09 01 mokyklos bendruomenė dalyvavo Mokslo ir žinių dienos šventėje.

09 03 mokyklos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už mokinius, mokinių tėvelius, mokytojus Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje.

09 15-17 A. Martinėnas (8 kl.), Š. Martinėnas (8 kl.), O. Dzencevičius (I G kl.) dalyvavo 00tarptautinėse ,,Ilgonis Freimanis Memorial“kulkinio šaudymo varžybose, kurios vyko Dobilės mieste, Latvijoje (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

09 15 6-8 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje dailės, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos pamokoje, kurią vedė Trakų r. Meno mokyklos Aukštadvario dailės skyriaus mokytoja N. Mečkovskaja ir Trakų kultūros rūmų Aukštadvario padalinio kultūrinių renginių organizatorė M. Dalgedaitė (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, D. Kvedaravičienė, D. Nalivaikaitė-Venslauskienė).

09 15-30 5-8 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Nori būti sveikas – sportuok ir sveikai maitinkis“ (mokytojai O. Lemežienė, A. Kazlauskas, V. Skirka).

09 22 7 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos ir lietuvių literatūros pamokoje ,,Atminties kelias“, skirtoje Lietuvos žydų genocido dienai paminėti. Pamoka vyko Aukštadvario žydų kapinėse (mokytojos D. Kvedaravičienė, L. Balevičiūtė).

09 21-10 31 5-8 kl., I-IV G kl.,3 ŠA, 1ŠA, 8 VR grupių mokiniai dalyvauja renginiuose, skirtuose Lietuvos žydų genocido dienos 80-mečiui paminėti (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, O. Lemežienė, klasių auklėtojai, grupių vadovai).

09 21 II G kl. mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos-technologijų pamokoje (mokytojos D. Kvedaravičienė, O. Lemežienė).

09 27 5,7 kl. mokiniai dalyvavo pažintiniame žygyje į Mošos piliakalnį, skirtame Pasaulinei turizmo dienai paminėti (mokytojai A. Kazlauskas, E. Liucvaikienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

09 28 I G kl. mokiniai dalyvavo kultūros paso edukacijoje ,,Šalom , Alytau“, skirtoje Lietuvos žydų genocido dienai atminti ir Vilniaus geto likvidavimo 80 – mečiui paminėti, bei orientacinėje edukacijoje ,,Pabėgimas iš Dapkiškių dvaro“ (mokytoja R. Žuklienė).

09 28 R. Černiauskaitė (5 kl.), A. Malijauskaitė(7 kl.), U. Vaitkunskaitė (7 kl.), U. Brazulevičiūtė (7 kl.) dalyvavo Atrask.eu projekto ,,Skaitmeninis knygnešys“ finaliniame renginyje.

09 28 A. Veligur (5 ŽV gr.), V. Franskevičiūtė –Ališauskienė (5 ŽV gr.), M. Taraškevičiūtė (6 ŽV gr.), S. Bieliauskas (5 ŽV gr.) mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje VDU Žemės ūkio akademijoje, kur vyko gyvulininkystės paroda (mokytojas V. Nairanauskas).

09 29 8 kl., I – III kl. mokiniai dalyvavo renginyje, kuris vyko Trakuose, Skaisčio poilsiavietėje. Renginys skirtas Pasaulinei turizmo dienai paminėti (mokytojas A. Kazlauskas).

09 29-30 7-8 kl., I-III G kl. mokiniai, fotografijų konkurse ,,Miške“ dalyviai, vyko į edukacinę išvyką po Palangą, Švėkšną, Kintus, Šilutę (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

09 30 gimnazijos bendruomenė dalyvavo mugėje ,,Aukštadvario jomarkas 2023“ (mokytojai: V. Nairanauskienė, O. Lemežienė, J. Umivalnikas, V. Nairanauskas, J. Budrevičienė, V.Budrevičius, G. Pociūnas, R. Kulakovskaja, R. Janušonė, A. Stankevičienė; direktorius A. Valančiauskas direktoriaus pavaduotojas profesiniam mokymui J. Juknevičius, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Č. Pociūnienė, kiemsargis A. Dakinevičius).

10 03 Aukštadvario gimnazijos mokiniai, JMB būrelio ,,Verkniukai“ nariai dalyvavo VšĮ ,,Ekonomikos gamintojų ir importuotojų organizacijos organizuotame projekte ,,Mes rūšiuojame baterijų ir elektronikos atliekas“ (mokytojos J. Budrevičienė, A. Prakapienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 05 – 27 U. Vaitkunskaitė (7 kl.), P. Jaruševičiūtė (7 kl.), A. Malijauskaitė (7 kl.), A. Urmulevičiūtė ( 8 kl.), U. Brazulevičiūtė (7 kl.), V. Račkauskaitė (7 kl.), G. Černiauskaitė (I G kl.) dalyvavo piešinių konkurse ,,Lietuvos gamta ir aš“. Konkursą organizavo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 10 7 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Susipažink su Vilniaus televizijos bokštu“ (mokytoja L. Balevičiūtė).

10 10 G. Mazolevskytė (III G kl.), A. Arlauskas (III G kl.), U. Kavaliauskas (III G kl.), P. Malijauskas (III G kl.) dalyvavo tarptautinės edukacinės programos ,,Youth empowered“ metiniame renginyje ,,Užsikrauk karjerai“. Renginys vyko Kaune (mokytoja V. Nairanauskienė).

