiūnaitė (IV G kl.), R. Palionytė (IV G kl.) dalyvavo rajoninėje matematikos olimpiadoje (mokytojai K.Venckus, L. Venckienė).

01 20 I G – IV G klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytojai L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė, D. Kazlauskas).

01 21 P. P. Makšeckaitė (I G kl.), G. Liucvaikytė ( II G kl.), Aurimas Arlauskas ( III G kl.) dalyvavo rajoninėje fizikos olimpiadoje. Aurimas Arlauskas užėmė I-ąją vietą (mokytoja A. Prakapienė).

01 21 I G kl., 5VR grupės ir Finansinio raštingumo būrelio mokiniai dalyvavo ,,Swedbank“ iniciatyva suorganizuotoje didžiausioje nuotolinėje pamokoje Lietuvoje ,,Mokonomika“ (mokytojos V. Nairanauskienė, J. Daunoravičienė).

01 27 rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje P. Makšeckaitė (I G kl.) užėmė III-iąją vietą, D. Stasiūnaitė (IV G kl.) – I-ąją vietą (mokytoja L.Balevičiūtė).

01 28 rajono meninio skaitymo konkurse dalyvavo Adrija Žuklytė (5 kl.), Urtė Perednytė (5 kl.) – III-ioji vieta, D. Stasiūnaitė (IV G kl.) – I-oji vieta (mokytoja L. Balevičiūtė).

01 mėn. Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase konkurse Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30 – mečio paminėjimui skirtame konkurse „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“ dalyvavo Adas Martinėnas (5kl.), Šarūnas Martinėnas (5 kl.), Akvilė Bielskutė (5 kl.), Eitvidas Tamaševičius (5 kl.), Mėja Tamaševičiūtė (5 kl.), Urtė Perednytė (5 kl.), Nojus Šimonis (6 kl.), Gabrielė Dzencevičiūtė (I G kl.), Viktorija Norkutė (I G kl.). Konkurso dalyviams ir mokytojai įteiktos padėkos (mokytoja Dovilė Nalivaikaitė – Venslauskienė).

Direktoriaus įsakymu 2021 02 08 Nr. 01-11 pareikšta padėka už pasiektą aukštesnįjį pasiekimų lygį per I-ąjį pusmetį šiems mokiniams: A. Martinėnui (5 kl.), Š. Martinėnui (5 kl.), A. Žuklytei (5kl.), U. Perednytei (5 kl.), I. Darvidui (6 kl.), A. Dūdytei (6 kl.), M. Daunoravičiui (6 kl.), V. Rybnikovaitei (7 kl.), G. Dūdytei (I G kl.), G. Marcinkevičiui (I G kl. ), P. Makšeckaitei (I G kl.), G. Liucvaikytei (II G kl.), R. Palionytei (II G kl.), Aurimui Arlauskui (III G kl.), D. Statsiūnaitei (IV G kl.).

Padėka pareikšta mokiniams, nepraleidusiems per pirmą pusmetį nė vienos pamokos:

D. Mikalauskui (5kl.), E. Zinkevičiui (5kl.), A. Andrulioniui (6kl.), G. Čirnaiuskaitei (6kl.), R. Karalevičiūtei (6kl.), P. Kavalaisukui (6kl.), R. Razmislevičiui (6kl.), I. Šaulov (6kl.), U. Ignatavičiūtei (7kl.), J. Ignatavičiūtei (I G kl.), D. Stankevičiui (II G kl.), O. Gurskui (IV G kl.), J. Uscilaitei ( IV G kl.), D. Stasiūnaitei (IV G kl.), A. Girdžiūtei (5 V R gr.), B. Carikov (25 T M gr.), D. Morkūnui (25 TM gr.), M. Aleksai (22 TM gr.), G. Buinickui (22 TM gr.).

Direktoriaus įsakymu 2021 02 26 Nr. V1-13 pratęstas nuotolinis mokymas 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniams ir profesinio mokymo grupėms nuo 2021 03 01 iki karantino pabaigos Lietuvos Respublikos teritorijoje arba iki atskiro direktoriaus įsakymo.

II-IV G kl. mokiniai dalyvavo istorijos olimpiadoje gimnazijoje (mokytojos: A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė).

02 26 D. Stasiūnaitė (IV G kl.), D Radišauskas (IV G kl.) dalyvavo rajoninėje istorijos olimpiadoje (mokytoja A. Varankevičienė).

02 08-15 5-8 kl, I-IV G kl. mokiniai, profesinio mokymo grupės dalyvavo valandėlėse, pamokose, skirtose Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, klasių auklėtojai, grupių vadovai).

03 02 G. Liucvaikytė (II G kl.) dalyvavo rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje (mokytojas D. Stasiūnas).

