08 28 mokyklos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje. Mišios buvo aukojamos už naujus mokslo metus.

09 01 gimnazijos bendruomenė dalyvavo Mokslo ir žinių dienos šventėje.

09 01 naujos valgyklos mokyklos pastate atidarymas.

09 07 6 kl. mokiniai vyko į edukacinę išvyką, į Velnio duobę (mokytoja L. Balevičiūtė).

09 15-30 5-8 kl., I G kl. mokiniai dalyvavo akcijoje „Sveika gyvensena“ (mokytojai O. Lemežienė,V. Skirka, A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas).

09 16 – 23 IV G kl. mokinė Goda Liucvaikytė dalyvavo jaunimo mainuose pagal Erasmus+ programą Švedijoje. Projektas ,,HEALTHY LIFE“.

09 23 d. 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai, 1 ŠA, 28 TM, 8 VR, 6 VR grupių mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Atminties kelias ‘‘. Akcija skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti (mokytojai A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, I. Skulščienė, B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė, D. Kazlauskas).

09 25 JMB būrelio ,,Verkniukai“ nariai dalyvavo Trakų urėdijos organizuotame žygyje Panerių mišku. Žygis skirtas Miškininko dienai paminėti (mokytoja R. Žuklienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

09 22 – 29 profesinio mokymo mokytoja Jolita Daunoravičienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotėje Maltoje.

09 29 II G kl., IV G kl. mokiniai vyko į edukacinę išvyką, į Druskininkus. Lankėsi Grūto parke (mokytoja D. Kvedaravičienė).

09 27 8 kl. JMB būrelio ,,Verkniukai“ nariai dalyvavo pėsčiųjų žygyje ,,Šventas vanduo – sveikata kūnui“ (mokytoja A. Stankevičienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

09 27 III G kl., 6 VR, 8 VR, 9-10 VR grupių mokiniai vyko į edukacinę išvyką, į Pivašiūnų amatų centrą (mokytoja O. Lemežienė).

09 19-10 08 profesijos moksleiviai E. Nikonovas, A. Kuznecovas, V. Matulevičius, K. Krasauskas vyko į stažuotę Jungtinėje Karalystėje.

10 01 – 07 profesijos mokytojai V.Stukas, A. Masys dalyvavo darbo stebėjimo stažuotėje Čekijoje pagal ,, Erasmus +“ programą.

10 04 LR Seimo narė E. Rudelienė ir patareja A. Lukošiūtė – Aleksandravičienė Tarptautinės mokytojų dienos proga padėkas įteikė fizikos mokytojai A. Prakapienei, informacinių technologijų mokytojai R. Žuklienei, anglų kalbos mokytojui D. Stasiūnui padovanojo skėtį.

10 05 mokyklos bendruomenė dalyvavo šventėje, skirtoje Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Metų mokytoja ir Mečislovo Rondomansko premijos laureate tapo kūno kultūros ir geografijos vyresnioji mokytoja Alma Kazlauskienė.

10 07 5,6 kl. mokiniai dalyvavo Trakų rajono moksleivių žaidynių futbolo varžybose, kurios vyko Rūdiškių gimnazijoje ( būrelio vadovas V. Varankevičius).

10 08 gimnazijos mokytojai dalyvavo Aukštadvario rudens mugėje: V. Nairanauskienė ( profesijos mokytoja), V. Nairanauskas ( profesijos mokytojas), O. Lemežienė ( profesijos mokytoja), J. Budrevičienė ( biologijos mokytoja), R. Kulakovskaja ( profesijos mokytoja), Č. Pociunienė ( direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams), G. Pociūnas ( profesijos mokytojas ), V. Budrevičius ( profesijos mokytojas ), A. Dakinevičius ( kiemsargis ), R. Žuklienė (specialioji pedagogė), J. Umivalnikas ( profesijos mokytojas).

10 09-16 mokytojai – D. Stasiūnas, A.Varankevičienė, L. Venckienė, A. Prakapienė, A. Kazlauskas – dalyvavo stažuotėje pagal projektą „Erasmus+“ Barselonoje.

