Direktorius
Arūnas Valančiauskas                       8-677-67220    el.p. direktorius@aukstadvariogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Audronė Varankevičienė                   8-618-62531

Direktoriaus pavaduotojas profesiniam  mokymui

Juozas Juknevičius                   8-618-15935    el.p. pavaduotojas@aukstadvariogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Česlova Pociūnienė                        8-618-19810

Eil. nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Audronė Varankevičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Politologija Mokytoja metodininkė
2. Zita Almantienė Rusų kalba Vyr. mokytoja
3. Lina Balevičiūtė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
4. Dovilė Nalivaikaitė-Venslauskienė Dailė Mokytoja
5. Janė Budrevičienė Biologija Mokytoja metodininkė
6. Irena Skulsčienė Tikyba Vyr. mokytoja
7. Audrius Kazlauskas Kūno kultūra Vyr. mokytojas
8. Alma Kazlauskienė Geografija Vyr. mokytoja
Kūno kultūra Vyr. mokytoja
9. Danutė Kvedaravičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Etika Vyr. mokytoja
10. Birutė Lapinskienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
11. Ona Lemežienė Matematika Vyr. mokytojas
Technologijos Mokytoja ekspertė
12. Edita Liucvaikienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
13. Violeta Nairanauskienė Ekonomika Mokytoja metodininkė
14. Akvilė Prakapienė Kūno kultūra (šokis) Mokytoja
Fizika Mokytoja
Žmogaus sauga Mokytoja
15. Milda Puikienė Chemija Mokytoja metodininkė
Gamta ir žmogus Mokytoja metodininkė
16. Vytautas Skirka Technologijos Mokytojas
17. Aldona Stankevičienė Muzika Vyr. mokytoja
18. Rimantas Stanulionis Automobilizmas Vyr. mokytojas
19. Donatas Stasiūnas Anglų kalba Vyr. mokytojas
20. Kazys Venckus Matematika Mokytojas metodininkas
21. Lucija Venckienė Matematika Mokytoja metodininkė
22. Rasa Žuklienė Informacinės technologijos Mokytoja
Eil.Nr. Mokytojo vardas ir pavardė Dėstomas dalykas
1. Janė Budrevičienė Prekių mokslas
Vazoninių augalų priežiūra
Gėlių auginimas 
Augalų pažinimas
2. Vladas Budrevčius Žemės ūkio mašinos
ŽŪM techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas
Suvirinimas dujomis
Įvadas į darbo rinką
3. Jolita Daunoravičienė Apskaita ir kalkuliacija
Floristo darbo vietos parengimas
Įmonės darbo organizavimas
Žemės ūkio veiklos vykdymas 
Darbas su dokumentais
4. Rita Kulakovskaja Patiekalų paruošimas ir pateikimas
Karštų patiekalų ruošimas
Tvarkos palaikymas virtuvėje
Praktika
Samoningas fizinis aktyvumas
Kūno kultūra
5. Ona Lemežienė Maisto sanitarija ir higiena
Klijentų aptarnavimas ir prof. etika
Salotų užkandžių gaminimas
Pasiruošimas patiekalų gaminimui
6. Violeta Nairanauskienė Proginių užsak. patiekalų ruošimas
Šaltų ir saldžių patiekalų ruošimas
Sriubų ir saldžių patiekalų ir padažų gaminimas
Šventinių proginių puokščių ir kompozicijų gaminimas
Suaugusiųjų švenčių puokščių ir kompozicijų gaminimas
Saldžių patiekalų gaminimas
Mitybos pagrindai
Gaminių kokybės kontrolė
Įvadas į virėjo profesiją
7.  Jonas Radišauskas Mašinų eksploatacija
Mašinų taisymas
Mašinų techninė priežiūra
Automobilių ir traktorių maitinimo sistemos techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas
Praktikos tikrinimas
8. Viktoras Stukas Bendrieji mechaniko darbai
Gamybinių patalpų įrengimai
Detalių remontas
Detalių klijavimas
Įvadas į darbo rinką
Techniniai matavimai
Transporto priem. vairavimo p.
Įvadas į TPVD profesiją
9.  Lucija Šukel Automobilių ir traktorių elektros bei elektronikos įrengimų techninė priežiūra ir remontas
Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas
Įvairių rūšių gyvulių auginimas
Floristinių kompozicijų būdų naudojimas
Džiovintų augalų puokščių ir kompozicijų gaminimas
10. Jonas Umivalnikas Automobilių ir traktorių važiuoklių tech. priežiūra ir remontas
Korpusinių detalių remontas
Bendrieji mechaniko darbai.
Nesudėtingas litavimas, suvirinimas, klijavimas bei alavavimas
Lauko augalų auginimas
11. Vytautas Nairanauskas Saugus elgesys ekstr. situac.
Darbuotojų sauga ir sveikata
Civilinė sauga
Detalių floristiniams darbams gam.
Įvadas į darbo rinką
Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas
12.  Gediminas Pociūnas Automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių transmisijų techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių važiuoklių techninė priežiūra ir remontas
TR1 kategorijos traktorių vairavimas
Įvadas į darbo rinką
13. Alvydas Masys Floristinių elementų interjerui gaminimas
Vestuvinio dekoro elementų gamin.
Vitrinų dekoro gaminimas
Koliažų ir floristinių atvirukų gamin.
Floristinių detalių lauko erdvėms gamin.
Įvadas į floristo profesiją
14. Dainius Kazlauskas Žodinis ir rašytinis bendravimas
15. Juozas Juknevičius Ūkininkavimo pradmenys
16. Donatas Stasiūnas Floristinių darbų iš skirnų augalų atlikimas
Augalų paruošimas komponavimui

