2022 metų liepos mėnesį Trakų r. Aukštadvario gimnazijos profesinio mokymo skyriaus absolventai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje dalyvavusiems technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijos absolventams buvo sudarytos sąlygos įgyti realios darbinės patirties Italijos įmonėse, įgyti praktinių profesinių kompetencijų, atitinkančių darbo rinkos poreikius. Stažuotės dalyviai taip pat praplėtė savo kultūrinį akiratį, susipažino su užsienio šalies kultūra, europietiškomis vertybėmis.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.