Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje kaip ir kasmet, kvietė Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigas paminėti Gedulo ir vilties dieną – birželio 14 – ąją. Šiemet minime 80 metų nuo pirmųjų trėmimų 1941 metais, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.

Šiais metais Gedulo ir vilties dienos minėjimo simboliu siūlomas „Gyvybės medis“. Medis simbolizuoja ir gyvybę. Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, kaip tie medžiai, yra istorijos pasakotojai, perduodantys žinią, ką patyrė jie, jų tėvai ar seneliai. Todėl Gyvybės medis siūlomas naudoti kaip simbolis – istorija perduodama iš kartos į kartą, tarsi nuo medžio šaknų į kamieną, o iš kamieno į šakas.

Pilietinės iniciatyvos tikslai:

· paskatinti mokinius domėtis Lietuvos gyventojų trėmimų istorija iš artimiausios aplinkos: paklausti apie tai tėvus, senelius, prosenelius;

· prisiminti mūsų šalies istoriją, žinoti ją ir tuo pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.

Pilietinės iniciatyvos uždaviniai:

– Paskatinti mokinius domėtis apie vykusias trėmimais (kokie žmonės buvo tremiami, kodėl, kas ir kaip organizavo trėmimus ir t.t.);

– Skaityti, analizuoti tremtinių, politinių kalinių atsiminimus, ieškoti prisiminimuose tokių vietų, kurios pasakoja apie žmonių emocijas;

– Sukurti pilietinės iniciatyvos simbolį – Gyvybės medį (iš įvairių medžiagų, naudojant įvairias technologijas); Gyvybės medis gali būti kaip plakatas, kaip instaliacija ar kt.

Pagaminti atvirukus su Gyvybės medžio simboliu, skirtus buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams

Trakų r. Aukštadvario gimnazijos 5-8 kl., I-III G kl. mokiniai 06 10-11 d. dalyvavo Pilietinėje iniciatyvoje ,,Gyvybės medis“, skirtoje paminėti Gedulo ir vilties dieną – birželio 14 tą ,vyko integruotos dailės (mokytoja D. Nalivaikaitė – Venslauskienė) ir istorijos (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė) pamokos.

D. Kvedaravičienė istorijos mokytoja metodininkė