1. Nuotolinio mokymo(-si) tvarkos aprašas 
 2. SVARBU! TEAMS instrukcija MOKINAMS 
 3. Mokiniai, dalyvaudami vaizdo pamokose, privalo jungtis užrašydami savo vardą ir pavardę. 
 4. Pamokoje privaloma įjungti vaizdo kamerą.
 5. Mokinys, neprisijungęs ar prisijungęs ne savo vardu, neįsijungęs vaizdo kameros, laikomas nedalyvavusiu pamokoje. Jam žymima „n“.
 6.  Vaizdo pamokų taisyklės:


  5 BŪTINA
  1.  Pagal nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį dalyvauti pamokose. 
  2. Iš anksto informuoti klasės vadovą ir (ar) dalyko mokytoją, jei dėl svarbių priežasčių pamokose dalyvauti negali.
  3. Pasirengti pamokai: 

   3.1. turėti reikiamas priemones, 

   3.2. būti atlikus skirtas užduotis,

   3.3. išsijungti telefono ir kitų priemoniųgarsus.
  4.  Dalyvauti pamokoje nuo jos pradžios iki

   pabaigos.
  5. Jungiantis prie vaizdo pamokos:

   5.1. nurodyti savo vardą, pavardę,

   5.2. kalbėti ir susirašinėti, kai leidžia

   mokytojas.
 7. 5 DRAUDŽIAMA
  1. Dalytis prisijungimo prie pamokos duomenimis su pašaliniais asmenimis.
  2.  Įrašyti ir platinti pamokos turinį.
  3. Fotografuoti pamokos vaizdus, kuriuose matomi kiti asmenys, vaizdus platinti.
  4. Savo netinkamu elgesiu (komentarais, garsu, vaizdu) trukdyti pamoką.
  5.  Nesilaikyti „5 BŪTINA“ taisyklių.


Mokinys, trikdantis kitų darbą, po dviejų įspėjimų gali būti šalinamas iš pamokos, apie
tai informuojami jo tėvai (globėjai) dienyno skiltyje „Pagyrimai, pastabos, komentarai“.