10 10 5- 8 kl, I – IIG kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame virtualiame piešinių konkurse „ Pasaulis, kuriame maisto užtenka visiems „ (mokytoja D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

10 11 I G kl. mokiniai dalyvavo VMI viktorinoje „ Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ ( mokytoja V. Nairanauskienė ).

10 14 IG kl., 8 VR grupės mokiniai dalyvavo edukacinejė išvykoje į SWEDBANK finansų labaratoriją ( mokytojos V. Nairanauskienė, L. Balevičiūtė).

10 14 8 VR grupės mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje „ Obuolių jūra“ ( mokytoja V. Nairanauskienė).

10 15-22 profesinio mokymo mokytojai V. Nairanauskas, J. Umivalnikas dalyvavo stažuotėje Italijoje pagal projektą „ Erasmus+“.

10 20 6,7 kl. mokiniai dalyvavo poilsio ir pramogų parke „ Ąžuolynė‘‘ ( Soc. pedagogė J. Bekešienė).

10 20 JMB būrelio nariai dalyvavo geocaching – navigacijos ir koordinačių lobių paieškos žaidime Aukštadvario miestelyje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūniene).

10 25 5-8 kl., I-IVG kl., 1 ŠA, 8 VR, 28 TM grupių mokiniai dalyvavo Lietuvos Konstitucijos egzamine (mokytojai: A.Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, D. Kazlauskas, A. Kazlauskienė , A.Prakapienė, R. Žuklienė).

10 27 5, 7, 8, II G kl. mokiniai dalyvavo renginyje „ Penktokų krikštynos“ ( mokytojos D. Kvedaravičienė, A.Prakapienė).

10 27 6 kl., 3 FL gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje , Aukštadvario regioninio parko akcijoje, kurioje buvo sodinamas šimtmečio Ąžuolynas ( mokytoja V.Nairanauskienė ).

10 28 A. Martinėnas ( 7 kl.) , Š. Martinėnas ( 7 kl. ), O.Dzencevičius (8 kl.) dalyvavo šaudymo varžybose Alytuje ( šaudymo būrelio vadovas V.Stukas).

10 28-29 A. Malijauskaitė (6 kl.), P. Jaruševičiūtė (6 kl.) , U.Vaitkunskaitė (6 kl), A. Žuklytė (7 kl.) , A. Urmuliavičiūtė (7 kl.) dalyvavo edukacinėje išvykoje po Kuršių Nerijos nacionalinį parką ( JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 28 gimnazijos bendruomenė dalyvavo renginyje „ Helovinas 2022“ ( gimnazijos mokinių komitetas, kasių auklėtojai, grupių auklėtojai, soc. pedagogė J. Bekešienė, profesijos mokytojas V. Nairanauskas, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 20-11 07 mokiniai dalyvavo projekte, skirtame pyragų dienai paminėti (mokytojos O. Lemežienė, V. Nairanauskienė, D. Nalivaikaitė -Venslauskienė).

11 09 III-IV G kl., 1 ŠA, 28 TM, 3 ŽV, 9 VR grupių mokiniai dalyvavo pirmosios pagalbos mokymuose (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

11 15 6, 7 kl., II G kl. mokiniai ir gimnazijos darbuotojai vyko į Vilnių, į ,,Lumina“ šviesos parką Kairėnų botanikos sode (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

11 15 U. Kavaliauskas (II G kl.), G. Marcinkevičius (III G kl.), D. Stankevičius (IV G kl.) dalyvavo informacinių technologijų olimpiadoje (mokytojos R. Žuklienė, R. Janušonė).

11 16 5-8 kl., I-IV G kl., SĮ kl., 1 ŠA, 6 VR grupių mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Tolerancijos namas“. Akcija skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti (mokytojos soc. pedagogė J. Bekešienė, D. Kvedaravičienė, I. Skulščienė, D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

11 17 A. Martinėnas (7 kl.), Š. Martinėnas (7 kl.), O. Dzencevičius (8 kl.) dalyvavo šaudymo varžybose Kaune (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

11 17 A. Arlauskas (II G kl.), B. Sakalius (II G kl.), U. Kavaliauskas (II G kl.), G. Dzencevičiūtė (III G kl.), P. Makšeckaitė (III G kl.) dalyvavo Jaunimo reikalų agentūros Jaunimo metų uždarymo renginyje Marijampolėje.

