Direktorius
Arūnas Valančiauskas                   
Tel. +370 677 67220   
el.p. direktorius@aukstadvariogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Audronė Varankevičienė                 
Tel. +370 618 62531

Direktoriaus pavaduotojas profesiniam  mokymui

Juozas Juknevičius                 
 Tel. +370 618 15935   
el.p. pavaduotojas@aukstadvariogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Česlova Pociūnienė                   
Tel. +370 618 19810 
el.p. ceslova.p@gmail.com   

Eil. nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Audronė Varankevičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Politologija Mokytoja metodininkė
2. Zita Almantienė Rusų kalba Vyr. mokytoja
3. Lina Balevičiūtė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
4. Dovilė Nalivaikaitė-Venslauskienė Dailė Mokytoja
5. Janė Budrevičienė Biologija Mokytoja metodininkė
6. Irena Skulščienė Tikyba Vyr. mokytoja
7. Audrius Kazlauskas Kūno kultūra Vyr. mokytojas
8. Alma Kazlauskienė Geografija Vyr. mokytoja
Kūno kultūra Vyr. mokytoja
9. Danutė Kvedaravičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Etika Vyr. mokytoja
10. Birutė Lapinskienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
11. Ona Lemežienė Technologijos Mokytoja ekspertė
12. Edita Liucvaikienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
13. Violeta Nairanauskienė Ekonomika Mokytoja metodininkė
14. Akvilė Prakapienė Kūno kultūra (šokis) Vyr. mokytoja
Fizika Vyr. mokytoja
Žmogaus sauga Mokytoja
15. Milda Puikienė Chemija Mokytoja metodininkė
Gamta ir žmogus Mokytoja metodininkė
16. Vytautas Skirka Technologijos Mokytojas
17. Aldona Stankevičienė Muzika Vyr. mokytoja
18. Rimantas Stanulionis Automobilizmas Vyr. mokytojas
19. Donatas Stasiūnas Anglų kalba Mokytojas metodininkas
20. Kazys Venckus Matematika Mokytojas metodininkas
21. Lucija Venckienė Matematika Mokytoja metodininkė
22. Rasa Žuklienė Informacinės technologijos Vyr. mokytoja

Eil.Nr. Mokytojas Dėstomas dalykas
1. Janė Budrevičienė Prekių mokslas
Vazoninių augalų priežiūra
Gėlių auginimas 
Augalų pažinimas
2. Vladas Budrevčius Žemės ūkio mašinos
ŽŪM techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas
Suvirinimas dujomis
Įvadas į darbo rinką
3. Jolita Daunoravičienė Apskaita ir kalkuliacija
Floristo darbo vietos parengimas
Įmonės darbo organizavimas
Žemės ūkio veiklos vykdymas 
Darbas su dokumentais
4. Rita Kulakovskaja Patiekalų paruošimas ir pateikimas
Karštų patiekalų ruošimas
Tvarkos palaikymas virtuvėje
Praktika
Samoningas fizinis aktyvumas
Kūno kultūra
5. Ona Lemežienė Maisto sanitarija ir higiena
Klientų aptarnavimas ir prof. etika
Salotų užkandžių gaminimas
Pasiruošimas patiekalų gaminimui
6. Violeta Nairanauskienė Proginių užsak. patiekalų ruošimas
Šaltų ir saldžių patiekalų ruošimas
Sriubų ir saldžių patiekalų ir padažų gaminimas
Šventinių proginių puokščių ir kompozicijų gaminimas
Suaugusiųjų švenčių puokščių ir kompozicijų gaminimas
Saldžių patiekalų gaminimas
Mitybos pagrindai
Gaminių kokybės kontrolė
Įvadas į virėjo profesiją
7.  Jonas Radišauskas Mašinų eksploatacija
Mašinų taisymas
Mašinų techninė priežiūra
Automobilių ir traktorių maitinimo sistemos techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas
Praktikos tikrinimas
8. Viktoras Stukas Bendrieji mechaniko darbai
Gamybinių patalpų įrengimai
Detalių remontas
Detalių klijavimas
Įvadas į darbo rinką
Techniniai matavimai
Transporto priem. vairavimo p.
Įvadas į TPVD profesiją
9 Jonas Umivalnikas Automobilių ir traktorių važiuoklių tech. priežiūra ir remontas
Korpusinių detalių remontas
Bendrieji mechaniko darbai.
Nesudėtingas litavimas, suvirinimas, klijavimas bei alavavimas
Lauko augalų auginimas
10. Vytautas Nairanauskas Saugus elgesys ekstr. situac.
Darbuotojų sauga ir sveikata
Civilinė sauga
Detalių floristiniams darbams gam.
Įvadas į darbo rinką
Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas
11.  Gediminas Pociūnas Automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių transmisijų techninė priežiūra ir remontas
Automobilių ir traktorių važiuoklių techninė priežiūra ir remontas
TR1 kategorijos traktorių vairavimas
Įvadas į darbo rinką
12. Rita Janušonė Įmonės darbo organizavimas
Informacinės technologijos
13. Dainius Kazlauskas Žodinis ir rašytinis bendravimas
14. Juozas Juknevičius Ūkininkavimo pradmenys
     