KLASĖS

5 klasė – klasės auklėtoja L. Balevičiūtė
6 klasė – klasės auklėtojas K. Venckus
7 klasė –  klasės auklėtoja R. Žuklienė
8 klasė – klasės auklėtoja L. Venckienė
IG klasė – klasės auklėtoja D. Kvedaravičienė
II G klasė – klasės auklėtoja A. Kazlauskienė
III G klasė – klasės auklėtojas D. Stasiūnas
IV G klasė –  klasės auklėtoja E. Liucvaikienė
Specialioji jungtinė klasė – klasės auklėtoja A. Stankevičienė

GRUPĖS

2ŽV – grupės vadovė 
7VR – grupės vadovė
28TM – grupės vadovas 
29TM – grupės vadovas
30TM – grupės vadovas

1ŽV – grupės vadovas V. Nairanauskas
6VR – grupės vadovė J. Daunoravičienė
25TM – grupės vadovė J. Budrevičienė
26TM – grupės vadovas J. Umivalnikas
27TM – grupės vadovas J. Umivalnikas
3FL – grupės vadovas D. Kazlauskas

5VR – 13 mokiniai, grupės vadovė V. Nairanauskienė
22TM – 19 mokiniai, grupės vadovė L. Šukel
2FL – 4 mokiniai, grupės vadovė J. Bekešienė

Rasa Žuklienė – specialioji pedagogė

Janina Bekešienė – socialinė pedagogė

Rasa Žuklienė – logopedė

Aldona Stankevičienė – mokytojo padėjėja

Elvyra Juknevičienė – mokytojo padėjėja 

 

Mokinių atstovai į tarybą Gabrielė Ašmenaitė (IVG kl.) – pirmininkė 
Lukas Gribauskas (IIIG kl.)
Eimantas Borovikov (25TM gr.)
Mokytojų atstovai į tarybą Edita Liucvaikienė – pirmininkė 
Violeta Nairanauskienė
Janina Bekešienė
Tėvų atstovai į tarybą Daiva Sakalienė – pirmininkė
Eglė Mokšeckienė
Laura Rybnikovienė

A. Varankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė

L. Balevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodinės grupės  pirmininkė

E. Liucvaikienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, užsienio kalbų ugdymo metodinės grupės pirmininkė

L. Venckienė, matematikos mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

A. Kazlauskienė, geografijos, kūno kultūros vyr. mokytoja, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

A. Stankevičienė, muzikos vyr. mokytoja, lavinamųjų (technologijų, kūno kultūros, dailės, muzikos ir dorinio ugdymo) metodinės grupės pirmininkė

 

Roma Kerienė valgyklos pagalbinė darbuotoja
Elena Tvardauskienė virėja
Sonata Ignatavičienė kiemsargė – valytoja
Vytautas Nairanauskas budintis
Arūnas Dakinevičius kiemsargis
Bartkevičiūtė Gitana valytoja
Budrevičienė Regina    bibliotekos vedėja
Sartanavičienė Loreta 
raštinės vedėja, archyvarė
Švabauskienė Janina budinti
Kavaliauskienė Ramunė  rūbininkė, valytoja
Kazlauskienė Elena valytoja
Algirdas Nenortas vairuotojas
Simanavičienė Neringa  valytoja
Suraučienė Janina    vyr. finansininkė
Žilionis Petras pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
Vladas Ramansevičius pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
Aldona Monginienė vyr. virėja
Rita Šniukienė IKT inžinierė specialistė