11 17 III-IV G kl. mokiniai vyko į Mykolo Riomerio universitetą, į atvirų durų dienos renginius (karjeros specialistė S. Abucevičienė).

11 18 5, 6, 7 kl. mokiniai dalyvavo Trakų r. savivaldybės Trakų sveikatos visuomenės ir sveikatos biuro ES projekte ,,Saugus elgesys eisme“ (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

11 23 5-8 kl., I-IV G kl., SĮ kl., 1 ŠA, 6 VR, 28 TM gr. mokiniai per istorijos, pilietiškumo pagrindų, politologijos pamokas, klasių valandėlių metu žiūrėjo dokumentinį filmą ,,Lietuvos šarvai 1918-1923 metais“, kalbėjo apie šių dienų Lietuvos kariuomenę. Pamokos ir valandėlės buvo skirtos Lietuvos kariuomenės dienai paminėti (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, klasių auklėtojai).

11 23-24 5-8 kl., I-IV G kl., 1 ŠA, 8 VR grupių mokiniai dalyvavo informatiko ir informacinio mąstymo konkurse ,,Bebras“ (mokytojos R. Žuklienė, R. Janušonė).

11 28 5-8 kl., I-IV G kl., SĮ kl., 1 ŠA, 6 VR, 28 TM, 8 VR grupių mokiniai dalyvavo paskaitoje ,,Apie saugų elgesį ant atvirų vandens telkinių atšalus orams‘‘ ( direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

11 15, 28 I-II G kl. mokiniai dalyvavo tinklinio lygoje ,,Andžėjaus Stelmachovskio mokyklos taurei“ laimėti (mokytojas A. Kazlauskas).

11 30 JMB būrelio narės U. Vaitkunskaitė (6 kl.), A. Malijauskaitė (6 kl.), G. Mozolevskytė (II G kl.), R. Palionytė (IV G kl.), V. Brazinskaitė (IV G kl.), G. Liucvaikytė (IV G kl.) dalyvavo inter-aktyvioje pamokoje nuotolinių būdu (JMB būrelio vadovė Č, Pociūnienė).

12 01 – 2023 02 5- 8 kl., I -III G kl., 7 VR grupės mokiniai dalyvauja projekte ,,Kuriame Lietuvą 2022“ (mokytojos J. Budrevičienė, O. Lemežienė, V. Nairanauskienė, A. Varankevičienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 01 mokiniai dalyvavo tarpklasinėse varžybose Aukštadvaris – Stakliškės (mokytojai A. Kazlauskas, A. Kazlauskienė).

12 02 8 kl., II-IV G kl. mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos-lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje ,,Ukrainos istorija : tarp Herodoto ir mėlynųjų vandenų“ (mokytojos D. Kvedaravičienė, B. Lapinskienė, A. Varankevičienė).

12 05 I-II G kl. mokiniai dalyvavo tinklinio varžybose su Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokiniais (mokytojai A. Kazlauskas, A. Kazlauskienė).

11 21 – 12 09 5-8 kl., I-IV G kl., 1ŠA, 2ŠA, 28 TM, 6 VR, 8VR grupių mokiniai dalyvavo projekte ,,Kalėdinės dirbtuvės“ (lavinamųjų dalykų metodinės grupės mokytojai, klasių auklėtojai, grupių vadovai).

12 07 mokyklos bendruomenė dalyvavo renginyje, organizuotame kartu su miestelio biblioteka. Vyko kūrybinis dailininko, knygų iliustratoriaus, rašytojo Mariaus Jaunučio vakaras. Mokiniai pristatė dailininko kūrybos apžvalgą ( mokytojos B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė).

12 09 8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos – lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje ,,Laisvės kovos XIX- XX a“ (mokytojos D. Kvedaravičienė, B. Lapinskienė, A. Varankevičienė).