03 03 8 kl., 7 kl., II G kl.mokiniai, D. Stasiūnaitė (IV G kl.), D. Radišauskas (IV G kl.), Andrius Arlauskas (III G kl.) dalyvavo geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“ (mokytojos A. Kazlauskienė, R. Žuklienė).

03 04 G. Mackevič (7 kl.),V. Rybnikovaitė (7 kl.), A. Arlauskas (8 kl.), U. Kavaliauskas (8 kl.), P. Malijauskas (8 kl.), K. Orlavičius (8 kl.), B. Sakalius (8 kl.) dalyvavo biologijos olimpiadoje (mokytoja J. Budrevičienė).

03 05 III G kl. mokiniai (klasės auklėtoja E. Liucvaikienė) nuotoliniu būdu organizavo Šimtadienio šventę IV G kl. mokiniams (klasės auklėtoja L. Balevičiūtė).

03 10 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos istorijos žinovas 2021 m.“ (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

03 10 D. Stasiūnaitė (IV G kl.) dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje šalies etape (mokytoja L. Balevičiūtė).

03 09-20 mokiniai dalyvavo parodoje ,,Aš sveikinu pavasarį“, fotografijų konkurse, KMAIK paskaitose, skirtose Žemės dienai paminėti (JMB būrelio vadovė, klausių auklėtojai).

03 29-04 22 Technologijų mokyklinis brandos egzaminas ( mokyktoja O. Lemežienė).

03 17 Andrius Arlauskas (III G kl.), D. Radišauskas (IV G kl.) dalyvavo rajonino geografijos olimpiadoje (mokytoja A. Kazlauskienė).

03 22-26 virėjų mokymo programos mokiniai dalyvavo meistriškumo konkurse ,,Velykų patiekalai“ (mokytojos O. Lemežienė, V. Nairanauskienė, direktoriaus pavaduotojas profesiniam mokymui J. Juknevičius).

03 22 D. Stasiūnaitė (IV G kl.), G. Mozolevskytė (8 kl.) rajono technologijų olimpiadoje savo amžiaus grupėse užėmė I-ąsias vietas (mokytoja O. Lemežienė).

03 24 V.Rybnikovaitė (7 kl.), K. Orlavičius (8 kl.) dalyvavo rajoninėje biologijos olimpiadoje (mokytoja J. Budrevičienė).

03 23-04 27 I G kl. mokiniai dalyvavo mokymuose ,,Kūrybingumo mokykla“ (mokytoja A. Kazlauskienė).

03 23-24 III G kl. mokiniai dalyvavo parodoje ,,Išsilaisvinimas ir karjera 2021“ (mokytoja R. Žuklienė).

03 25 6 kl., 5VR mokiniai dalyvavo integruotoje ekonomikos ir dailės pamokoje ,,Pardavimų sėkmės formulė- kaip veikia reklama“ (mokytojos V. Nairanauskienė, D. Nalivaikaitė-Venslauskienė).

04 02 D. Stasiūnaitė (IV G kl.) dalyvavo Lietuvos mokinių meninio skaitymo regiono konkurse, užėmė I vietą (mokytoja L. Balevičiūtė).

04-05 mėn. Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje vyko respublikinis piešinių konkursas ,,Rubensas šiuolaikiškai”. Konkurse dalyvavo gimnazijos mokinių piešiniai (mokytoja D. Nalivaikaitė – Venslauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

04 01 5,8 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje biologijos, dorinio ugdymo (tikybos ir etikos), dailės pamokoje ,,Ar griausime bebrų užtvankas” (mokytojos J. Budrevičienė, I. Skulščienė, D. Kvedaravičienė, D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

03 19 – 04 mokiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų vaikų piešinių, fotografijų virtualioje parodoje ,,Mano mylimiausias laukinis gyvūnas”. Padėkos įteiktos šiems mokiniams: A. Martinėnui (5 kl.), Š. Martinėnui (5 kl.), E. Zinkevičiui (5 kl.), U. Perednytei (5 kl.) (mokytoja D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

04 23 D. Stasiūnaitė (IV G kl.) meninio skaitymo konkurso šalies etapo laimėtoja ( III-ioji vieta) (mokytoja L. Balevičiūtė).

04 26 III- IV G kl. mokiniai dalyvavo nuotolinėje literatūros – teatro pamokoje ,,Salomėjos Nėries dienoraščio ir kūrybos refleksija” (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

04 26 I-II G kl. mokiniai dalyvavo nuotolinėje literatūros – teatro pamokoje ,,Antikinės dramos ir teatro analizė: Sofoklio tragedija ,,Antigonė” (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

04 28 K. Kristapavičiūtė (II G kl.), G. Liucvaikytė (II G kl.) dalyvavo Trakų r. savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos visuotiniame susirinkime.

