2021-1-LT01-KA122-SCH-000013016

2021 m. rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje penki Aukštadvario gimnazijos bendrojo ugdymo mokytojai dalyvavo 5 d. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose Maltoje. Ši kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotė buvo įgyvendinta pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000013016 „Motyvuoti mokiniai“.

Kursų metu Aukštadvario gimnazijos bendrojo ugdymo mokytojai pakėlė savo profesinę kvalifikaciją ir išmoko šiuolaikinių ir kūrybiškų mokinių motyvavimo ir įtraukimo į ugdymo procesą metodų. Kursuose dalyvavę Aukštadvario gimnazijos mokytojai gavo Europass mobilumo dokumentus, dalyvavimo kursuose pažymėjimus.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.