12 08 G. Liucvaikytė (IV G kl.),V. Brazinskaitė (IV G kl.), R. Palionytė (IV G kl.),G. Mozolevskytė (II G kl.), A. Žuklytė 7 kl., G. Žemaitytė 2 ŠA grupės mokiniai dalyvavo tarptautinėje floristų darbų parodoje – konkurse ,,Žiemos puokštė 2022. Konkursas vyko Girionyse, Kauno rajone (mokytojas V. Nairanauskas, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

11 29 – 2023 01 30 8 kl. mokiniai dalyvavo projekte ,,Ledo gėlės“ (mokytoja O. Lemežienė).

12 13 II-IV G kl. mokiniai pagal projektą ,,Ateitis elektronikams‘‘ vyko į Kauno technologijos universitetą, dalyvavo elektros ir elektronikos fakulteto FabLab kūrybinėse inžinerijos dirbtuvėse (mokytoja A. Prakapienė, ugdymo karjeros specialistė S. Abucevičienė).

12 14 8 kl., IV G kl. mokiniai dalyvavo kultūros paso renginyje ,,Kvepiantis Birštono banginiukas“ (mokytojai R. Žuklienė, D. Stasiūnas).

12 15 5 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje dorinio ugdymo (tikybos, etikos), muzikos pamokoje ,,Kalėdų belaukiant“ (mokytojos I. Skulščienė, D. Kvedaravičienė, A. Stankevičienė).

12 15 I-III kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje chemijos olimpiadoje (mokytojos M. Puikienė J. Budrevičienė, A. Prakapienė).

12 19 5-8 kl., I-IV G kl., 8 VR, 1-2 ŠA, 28 TM grupių mokiniai dalyvavo kultūros paso renginyje ,,Valstybė – tai aš“ (mokytojai A. Varankevičienė, L. Balevičiūtė, A. Kazlauskas, E. Liucvaikienė, B. Lapinskienė, L. Venckienė, Z. Almantienė, R. Žuklienė, J. Budrevičienė, O. Lemežienė, A. Prakapienė, V. Nairanauskienė).

12 20 5 kl. mokiniams istorijos pamoka vyko netradicinėje aplinkoje Aukštadvario gimnazijos kraštotyros muziejuje (mokytojai d. Kvedaravičienė, K. Venckus).

12 20 6-7 kl., I-II G kl. mokiniai dalyvavo adventiniame renginyje – susitikime su Prienų r. Jiezno gimnazijos I G kl. mokiniais ,,Džiugus Kalėdų laukimas“(mokytojos I. Skulščienė, A. Stankevičienė).

12 22 mokiniai dalyvavo kultūros paso edukacijoje ,,Mokslo šturmas“ (pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, klasių auklėtojai, grupių vadovai).

12 20 23 5 kl. mokiniai atliko projektinį darbą ,,Kalėdinis atvirukas‘‘ (mokytoja D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

12 23 mokyklos bendruomenė dalyvavo karnavale ,,Kalėdinės varžytuvės“. Šventę organizavo IV G kl. ir mokinių komitetas (mokytojas D. Stasiūnas). Klasėse ir grupėse vyko kalėdiniai žiburėliai (klasių auklėtojai, grupių vadovai).

12 01-2023 02 01 gimnazijos bendruomenė dalyvauja pilietinių iniciatyvų projekte „Kuriame Lietuvą 2022“ (mokytojos J.Budrevičienė, O. Lemežienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

01 09 mokyklinėje fizikos olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai: P. Makšeckaitė (III G kl.), G. Marcinkevičius (III G kl.), G. Dūdytė (III G kl.), G. Kaščiukevičiūtė (III G kl.), J. Ignatavičiūtė (III G kl.) (mokytojos A. Prakapienė, M. Puikienė, L. Venckienė).

01 11- 02 03 5-8 kl. mokiniai dalyvauja epistolinio rašinio konkurse ,,Įsivaizduok, kad esi superherojus, o tavo misija – visus pasaulio kelius padaryti saugius vaikams. Parašyk bet kam adresuotą laišką, jame paaiškindamas, kokių supergalių reikėtų šiai misijai pasiekti“ (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

01 12 G. Marcinkevičius (III G kl.) dalyvavo rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje ir laimėjo III vietą (mokytojas D. Stasiūnas).