KLASĖS

5 klasė – klasės auklėtoja E. Liucvaikienė
6 klasė – klasės auklėtoja A. Prakapienė

7 klasė – klasės auklėtoja L. Balevičiūtė
8 klasė – klasės auklėtojas K. Venckus
9 klasė –  klasės auklėtoja R. Žuklienė
IIG klasė – klasės auklėtoja L. Venckienė
IIIG klasė – klasės auklėtoja D. Kvedaravičienė
IV G klasė – klasės auklėtoja A. Kazlauskienė
Specialioji jungtinė klasė – klasės auklėtoja A. Stankevičienė

GRUPĖS

3AP-4AP – grupės vadovė J. Daunoravičienė
3ŠA – grupės vadovė J. Budrevičienė
4ŠA-5ŠA grupės vadovas V. Stukas
11VR-12VR grupės vadovė R. Kulakovskaja
5ŽV-6ŽV grupės vadovas V. Nairanauskas

1ŠA – grupės vadovas J. Umivalnikas
2ŠA – grupės vadovė J. Bekešienė
3ŽV-4ŽV – grupės vadovas G. Pociūnas
8VR – grupės vadovė V. Nairanauskienė
9VR-10VR – grupės vadovė V. Nairanauskienė

28TM – grupės vadovas J. Radišauskas

Rasa Žuklienė – specialioji pedagogė,  vyr. logopedė
Janina Bekešienė – socialinė pedagogė 
Aldona Stankevičienė – mokytojo padėjėja
Elvyra Juknevičienė – mokytojo padėjėja 

 

Mokinių atstovai į tarybą Mozolevskytė Gabrielė (III G)
Kaščiukevičiūtė Gabija (IV G)
Beatričė Ošikaitė (8VR gr.)
Mokytojų atstovai į tarybą Edita Liucvaikienė
Violeta Nairanauskienė
Janina Bekešienė
Tėvų atstovai į tarybą Daiva Sakalienė
Jurga Dūdienė
Renatas Dūdys

A. Varankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė
L. Balevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodinės grupės  pirmininkė
E. Liucvaikienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, užsienio kalbų ugdymo metodinės grupės pirmininkė
L. Venckienė, matematikos mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė
A. Kazlauskienė, geografijos, kūno kultūros vyr. mokytoja, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė
I. Skulsčienė, tikybos vyr. mokytoja, lavinamųjų (technologijų, kūno kultūros, dailės, muzikos ir dorinio ugdymo) metodinės grupės pirmininkė
J. Daunoravičienė, profesinio mokymo metodinės grupės pirmininkė

 

Roma Kerienė valgyklos pagalbinė darbuotoja
Elena Tvardauskienė virėja
Sonata Ignatavičienė kiemsargė – valytoja
Vytautas Nairanauskas budintis
Arūnas Dakinevičius kiemsargis
Gitana Bartkevičiūtė valytoja – budinti
Regina Budrevičienė  bibliotekos vedėja
Eglė Makšeckienė
raštinės vedėja, archyvarė
Janina Švabauskienė budinti
Ramunė Kavaliauskienė  rūbininkė, valytoja
Elena Kazlauskienė valytoja
Algirdas Nenortas vairuotojas
Neringa Simanavičienė  valytoja
Janina Suraučienė  vyr. finansininkė
Lionginas Černiauskas pagalbinis darbininkas
Dalia Mockeliūnienė projektų vadovė
Vladas Ramansevičius pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
Aldona Monginienė vyr. virėja
Rita Janušonė IKT inžinierė specialistė