• Muziejus įkurtas 2000m gegužės 26d. istoriniame 1913m. pastatytame pradžios mokyklos pastate. 2006 metais muziejaus ekspozicija persikėlė į naujas patalpas, kuriose veikia ir dabar.
 • Muziejų įsteigė Aukštadvario gimnazijos matematikos mokytojas metodininkas Kazys Venckus.
 • Muziejaus atidarymo iškilmes aprašė laikraščiai:

1.Kazys Račkauskas „Gimtinė“ 2000m. liepos 1-31d. Nr.7 „Aukštadvaryje muziejus“.

2.Kęstutis Petkūnas, „Galvė“ 2000m birželio 2d.  „Aukštadvaryje – kraštotyros muziejus“

 • Muziejaus tikslas mokyti jaunimą kraštotyrinio darbo, ugdyti supratimą apie gimtojo Aukštadvario apylinkių praeitį ir dabartį, žadinti pagarbą, meilę savo kraštui, jo žmonėms ir tradicijoms
 • Muziejaus uždaviniai
  • Skatinti vaikų norą domėtis gimtuoju kraštu;
  • Supažindinti su senovėje naudotais namų apyvokos daiktais, spausdintais leidiniais;
  • Rinkti senienas, jas tvarkyti, aprašyti jų naudojimą ir paskirtį;
  • Mokyti rinkti ir kaupti medžiagą apie Aukštadvario krašto istorines ir etnografines vietoves;
  • Domėtis žymių Aukštadvario žmonių gyvenimų ir jų darbais, rengti susitikimus su jais;
  • Mokyti kalbinio bendravimo su įvairaus amžiaus ir visuomeninės padėties žmonėmis;
  • Organizuoti mokykloje mokinių darbų parodėles.

Atidarytame muziejuje buvo apie 1500 senų daiktų. 2017 m. ekspozicijoje yra 2770 eksponatų, kurie suskirstyti i atskirus skyrius.

 • Mokyklos istorijos skyrius

 • Senų mokyklinių vadovėlių, laikraščių ir žurnalų  skyrius

 • Medinių buities įrankių skyrius

 •  

  Pinigų skyrius

 • Apdovanojimo ženklų skyrius

 • Prisegamų ženklelių skyrius

 • Religinių leidinių SKYRIUS

 • Skaičiavimo technikos istorijos skyrius

 • Lygintuvų skyrius

 • žibalinių lempų skyrius

 • Albumai su laikraščių iškarpomis apie Aukštadvarį ir jo gyventojus

 • Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja respublikinėse kraštotyrinėse ekspedicijose

 • Muziejuje vedamos istorijos, lietuvių kalbos, matematikos ir kt. dalykų pamokos

 • Muziejuje rengiamos parodos

 • Muziejų aplanko žinomi Lietuvos žmonės

 • Bendruomenės susitikimaI su žymiais žmonėmis

 • Vyksta baigusių mokyklą abiturientų laidų susitikimai

 • Mokyklų jubiliejų šventės

 • Mokiniai Rašo projektinius darbus ir muziejuje pristato bendruomenei

 • Muziejų aplanko užsienio šalių delegacijos

 • Muziejuje vedamas eksponatų registracijos žurnalas

 • Lankytojai gali parašyti atsiliepimą knygoje

 • Muziejaus ekspoziciją filmavo Lietuvos televizija

 • Muziejuje eksponuojamos senos Aukštadvario nuotraukos

 • Yra sukurta muziejaus skrajutė ir proginis ženkliukas.

Kviečiame aplankyti muziejų


Muziejų galima aplankyti kiekvieną darbo dieną.

Adresas: Technikumo g. 1,  Aukštadvaris, Trakų r.