Atsižvelgdama į tai, kad abiturientams lieka vis mažiau laiko iki valstybinių brandos egzaminų, bei į tai, kad pradėtas abiturientų skiepijimas, Vyriausybė nutarė nuo gegužės 3 d. ugdymą vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams leisti vykdyti mišriu būdu. Ugdymas bus organizuojamas švietimo, mokslo ir sporto ministrės nustatyta tvarka, užtikrinant, kad ne mažiau kaip 50 proc. pamokų vyktų kontaktiniu būdu.

    Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją mūsų rajone, nusprendėme nuo gegužės 3 dienos organizuoti ugdomąjį procesą mišriuoju būdu IV G klasei, 22TM, 5VR grupėms. Pamokos bus vedamos dalykų kabinetuose. Tvarkaraštį ir pamokoms skirtus kabinetus galima rasti Tamo dienyne.  Mokiniai į gimnazijos patalpas įeina pro pagrindinį įėjimą. Privaloma dėvėti medicinines kaukes arba respiratorius

Mokslo metai IV gimnazijos klasių mokiniams baigiasi gegužės 21 dieną.

 

Gimnazijos administracija