Džiugi diena Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje besimokantiems ukrainiečiams. Trakų Rotary klubo atstovai Virginijus Poviliūnas ir Arūnas Dzigas įteikė dovanų „Lenovo“ planšetes, kad mokiniams lengviau būti prisijungti prie nuotolinio mokymosi.

Trakų Rotary klubas šią paramą skyrė už Japonijos visuomeninės organizacijos „Gensuikyo“ surinktas lėšas. Šio projekto iniciatorius ir koordinatorius – Jurgis Gediminas Rimdeika.

Japonijos visuomeninė organizacija ,,Gensuikyo“ kovoja prieš atominę bei vandenilinę ginkluotę.

Mokinių vardu tariame nuoširdų AČIŪ.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Varankevičienė