Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:
M44081102 – po 12 klasių. Mokymosi trukmė – 2 metai.
T43081103 – po 12 klasių ir turintiems vieną specialybę. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.

Programos paskirtis

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio gamybos verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.

Būsimo darbo specifika

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas gebės dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais, vystyti netradicinius žemės ūkio verslus, pritaikant žemės ūkio ekonomikos, verslo vadybos, rinkodaros bei ūkio veiklos apskaitos žinias ir naujausius žemės ūkio mokslo pasiekimus.

Kompetencijos

Bendrieji moduliai:

1. Įvadas į profesiją
2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
3. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas
4. Darbuotojų sauga ir sveikata

Privalomieji moduliai:

5. Ūkininkavimo pradmenys
6. TR1 kategorijos traktorių vairavimas
7. Lauko augalų auginimas
8. Įvairių rūšių gyvulių auginimas
9. Žemės ūkio veiklos vykdymas
10. Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas
11. Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas
12. Ūkio veiklos apskaita
13. Augalų apsaugos produktų naudojimas
14. Veterinarinė slauga
15. Ekologinis ūkininkavimas

Pasirenkamieji moduliai:

1. TR2 kategorijos traktorių vairavimas
2. SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas
3. Netradicinių augalų auginimas
4. Netradicinių gyvūnų auginimas
5. Sodininkystės pradmenys
6. Daržininkystės pradmenys
7. Miškininkystės pradmenys
8. Gėlininkystės pradmenys
9. Bitininkystės pradmenys
10. Tvenkininės žuvininkystės pradmenys
11. Avininkystės pradmenys
12. Mėsinės galvijininkystės pradmenys
13. Kultūrinių grybų auginimo pradmenys

Baigiamasis modulis:

14. Įvadas į darbo rinką

DĖMESIO!

♦ Moksleiviams mokama iki 126 eur. stipendija;
♦ sudaromos sąlygos praktinius įgūdžius tobulinti ES šalyse pagal vykdomus projektus;
♦ galite įgyti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
♦ suteikiama galimybė sportuoti.

PRIĖMIMO TVARKA: 

 

Prašymai teikiami www.profesinis.lamabpo.lt  arba tai galite padaryti  atvykę į mokyklą (Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r.)

Tel. pasiteirauti:  8-528-65220

Plačiau apie priėmimą skaitykite ČIA
DOKUMENTAI: 

 

prašymas (pateikiamas    www.profesinis.lamabpo.lt sistemoje);
♦ įgyto išsilavinimo pažymėjimas
asmens tapatybės kortelė
arba pasas;
sveikatos pažymėjimai (formos 086/a ir 027-1/a);
4 foto nuotraukos (3×4).