Šiuolaikiška, saugi, patraukli mokytis, sava ir savita mokykla, sudaranti sąlygas ugdyti(s)
įvairių poreikių turintiems mokiniams, vykdanti pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas.