VIRĖJO (kodai P42101303, P43101304 )

Įgiję virėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti virėjo darbą restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose ir kitose viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ (kodas T43081103 )

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas gebės dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais, vystyti netradicinius žemės ūkio verslus.

ŠALTKALVIO MODULINĖ (kodas P43071502, T43071504)

Įgiję šaltkalvio kvalifikaciją asmenys gali dirbti technikos šaltkalviais remontininkais įvairiose pramonės įmonėse, remonto dirbtuvėse.

APSKAITININKO MODULINĖ (kodas P4304110, T43041101)

Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.