01 13 Mokyklinėje biologijos olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai : V. Rybnikovaitė (I G kl.), A. Arlauskas (II G kl.0, P. Malijauskas (II G kl.), U. Kavaliauskas II G kl.), E. Rimkaitė (III G kl.), G. Marcinkevičius ( III G kl.) (mokytojos J. Budrevičienė, M. Puikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

01 13 gimnazijos bendruomenė dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ ir kituose renginiuose, skirtuose Sausio įvykiams atminti (mokytojos A. Varankevičienė, D.Kvedaravičienė, klasių auklėtojai, grupių vadovai, mokytojai dalykininkai, bibliotekos vedėja R. Budrevičienė).

01 16 mokyklinėje anglų kalbos olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai : V. Rybnikovaitė (I G kl.), A. Arlauskas (II G kl.), B. Sakalius (II G kl.), U. Kavaliauskas II G kl.) (mokytojai E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė ).

01 16 gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Trakų rajono bendrojo lavinimo kaimo vietovių, mokyklų mokinių tinklinio varžybose. Užimta II vieta (mokytojai A.Kazlauskas, A.Kazlauskienė).

01 17 I-IV G kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytojai L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, D. Kazlauskas).

01 18 gimnazijos krepšininkų komanda dalyvavo Trakų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių krepšinio varžybose 3×3. Iškovota I vieta (mokytojai A.Kazlauskas ir A.Kazlauskienė).

01 19 pakeisti, atnaujinti profesinio ugdymo stendai (mokytojai A.Masys, J.Daunoravičienė, R.Janušonė).

01 18 1AP, 2AP grupių mokiniai dalyvavo nuotoliniame susitikime su B1.LT Partnerysčių atstove Laima Šarendo. Susitikimo tema “Skaitmenizacijos sprendimai apskaitoje“ (mokytojos J.Daunoravičienė, V.Nairanauskienė, projektų vadovė D.Mockeliūnienė).

01 18 P. Makšeckaitė (III G kl.), V. Rainis (IV G kl.) dalyvavo rajoninėje chemijos olimpiadoje (mokytoja M. Puikienė). P.Makšeckaitė laimėjo I-ąją vietą.

01 19 III-IV G kl. mokiniai dalyvavo aukštųjų mokyklų mugėje, Kauno Žalgirio arenoje (karjeros specialistė S.Abucevičienė).

01 20 P. Makšeckaitė (III G kl.), V. Rainis (IV G kl.) dalyvavo rajoninėje fizikos olimpiadoje (mokytoja A. Prakapienė). P. Makšeckaitė laimėjo I-ąją vietą.

Sausio mėn. gimnazijos bendruomenė dalyvavo knygų parodoje „Vilniui 700 metų“, kuri surengta mokyklos bibliotekoje (bibliotekos vedėja R.Budrevičienė).

01 22 6 kl. mokiniai Vilniuje, Keistuolių teatre, žiūrėjo spektaklį „Bambeklis Bajoras“ (mokytoja L.Balevičiūtė).

01 23 6 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, netradicinėje aplinkoje – regioninio parko lankytojų centre. Pamokos tema „Sakmės ir padavimai, bylojantis apie Aukštadvario apylinkių praeitį“ (mokytoja L.Balevičiūtė, etnokultūros būrelio vadovė R.Balsevičiūtė).

01 24 V. Rybnikovaitė (I G kl.), P. Makšeckaitė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė). P.Makšeckaitė laimėjo II vietą.

01 25 6-8 kl. mokiniai dalyvavo Viduržiemio renginyje ,,Ar barsukas miega“ (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja R. Žuklienė).

01 26 2 ŽV grupės mokiniams išduoti profesinio mokymo diplomai (direktoriaus pavaduotojas profesiniam ugdymui J. Juknevičius).

01 27 I-IV G kl. mokiniai dalyvavo matematikos mokyklinėje olimpiadoje (mokytojai L. Venckienė, K. Venckus, A. Prakapienė).

01 31 V. Rybnikovaitė (I G kl.), U. Kavaliauskas (II G kl.) dalyvavo anglų kalbos konkurse (mokytojai D. Stasiūnas, E. Liucvaikienė).