04 29 6-7 kl. mokinių komanda dalyvavo jaunučių protmūšyje ,,Žalioji Odisėja” (

mokytojos J. Budrevičienė, R. Žuklienė).

04 30 6 kl. mokiniai dalyvavo ,,Rūšiavimo maratone” (mokytoja R. Žuklienė).

05 04 8 kl. mokiniai: J. Balabanskaitė, L. Grušauskas, P. Malijauskas, dalyvavo Kaišiadorių viskupijos KC organizuotame nuotoliniame renginyje, skirtame Šv. Juozapo metinėms (mokytoja I. Skulščienė).

05 04 I G kl. mokiniai dalyvavo mokymuose ,,Kūrybingumo mokykla“ (mokytoja A. Kazlauskienė).

05 14 D. Stasiūnaitė (IV G kl.), G. Mozolevskytė (8 kl.) dalyvavo Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje ,,Kūrybos virusas 2021“ šalies etape. D. Stasiūnaitė apdovanota LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomu. G. Mozolevskytei suteikta nominacija ,,Už sukurtą šypseną gyvenimui“. Šią nominaciją įsteigė Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Mokines olimpiadai ruošė mokytoja O. Lemežienė, olimpiados organizatorės – mokytojos V. Nairanauskienė, R. Šniukienė.

05 14 I G kl. mokiniai daluvavo nuotolinėje edukacijoje ,,Užfiksuota šviesa – chemija ir fotografija“ (mokytoja A. Kazlauskienė).

05 17 6 kl. mokiniai dalyvavo nuotolinėje edukacinėje programoje ,,Spalvos, spalvos, spalvos…“ (mokytoja R. Žuklienė).

05 20 6 kl. mokiniai dalyvavo nuotolinėje edukacinėje programoje ,,Senovinių stalo žaidimų dirbtuvės“ (mokytoja R. Žuklienė).

05 21 Paskutinio skambučio šventė IV G kl. mokiniams (klasės auklėtoja L. Balevičiūtė), šventės organizatoriai – III G kl. mokiniai (klasės auklėtoja E. Liucvaikienė), 5 kl. mokiniai (klasės auklėtojas K. Venckus, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

05 21 8 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Lietuvos istorinės asmenybės Vilniaus senamiestyje“ (mokytojos D. Kvedaravičienė, L.Balevičiūtė).

05 21 Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje vyko asmenų, pasiruošusių savišvietos būdu TR1, TR2, SZ kategorijų traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojų įgytų kompetencijų vertinimas (J. Juknevičius – direktoriaus pavaduotojas profesiniam ugdymui).

05 28 D. Radišauskas (IV G kl.), A. Arlauskas (III G kl.), A. Arlauskas (8 kl.), K. Orlavičius (8 kl.) dalyvavo orientacinio sporto varžybose Varnikų miške (mokytojas A. Kazlauskas).

Direktoriaus įsakymu 2021 05 28 Nr. V1-13 pratęstas nuotolinis mokymas 5-8kl., I-IV G kl. mokiniams ir profesinio mokymo gruoėms iki 2020-2021 m.m. pabaigos.

06 04 D. Širvinskis (I G kl.), R. Širvinskis (7 kl.) dalyvavo tvarkant Mergiškių kraštovaizdžio kultūros kompleksą (etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

06 08 specialiosios klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje Birštone (mokytojos padėjėjos E. Juknevičienė, A. Stankevičienė).

06 08 O. Dzencevičius (6 kl.), G. Monginas (6 kl.) dalyvavo renginyje Mergiškių kraštovaizdžio draustinyje, skirtame Aplinkos apsaugos dienai paminėti (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja R. Žuklienė).

06 11 8 kl. mokiniai dalyvavo edukaciniame renginyje ,,UNESCO saugomų Lietuvos vietovių unikalumas ( mokytoja D. Kvedaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

06 10-11 d. 5-8 kl., I-III G kl.mokiniai dalyvavo Pilietinėje iniciatyvoje ,,Gyvybės medis“, skirtoje paminėti Gedulo ir vilties dieną, birželio 14-ąją (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

06 21-22 d. I G kl. mokiniai dalyvavo pažintiniame sveikatingumo žygyje baidarėmis ,,Pažink savo gimtąjį kraštą“ (mokytoja A. Kazlauskienė).