10 12 6 kl. mokiniai dalyvavo pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos ,,Žaliasis taškas“ organizuotoje nuotolinėje edukacijoje – kūrybinėse dirbtuvėse ,,Žaliasis raštingumas“ (mokytojos A. Prakapienė, J. Budrevičienė, M. Puikienė, O. Lemežienė, R. Žuklienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 12 5-6 kl. mokiniai dalyvavo Trakų r. 2023-2024 mokslo metų mokyklų žaidynių futbolo varžybose, kurios vyko Rūdiškėse (futbolo būrelio vadovas V. Varankevičius).

10 17 II-III G kl. ir 3 ŠA grupės mokiniai vyko į pamoką ,,Lietuvos geologinė sandara“. Pamoka vyko netradicinėje aplinkoje – Vievio geologijos muziejuje (mokytoja A. Kazlauskienė).

1017 III G kl., 1 ŠA, 3 ŠA grupių mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamokoje, parodos ,,Vilniaus getas 1941 -1943“ atidaryme – Trakų r. Aukštadvario bibliotekoje (mokytojai – A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, B. Lapinskienė ir D. Kazlauskas)

10 18 II-III G kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Jiezno bažnyčią bei dalyvavo edukacijoje ,,Vaiduoklių medžioklė Kauno tvirtovės III forte“ (mokytoja D. Kvedaravičienė).

10 18 7 kl. mokiniai dalyvavo renginyje ,,Nepatogus kinas“ Aukštadvario bibliotekoje, kur filmus pristatė vaikų edukatorė L. Januškevičiūtė, mokiniai apžiūrėjo parodą ,,Vilniaus getas 1941-1943 m“. Paroda skirta Vilniaus geto sunaikinimo 80-mečiui (mokytoja L. Balevičiūtė).

10 19 R. Žukaitė (7 kl.), A. Žuklytė (8 kl.), V. Rybnikovaitė (II G kl.) dalyvavo nuotoliniame respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 1-IV kl. mokinių konkurse ,,Biblijos takais. Iliustruota šventojo rašto išmintis“ (mokytojos D. Nalivaikaitė – Venslauskienė, I. Skulščienė).

10 20 A. Martinėnas (8 kl.), Š. Martinėnas (8 kl.) dalyvavo šaudymo varžybose karininko Antano Juozapavičiaus taurei laimėti Alytuje (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

10 23 U. Vaitkunskaitė (7 kl.), V. Račkauskaitė (7 kl.) dalyvavo nuotolinėje respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 kl. mokinių kūrybinių darbų parodoje ,,Emocijos pasaulyje“ (mokytoja D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

10 24 7 kl., I G kl. mokiniai dalyvavo integruotoje informatikos, geografijos ir biologijos pamokoje ,,Nacionalinis aplinkosaugos egzaminas“ (mokytojos R. Žuklienė, A. Kazlauskienė, J. Budrevičienė) .

10 24 6 kl. mokiniai dalyvavo edukacijoje ,,Tautinio paveldo karamelės ir ledinuko programa“. Edukacija vyko Žaslių miestelyje, Kaišiadorių rajone (mokytojai A. Prakapienė, O. Lemežienė ir V. Skirka).

10 24 M. Tamaševičius (II G kl.), V. Rybnikovaitė (II G kl.), S. Bricaitė (8 VR gr.), B. Ošikaitė (8 VR gr.) dalyvavo viktorinoje ,,Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ (mokytoja V. Nairanauskienė).

10 24 7,8 kl., I G kl, III G kl. mokiniai, JMB būrelio nariai dalyvavo lobių paieškos žaidimo mokymuose (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė)

10 24 7-8 kl., II G kl. mokiniai dalyvavo nuotolinėje paskaitoje ,,Miškas – klimato kaitos stabilizatorius“ (mokytoja D. Kvedaravičienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 25 II G kl. mokiniai organizavo ,,Penktokų krikštynas“ (mokytojos L. Venckienė, E. Liucvaikienė)

10 26 IV G kl., 8 VR gr. mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos-geografijos pamokoje aplankant parodą ,,Vilniaus getas 1941-1943 m.“ Aukštadvario bibliotekoje (mokytoja A. Kazlauskienė).

10 25 – 11 09 5-7 kl., I-III G kl., 2 ŠA, 8 VR, 9 VR, 10 VR, 11 VR, 12 VR grupių mokiniai dalyvavo projekte ,,Pyragų diena“ (mokytojos O. Lemežienė, V. Nairanauskienė, I. Skulščienė, D. Kvedaravičienė, J. Bekešienė, D. Nalivaikaitė – Venslauskienė, R. Kulakovskaja, J. Budrevičienė).

10 27 8 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Atminimo žvakelė“. Mokiniai vyko į Aukštadvario kapines, sutvarkė Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorių kapus, tvarkė neprižiūrimus kapus (mokytoja D. Kvedaravičienė).

10 27 Aukštadvario gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte ,,Helovinas 2023“ (Aukštadvario gimnazijos mokinių taryba).

10 27 6-8 kl., I G kl. mokiniai dalyvavo festivalyje ,,Šokantis ruduo“. Festivalis vyko Balstogėje, Lenkijoje (mokytoja A. Prakapienė).

10 28 L. Kaminskaitė (5 kl.), R. Miežinskaitė (5 kl.), R. Ratkevičiūtė (5 kl.), V. Račkauskaitė (7 kl.), U. Brazulevičiūtė (7 kl.) dalyvavo renginyje ,,Bijūnų bibliotekos 70-mečio šventė“ (mokytoja A. Stankevičienė).