02 01 Gimnazijos bendruomenė dalyvavo susitikime su Trakų rajono savivaldybės meru A. Šatevičiumi.

02 01 – 02 15 5-8 kl., I-IIG kl., III FL grupės mokiniai dalyvavo projekte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (mokytojai:O. Lemežienė, V.Skirka, V. Nairanauskas, A. Masys, D. Nalivaikaitė-Venslauskienė).

02 01 G. Marcinkevičius (III G kl.), V. Rybnikovaitė (I G kl.), U. Kavaliauskas (II G kl.) dalyvavo rajoninėje biologijos olimpiadoje (mokytoja J. Budrevičienė).

02 02 Mokytojų tarybos posėdžio nutarimu, Direktoriaus padėkos pareikštos šiems mokiniams, pasiekusiems aukštesnįjį mokymosi lygį: T. Darvidui (5 kl.), Š. Martinėnui (7 kl.), A. Martinėnui (7 kl.), A. Žuklytei (7 kl.), A. Dūdytei (8 kl.), V. Rybnikovaitei (I G kl.), P. Makšeckaitei (III G kl.). Direktoriaus padėkos pareikštos mokiniams, nepraleidusiems per pirmąjį pusmetį nė vienos pamokos: E. Dovidavičiūtei (5 kl.), E. Šilinskaitei (6 kl.), R. Žukaitei (6 kl.), H. Stanaičiui (6 kl.), M. Šilinskui (7 kl.), P. Kavaliauskui (8 kl.), J. Ignatavičiūtei (III G kl.).

02 02 5-8 kl., II – IVG kl. mokiniai dalyvavo mokykloje meninio skaitymo konkurse, skirtame Vilniaus 700- ojo gimtadienio sukakčiai. Nugalėtojai: D. Mozolevskis (6 kl.), A.Malijauskaitė (6 kl.), U. Brazulevičiūtė ( 6 kl.), B. Sakalius ( II G kl.), P. Makšeckaitė (III G kl.), G. Liucvaikytė (IV G kl.) (mokytojai L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė0). Vykdymo ir vertinimo komisija: L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, D. Kazlauskas, A. Varankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, R. Budrevičienė, bibliotekos vedėja).

Gimnazijos meninio skaitymo nugalėtojai dalyvavo rajono meninio skaitymo konkurse. Agnė Malijauskaitė ir Dominykas Mozolevskis laimėjo II-ąsias vietas.

02 04 Gimnazijoje vyko tėvų susirinkimas.

02 07 P. Makšeckaitė (III G kl.), G. Marcinkevičius (III G kl.), R. Palionytė (IV G kl.), G. Liucvaikytė (IV G kl.) dalyvavo rajoninėje matematikos olimpiadoje. G. Marcinkevičius užėmė III-iąją vietą (mokytojai K. Venckus, L. Venckienė).

02 07 8 klasės mokiniai dalyvavo Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime (skaitymo ir suvokimo gebėjimai) (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, mokytojos B. Lapinskienė, R. Žuklienė, R. Janušonė).

02 09 5-8 kl., I-IV G kl., 8 VR, 1 ŠA, 2 ŠA, 28 TM gr. mokiniai dalyvavo paskaitoje ,,Paauglių teisinė atsakomybė“ (soc. pedagogė J. Bekešienė, mokytojai dalykininkai).

02 09 25 I AP, 2AP, 28 TM, 3 ŽV, 4 ŽV grupių mokiniai dalyvavo ,,Swedbank“ iniciatyva rengtoje nuotolinėje pamokoje ,,Mokonomika“ (mokytojos J. Daunoravičienė, V. Nairanauskienė).

02 10 5-8 kl., I-IVG kl., 8 VR, 1ŠA, 2 ŠA, 28 TM žiūrėjo dokumentinį filmą ,,700 Vilniaus metų kelionės laiku su profesoriumi A. Bublausku‘‘. Filmas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo datai paminėti (mokytojai: A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, B. Lapinskienė, K. Venckus, L. Venckienė, A. Kazlauskienė, R. Žuklienė, M. Puikienė, soc. pedagogė J. Bekešienė).

