Džiugi, tradicinė šventė Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje – penktokų krikštynos. Penktokų (klasės auklėtoja Akvilė Prakapienė) krikštatėviai – II G kl. mokiniai (klasės auklėtoja Danutė Kvedaravičienė). Šventė vyko pagal pagoniškas apeigas. Penktokai paprašyti Krivių, kurie buvo pasipuošę pagoniškais baltų ženklais ir simboliais (saulės, mėnulio, žvaigždės, šviesos, ugnies, dangaus, žemės, laiko, lietaus, vėjo) atliko daug įdomių užduočių. Penktokai pasipuošę baltais krikšto marškiniais iš akmenų pasistatė aukurą ir davė priesaiką Kriviams. Krikštatėviai savo krikštavaikius vaišino pyragu ir įteikė dokumentus, kurie liudijo, kad penktokai tapo pilnateisiais gimnazijos bendruomenės nariais.