FLORISTO (kodas M22021401)

(spec. poreikių asmenims, nebaigusiems 10 kl. ir turintiems 14 m.)
Profesinė karjera:
Asmuo, baigęs floristo mokymo programą, įgys profesinių kompetencijų ir gebės dirbti iš dalies savarankiškai arba kolektyviai individualioje įmonėje, akcinėje bendrovėje, gebės specialistų priežiūroje paruošti floristo darbo vietą, bendrauti su klientais, komponuoti skintus, džiovintus, vazoninius ir dirbtinius augalus, dirbti su floristinėmis medžiagomis, aksesuarais, gamybos įranga ir įrankiais, žinos naudojamas medžiagas, jų paskirtį ir taikymo galimybes, gebės naudotis floristine literatūra, kitomis informacijos priemonėmis.

TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS (kodas M43071603 )

(po 10 klasių)
Profesinė karjera:
Technikos priežiūros verslo darbuotojas galės  dirbti valstybinėse bei privačiose mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę, vairuoti automobilius ir traktorius.

VIRĖJO (kodas M43101302)

(po 10 klasių)
Profesinė karjera:
Įgiję virėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti virėjo darbą restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose ir kitose viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.  Baigus šią mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo studijų programas.

TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS (kodas M44071605 )

(po 12 klasių)
Profesinė karjera:
Technikos priežiūros verslo darbuotojas galės  dirbti valstybinėse bei privačiose mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę, vairuoti automobilius ir traktorius.

TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS (kodas T43071602 )

(asmenims, jau turintiems VIENĄ kvalifikaciją)
Profesinė karjera:
Technikos priežiūros verslo darbuotojas galės  dirbti valstybinėse bei privačiose mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę, vairuoti automobilius ir traktorius.