PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

2022 metų gegužės mėnesį 5 Aukštadvario gimnazijos profesinio mokymo skyriaus moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876. Stažuotės metus moksleiviams buvo sudarytos sąlygos…

Plačiau