2021 – 2022 m. m. Aukštadvario gimnazija pasitinka džiugiomis naujienomis – Erasmus+ programos tarptautiniais mobilumo projektais.

Aukštadvario gimnazija laimėjo finansavimą pagal projektą „Motyvuoti mokiniai“ Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000013016, kurio metu į kvalifikacijos tobulinimo kursus užsienyje išvyks 10 Aukštadvario gimnazijos bendrojo ugdymo mokytojų.

Profesinio mokymo skyriaus mokiniai bei mokytojai turės galimybes dalyvauti tarptautinio mobilumo stažuotėse pagal Erasmus+ projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876. Įvairių profesijų moksleiviai mokslo metų eigoje turės galimybes išvykti į praktikos stažuotes užsienio įmonėse, tuo tarpu profesinio mokymo mokytojai – į darbo stebėjimo vizitus bei kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam moksleiviui bei mokytojui bus išduoti Europass mobilumo dokumentai, patvirtinsiantys įgyvendintas stažuotes bei pripažįstami visoje Europos Sąjungoje.