06 28 d. Direktoriaus įsakymu pareikštos padėkos mokiniams, pasiekusiems aukštesnįjį mokymosi lygį per II-ajį pusmetį 5-os klasės mokiniams: Adui Martinėnui, Šarūnui Martinėnui, Urtei Perednytei, Adrijai Žuklytei; 6-os klasės mokiniams: Gustei Černiauskaitei, Ignui Darvidui, Matui Daunoravičiui, Aurėjai Dūdytei; 7-os klasės mokinei Viktorijai Rybnikovaitei; 8-os klasės mokiniui Kastyčiui Orlavičiui; I G klasės mokiniams: Patricijai Makšeckaitei, Gustavui Marcinkevičiui, Gretai Dūdytei, Erikai Rimkaitei, Gabrielei Dzencevičiūtei; II G klasės mokinei Godai Liucvaikytei; IV G klasės mokinei Deimantei Stasiūnaitei.

Direktoriaus įsakymu pareikštos padėkos mokiniams, pasiekusiems aukštesnįjį mokymosi lygį 2020-2021 mokslo metais: 5-os klasės mokinei Urtei Perednytei; 6-os klasės mokiniams: Ignui Darvidui, Matui Daunoravičiui, Aurėjai Dūdytei; 7-os klasės mokkinei Viktorijai Rybnikovaite; 8-os klasės mokiniui Kastyčiui Orlavičiui; I G klasės mokiniams: Gretai Dūdytei, Gabrielei Dzencevičiūtei, Gustavui Marcinkevičiui, Erikai Rimkaitei, Patricijai Makšeckaitei; II G klasės mokiniams: Godai Liucvaikytei, Rusnei Palionytei; III G klasės mokiniui Aurimui Arlauskui.

Direktoriaus įsakymu pareikštos padėkos mokiniams, per antrąjį pusmetį nepraleidusiems nė vienos pamokos: 5 klasės mokiniams: Nojui Gribauskui, Adui Martinėnui, Šarūnui Martinėnui, Danieliuis Mikalauskui, Eitvydui Tamaševičiui, Mėjai Tamaševičiūtei, Eimantui Zinkevičiui, Adrijai Žuklytei, Matui Žukui; 6 klasės mokiniams: Gustei Černiauskaitei, Pijui Kavaliauskui, Matui Daunoravičiui, Audriui Andriulioniui, Kamilei Vaitkevičiūtei, Nojui Šimoniui, Ryčiui Razmislevičiui, Ignui Darvidui, Rugilei Karalevičiūtei; 7 klasės mokiniams: Ugnei Ignatavičiūtei, Viktorijai Rybnikovaitei; 8 klasės mokiniui Pauliui Malijauskui; I G klasės mokiniams: Janinai Ignatavičiūtei, Patricijai Makšesckaitei, Rokui Matkevičiui, Gabrielei Dzencevičiūtei, Gustavui Marcinkevičiui, Auksei Taraškevičiūtei; II G klasės mokiniams: Titui Peredniui, Neringai Petravičiūtei, Kamilei Kristapavičiūtei; III G klasės mokiniams: Aurimui Arlauskui, Agnei Venskutonytei, Ulai Beliukevičiūtei; IV G klasės mokiniams: Kamilei Asanavičiūtei, Julitai Drumskajai, Ovidijui Gurskui, Dominykui Radišauskui, Deimantei Stasiūnaitei, Ugnei Liucvaikytei, Jovitai Žalpytei, Justei Uscilaitei, Redai Palionytei, Gintarei Morozaitei, Monikai Gustevičiūtei; 5VR gr. mokinei Žymantei Kalmatavičiūtei; 25TM gr. mokiniams: Dovydui Morkūnui, Gytautui Buinickui.

Direktoriaus įsakymu pareištos padėkos mokiniams, nepraleidusiems nė vienos pamokos 2020-2021 mokslo metais: 5 klasės mokiniams: Danieliui Mikalauskui, Eimantui Zinkevičiui; 6-os klasės mokiniams: Audriui Andriulioniui, Pijui Kavaliauskui, Rugilei Karalevičiūtei, Ryčiui Razmislevičiui; 7 klasės mokinei

Ugnei Ignatavičiūtei; I G klasės mokinei Janinai Ignatavičiūtei; IV G klasės mokiniams: Ovidijui Gurskui, Justei Uscilaitei; 25TM gr. mokiniui Dovydui Morkūnui, 22TM gr. mokiniui Gytautui Buinickui.

Direktoriaus įsakymu pareikštos padėkos mokiniams, pasiekusiems aukštesnįjį mokymosi lygį ir nepraleidusiems nė vienos pamokos 2020-2021 mokslo metais: 5-os klasės mokiniams: Adui Martinėnui, Šarūnui Martinėnui, Adrijai Žuklytei; 6-os klasės mokinei Gustei Černiauskaitei, IV G klasės mokinei Deimantei Stasiūnaitei