2022 metų rugsėjo pabaigoje – spalio Trakų r. Aukštadvario gimnazijos profesinio mokymo skyriaus moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.
Stažuotėje dalyvavo technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijos moksleiviai, kurie realiose darbo vietose užsienyje mokėsi atlikti automobilių važiuoklės techninį aptarnavimą. Stažuotės dalyviai taip pat praplėtė savo kultūrinį akiratį, susipažino su priimančios šalies kultūra.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančio partnerio stažuotės sertifikatai.
Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.