2022 metų gegužės mėnesį 5 Aukštadvario gimnazijos profesinio mokymo skyriaus moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metus moksleiviams buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius. Technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijos moksleiviai Italijoje mokėsi atlikti automobilių važiuoklės techninę priežiūrą, taisyti ir keisti sugesusias ar susidėvėjusias važiuoklės dalis.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.