08 30 mokyklos bendruomenė dalyvavo Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje Šv. Mišiose. Mišios buvo aukojamos už mokinius, mokinių tėvelius, mokytojus.

 09 01 Mokslo ir žinių diena gimnazijoje (klasių auklėtojai, gimnazijos direktorius A. Valančiauskas, direktoriaus pavaduotojai  A. Varankevičienė, J. Juknevičius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

09 29 7-8 kl. mokiniai dalyvavo Kultūros paso paslaugų renginyje ,,Priklausomybės veidai“ (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, mokytojai: L. Venckienė, J. Budrevičienė, V. Skirka, D. Kazlauskas, A. Prakapienė).

09 29 6 kl., 8 kl., I-IV kl., 22TM gr., 23 TM gr. mokiniai dalyvavo krepšinio 3 x3  varžybose , kurios vyko Aukštadvario gimnazijoje (mokytoja R. Kulakovskaja).

09 30 5 kl., 6 kl., 8, IV G kl. mokiniai dalyvavo žygyje į Velnio duobę (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja R. Žuklienė).

10 05 nominacija „Metų Mokytojas“ įteikta matematikos mokytojui metodininkui K.Venckui.

IV G kl. mokiniai sveikino mokytojus Mokytojų dienos proga ( IV G kl. auklėtoja L. Balevičiūtė). Mokytojus sveikino JMB būrelio nariai (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 12 5- 6 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Sveiko maisto lėkštė“ ( mokytoja O. Lemežienė).

10 18 5-8 kl., I- IV G kl. mokiniai dalyvavo renginiuose , skirtuose paminėti Europos komisijos kovos prekyba žmonėmis dienai ( klasių auklėtojai, soc. pedagogė J. Bekešienė).

10 19 I G kl. mokiiniai dalyvavo susitikime su projekto „ Euroguodance“ ambasadoriumi Lietuvoje Laurynu Puidoku. Temos: ,,Kaip sėkmingai pasirinkti karjerą“, „ Karjeros pasirnkimo dirbtuvės“ (mokytoja R. Žuklienė).

10 20 6 VR gr. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Rūdiškes „ Picų lobyną“ (mokytoja V. Nairanauskienė).

10 25 5-8 kl. , I-IV G kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Konstitucija gyvai“. Akcija skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai paminėti (mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė).

10 23- 25 8 kl.,I G kl., III G. kl., IV G kl. mokiniai dalvavo Trakų r. sav. neformaliojo vaikų švietimo projekte ,, Panemune jūros link“ (mokytojas A. Kazlauskas).

10 23 mokytojai , bibliotekos vedėja dalyvavo seminare,,Pamokos organizavimas pagal mokytoją praktiką“. Seminaras vyko Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

10 26 Trakų r. Aukštadvario gimnazijos Direktoriaus įsakymu Nr. V1-133 5-8 kl., I- IV G kl. mokiniams, profesinio mokymo grupių mokiniams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 11 03 iki 2020 11 06, išskyrus specialiąją klasę. Šiai klasei ugdymas vyko kontaktiniu būdu.

Nuo 2020 lapkričio 9 d. iki 2020 lapkričio 20 d. 5-8 kl., I-IV G. kl. mokiniams, profesinio mkymo grupėms ugdymas vyko nuotoliniu būdu (Trakų r. Aukštadvario gimnazijos Direktoriaus įsakymas 2020 11 06 Nr. V1-134).

11 11 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino I etape (mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė).

Nuo 2020 lapkričio 23 d. iki 2020 lapkričio 27 d. 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniams, profesinio mokymo grupių mokiniams ugdymas vyko nuotoliniu būdu (Trakų r. Aukštadvario gimnazijos Direktoriaus įsakymas 2020 11 18 Nr. V1-125).

11 25-26 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai nutoliniu būdu dalyvavo tarptautiniame informatikos ir informacinio mąstymo konkurse,,Bebras“ (mokytoja R. Žuklienė).

Nuo 2020 lapkričio 30 d. iki 2020 gruodžio 4 d. 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniams, profesinio mokymo grupių mokiniams ugdymas vyko nuotoliniu būdu (specialiajai kl. ugdymas kontaktiniu būdu vyko nuo 2020 lapkričio 30 d. (Trakų r. Aukštadvario gimnazijos Direktoriaus įsakymas 2020 11 27 Nr. V1-141).