Tolerancija nėra beribė – ji baigiasi tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus teisės.
Šiais mokslo metais Tolerancijos simbolis – Tolerancijos namas. Mokiniai kūrė namus įrašydami namo languose žodžius, kurie atkreipė dėmesį į žmonių tarpusavio santykius. Klasių valandėlių metu diskutavo apie skirtingus požiūrius, situacijas iš šių dienų aktualijų bei pavyzdžių iš istorijos. Mokyklos fojė stenduose eksponuojami Tolerancijos namai.