0210 6-7 kl., IV G kl. mokiniai vyko į Rumšiškes, šviesų festivalį (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

02 10 II-IV G kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje istorijos olimpiadoje (mokytojai A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė, D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

02 16 gimnazijos bendruomenė organizavo ir dalyvavo renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (mokytojai L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, A. Stankevičienė, A. Prakapienė, A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

02 20 Mokyklos bendruomenė dalyvavo paskaitoje ,,Didžiojo tikslo link: 1917 m. rugsėjo 18 – 22 d. Lietuvos konferencija Vilniuje“. Paskaitą skaitė Lietuvos Respublikos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus patarėjas, istorikas Žydrūnas Mačiukas (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

02 20 8 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje fizinio ugdymo ir fizikos pamokoje (mokytojai A. Kazlauskas, A.Kazlauskienė, A. Prakapienė).

02 21 8 klasės mokiniai dalyvavo Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime. Matematika. ( direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, mokytojos L. Venckienė, R. Žuklienė, R. Janušonė).

02 21 T. Darvydas (5 kl.) užėmė III vietą, A. Martinėnas (7 kl.) užėmė II vietą, A. Malijauskaitė (6 kl.) užėmė III vietą, G. Bartkevičiūtė (6 kl.) užėmė III vietą, Š. Martinėnas (7 kl.) užėmė I vietą regioniniame 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse ,,Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga! 2023”. Konkursas vyko Trakų r. Paluknio Medeinos gimnazijoje (mokytojoms L. Balevičiūtei, B. Lapinskienei įteikti padėkos raštai).

02 21 D. Širvinskis (1ŠA ), I. Svetikaitė (II G kl.) dalyvavo renginyje ,,Užgavėnių eitynės) (etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

02 21 5-8 kl., I-II G kl., 3 FL, 2 ŠA, 6 VR, 7 VR, 8 VR, 9 VR grupių mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Užgavėnių kaukių šėlsmas” (mokytojai: O. Lemežienė, V.Skirka, V. Nairanauskas, V. Masys, V.Nairanauskienė, R. Kulakovskaja, A. Stankevičienė).

0222 28 TM, 1ŠA, 2 ŠA grupių mokiniai dalyvavo profesinio meistriškumo konkurse. M. Morozas (28 TM)- I vieta, U. Venskutonis (28 TM) –II vieta, A.Čupala (1ŠA) – III vieta, S. Trusevič (2 ŠA) – III vieta (mokytojai V. Nairanauskienė, O. Lemežienė, J. Umivalnikas, V. Budrevičius, IKT inžinierė specialistė R. Janušonė, direktoriaus pavaduotojas profesiniam mokymui J. Juknevičius).

02 23 U. Vaitkunskaitė (6 kl.), P. Jaruševičiūtė (6 kl.), A. Malijauskaitė (6 kl.), A. Žuklytė(7 kl.), A. Urmulevičiūtė (7 kl.) dalyvavo nuotolinėje, pažintinėje, praktinėje pamokoje apie Lietuvos miškus (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

02 23 G. Liucvaikytė (IV kl.), G. Dūdytė (III G kl.) V. Rainis (IV G kl.) dalyvavo rajoninėje mokinių istorijos olimpiadoje, kuri vyko Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

02 24 I-IVG kl. mokiniai dalyvavo nuotolinėje istorijos pamokoje ,,Lietuva ir Ukraina: keliai į Nepriklausomybę’’ (mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė, L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė E. Liucvaikienė, A. Kazlauskienė).

02 26 – 03 18 stažuotėje Jungtinėje Karalystėje dalyvavo šie profesijos mokiniai: U. Venskutonis (28 TM), E. Žydelis (28 TM), B. Carikov (25 TM), A. Kuznecov (25 TM), D. Morkūnas (25 TM) (mokytoja J. Daunoravičienė).

02 27 I – II G kl. mokiniai dalyvavo tinklinio lygoje ,,Andžejaus Stelmachovskio mokyklos taurei laimėti”. Varžybos vyko Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje (mokytojas A. Kazlauskas).

02 27 I G kl. mokiniai dalyvavo ekonomikos pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje – Aukštadvario seniūnijoje (mokytoja V. Nairanauskienė).