2022 m. rugsėjo pabaigoje Trakų r. Aukštadvario gimnazijos profesinio mokymo mokytoja Jolita Daunoravičienė, kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos procesinių mokyklų, dalyvavo savaitės trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876. Kursų metu profesijos mokytojai patobulino savo kompetencijas spręsti problemas, susijusias su mokinių mokymosi motyvacija, mokėsi šiuolaikiškų ir kūrybiškų mokinių motyvavimo ir įtraukimo į ugdymo procesą metodų. Mokytojai taip pat mokėsi atpažinti priežastis, kodėl mokiniai praranda motyvaciją mokytis bei patobulino psichologinius ir bendravimo su mokiniais gebėjimus.
Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.
Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.
Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.