Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Vasaros atostogos 5–10, I–II gimnazijos klasės mokiniams birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos III gimnazijos klasės, I profesinio mokymo kurso mokiniams birželio 16 – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės, II kurso profesinio mokymo mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.