Programos trukmė: po 12 kl. – 1 metai, turintiems profesinį išsilavinimą – 1 metai.
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.
Programos tikslas – programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

KOMPETENCIJOS:
1. Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus;
2. Dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje;
3. Dokumentuoti ir registruoti apskaitoje kasos ir banko operacijas;
4. Formuoti ir apskaityti atsargų apskaitos duomenis;
5. Formuoti ir apskaityti pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis;
6. Formuoti ir apskaityti mokėtinų ir gautinų sumų duomenis;
7. Formuoti ir apskaityti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis.

Profesinė karjera:

Įgiję apskaitininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.
Įgijus apskaitininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

PRIĖMIMO TVARKA:

Prašymai teikiami www.profesinis.lamabpo.lt arba tai galite padaryti atvykę į mokyklą (Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r.) Tel. pasiteirauti: (8 528) 65 252

Plačiau apie priėmimą skaitykite ČIA

DOKUMENTAI:
  • prašymas (pateikiamas www.profesinis.lamabpo.lt);
  •  įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
  • asmens tapatybės kortelė arba pasas;
  • sveikatos pažymėjimai (formos 086/a ir 027-1/a);
  • 4 foto nuotraukos (3×4).

DĖMESIO!

♦ Moksleiviams mokama iki 126 eur. stipendija.
♦ sudaromos sąlygos stažuotis ES šalyse.
♦ galite lankyti „B“ kategorijos vairuotojo kursus.