09 01 gimnazijos bendruomenė dalyvavo Mokslo metų pradžios šventėje.

09 22 -23 d. 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Atminties kelias 1941 – 2021‘‘, skirtoje Lietuvos žydų genocido 80 – mečiui paminėti (mokytojai A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, I. Skulščienė, B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė).

09 23 5 kl., III G kl. mokiniai dalyvavo šventėje ,,Rudens lygė“, skirtoje pasaulinei turizmo dienai paminėti (mokytoja R. Žuklienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

09 25 6 VR, 7 VR, 5 VR grupių mokiniai dalyvavo rudens mugėje (mokytojai O. Lemežienė, V. Nairanauskienė, J. Budrevičienė, R. Žuklienė).

09 26 – 10 03 Aukštadvario gimnazijos mokytojai: A. Varankevičienė, O. Lemežienė, L. Balevičiūtė, K. Venckus, D. Stasiūnas, dalyvavo Erasmus+ programos tarptautiniame projekte ,,Motyvuoti mokiniai“.

09 27 5-8 kl. I-IV G kl. mokiniai dalyvavo renginiuose, skirtuose Europos kalbų dienai. Tema: „Holokaustas Lietuvoje“ (mokytojai E. Liucvaikienė, Z. Almantienė, D. Stasiūnas).

09 27-28 I-IV G kl. mokiniai dalyvavo projekte „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ (mokytojai A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas).

09 30 IG kl., IVG kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Kaip Tomas įžiebė lemputę“ Energetikos ir technikos muziejuje (mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Prakapienė).

10 04-06 I-IV G kl., 28 TM gr. mokiniai dalyvavo projekte „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ (mokytojai A. Kazlauskienė, A.Kazlauskas).

10 05 gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo šventėje, skirtoje Tarptautinei Mokytojų dienai paminėti. „Metų mokytojo“ nominacija įteikta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Linai Balevičiūtei.

10 11 P.Jaruševičiūtė (5 kl.), R.Žukaitė (5 kl.), A.Žuklytė (6 kl.), G.Liucvaikytė (IIIG kl.), V.Brazinskaitė (IIIG kl.) – JTB būrelio nariai – kūrė JMBS filmuką reklamą Skrebio miško pažintiniame take „Su meile gamtai prisijunk prie mūsų“ (JTB būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

10 13 8 kl., I-II G kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Vilnių, Valdovų rūmus (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė).

10 15 G.Mozolevskytė (I G kl.), V.Brazinskaitė (III G kl.), R.Palionytė (III G kl.), A.Taraškevičiūtė (II G kl.), A.Žuklytė (6 kl.) dalyvavo šventėje „Kodėl noriu būti miškininku“. Šventė vyko VDU Žemės ūkio akademijoje (JTM būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

10 17-11 05 D.Žukas (22 TM gr.), T.Karužas (22 TM gr.), G.Griškauskaitė (6 VR gr.), M.Kairytė (6 VR gr.), A.Girdžiūtė (5 VR gr.) dalyvavo stažuotėje Maltoje (Erasmus+ Leonardo da Vinci programos Pirmojo pagrindinio veiksmo projektas 2021-1-LT01-KAT21-VET-000005876).

10 11,13,25,27 dienomis I-IV G kl., 28 TM gr. mokiniai dalyvavo projekte „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ (mokytojai A. Kazlauskienė, A.Kazlauskas).

10 22 7 kl. mokiniai vyko į edukacinę ekskursiją -Vilniaus TV bokštą (mokytoja R.Žuklienė).

10 19 7 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje biologijos, žmogaus saugos ir lietuvių kalbos pamokoje, kurią vedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Sakalienė (mokytojos R.Žuklienė, B.Lapinskienė, J.Budrevičienė).

10 19 III-IV G kl. mokiniai dalyvavo edukaciniame spektaklyje-ekskursijoje „Išgyvenimo drama“. Spektaklis-ekskursija vyko Nemenčinėje, Vilniaus raj. (mokytoja A. Stankevičienė).

10 20 I-IV G kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje Žaslių tradicinių amatų centre (mokytoja O.Lemežienė).

10 25 5-8 kl., I-IV G kl., 22 TM gr., 25 TM gr., 6 VR gr. mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino pirmame etape (mokytojos D.Kvedaravičienė, A. Varankevičienė).

10 27 III-IV G kl, 22 TM gr. mokiniai pagal projektą „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ dalyvavo seminare „Sportas ir prevencija prieš priklausomybes“ (mokytojai A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas).

10 28 6 VR gr., 25 TM gr. mokiniai dalyvavo akcijoje „Atminimo žvakutė“, tvarkė Lietuvos nepriklausomybės kovų karių kapus (mokytoja D. Kvedaravičienė).

10 29 8 kl., I-IV G kl., 22 TM gr., 30 TM gr. mokiniai vyko į edukacinę pažintinę ekskursiją po Žemaitiją (mokytojos – A.Kazlauskienė, R.Žuklienė, E.Liucvaikienė).