08 28 mokyklos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje. Mišios buvo aukojamos už naujus mokslo metus.

09 01 gimnazijos bendruomenė dalyvavo Mokslo ir žinių dienos šventėje.

09 01 naujos valgyklos mokyklos pastate atidarymas.

09 07 6 kl. mokiniai vyko į edukacinę išvyką, į Velnio duobę (mokytoja L. Balevičiūtė).

09 15-30 5-8 kl., I G kl. mokiniai dalyvavo akcijoje „Sveika gyvensena“ (mokytojai O. Lemežienė,V. Skirka, A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas).

09 16 – 23 IV G kl. mokinė Goda Liucvaikytė dalyvavo jaunimo mainuose pagal Erasmus+ programą Švedijoje. Projektas ,,HEALTHY LIFE“.

09 23 d. 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai, 1 ŠA, 28 TM, 8 VR, 6 VR grupių mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Atminties kelias ‘‘. Akcija skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti (mokytojai A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, I. Skulščienė, B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė, D. Kazlauskas).

09 25 JMB būrelio ,,Verkniukai“ nariai dalyvavo Trakų urėdijos organizuotame žygyje Panerių mišku. Žygis skirtas Miškininko dienai paminėti (mokytoja R. Žuklienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

09 22 – 29 profesinio mokymo mokytoja Jolita Daunoravičienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotėje Maltoje.

09 29 II G kl., IV G kl. mokiniai vyko į edukacinę išvyką, į Druskininkus. Lankėsi Grūto parke (mokytoja D. Kvedaravičienė).

09 27 8 kl. JMB būrelio ,,Verkniukai“ nariai dalyvavo pėsčiųjų žygyje ,,Šventas vanduo – sveikata kūnui“ (mokytoja A. Stankevičienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

09 27 III G kl., 6 VR, 8 VR, 9-10 VR grupių mokiniai vyko į edukacinę išvyką, į Pivašiūnų amatų centrą (mokytoja O. Lemežienė).

09 19-10 08 profesijos moksleiviai E. Nikonovas, A. Kuznecovas, V. Matulevičius, K. Krasauskas vyko į stažuotę Jungtinėje Karalystėje.

10 01 – 07 profesijos mokytojai V.Stukas, A. Masys dalyvavo darbo stebėjimo stažuotėje Čekijoje pagal ,, Erasmus +“ programą.

10 04 LR Seimo narė E. Rudelienė ir patareja A. Lukošiūtė – Aleksandravičienė Tarptautinės mokytojų dienos proga padėkas įteikė fizikos mokytojai A. Prakapienei, informacinių technologijų mokytojai R. Žuklienei, anglų kalbos mokytojui D. Stasiūnui padovanojo skėtį.

10 05 mokyklos bendruomenė dalyvavo šventėje, skirtoje Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Metų mokytoja ir Mečislovo Rondomansko premijos laureate tapo kūno kultūros ir geografijos vyresnioji mokytoja Alma Kazlauskienė.

10 07 5,6 kl. mokiniai dalyvavo Trakų rajono moksleivių žaidynių futbolo varžybose, kurios vyko Rūdiškių gimnazijoje ( būrelio vadovas V. Varankevičius).

10 08 gimnazijos mokytojai dalyvavo Aukštadvario rudens mugėje: V. Nairanauskienė ( profesijos mokytoja), V. Nairanauskas ( profesijos mokytojas), O. Lemežienė ( profesijos mokytoja), J. Budrevičienė ( biologijos mokytoja), R. Kulakovskaja ( profesijos mokytoja), Č. Pociunienė ( direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams), G. Pociūnas ( profesijos mokytojas ), V. Budrevičius ( profesijos mokytojas ), A. Dakinevičius ( kiemsargis ), R. Žuklienė (specialioji pedagogė), J. Umivalnikas ( profesijos mokytojas).

10 09-16 mokytojai – D. Stasiūnas, A.Varankevičienė, L. Venckienė, A. Prakapienė, A. Kazlauskas – dalyvavo stažuotėje pagal projektą „Erasmus+“ Barselonoje.

10 10 5- 8 kl, I – IIG kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame virtualiame piešinių konkurse „ Pasaulis, kuriame maisto užtenka visiems „ (mokytoja D. Nalivaikaitė – Venslauskienė).

10 11 I G kl. mokiniai dalyvavo VMI viktorinoje „ Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ ( mokytoja V. Nairanauskienė ).

10 14 IG kl., 8 VR grupės mokiniai dalyvavo edukacinejė išvykoje į SWEDBANK finansų labaratoriją ( mokytojos V. Nairanauskienė, L. Balevičiūtė).

10 14 8 VR grupės mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje „ Obuolių jūra“ ( mokytoja V. Nairanauskienė).

10 15-22 profesinio mokymo mokytojai V. Nairanauskas, J. Umivalnikas dalyvavo stažuotėje Italijoje pagal projektą „ Erasmus+“.

10 20 6,7 kl. mokiniai dalyvavo poilsio ir pramogų parke „ Ąžuolynė‘‘ ( Soc. pedagogė J. Bekešienė).

10 20 JMB būrelio nariai dalyvavo geocaching – navigacijos ir koordinačių lobių paieškos žaidime Aukštadvario miestelyje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūniene).

10 25 5-8 kl., I-IVG kl., 1 ŠA, 8 VR, 28 TM grupių mokiniai dalyvavo Lietuvos Konstitucijos egzamine (mokytojai: A.Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, D. Kazlauskas, A. Kazlauskienė , A.Prakapienė, R. Žuklienė).

10 27 5, 7, 8, II G kl. mokiniai dalyvavo renginyje „ Penktokų krikštynos“ ( mokytojos D. Kvedaravičienė, A.Prakapienė).

10 27 6 kl., 3 FL gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje , Aukštadvario regioninio parko akcijoje, kurioje buvo sodinamas šimtmečio Ąžuolynas ( mokytoja V.Nairanauskienė ).

10 28 A. Martinėnas ( 7 kl.) , Š. Martinėnas ( 7 kl. ), O.Dzencevičius (8 kl.) dalyvavo šaudymo varžybose Alytuje ( šaudymo būrelio vadovas V.Stukas).

10 28-29 A. Malijauskaitė (6 kl.), P. Jaruševičiūtė (6 kl.) , U.Vaitkunskaitė (6 kl), A. Žuklytė (7 kl.) , A. Urmuliavičiūtė (7 kl.) dalyvavo edukacinėje išvykoje po Kuršių Nerijos nacionalinį parką ( JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 28 gimnazijos bendruomenė dalyvavo renginyje „ Helovinas 2022“ ( gimnazijos mokinių komitetas, kasių auklėtojai, grupių auklėtojai, soc. pedagogė J. Bekešienė, profesijos mokytojas V. Nairanauskas, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).