Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:

  • išmokti sistemingai kaupti žinias;
  • lavinti gebėjimus;
  • ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams buvo teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikė už ugdymą karjerai atsakingi švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, psichologai, konsultantai.

Plačiau apie projektą galima sužinoti adresu ww.mukis.lt

Mokiniai, tėvai ir mokytojai apie profesijų ir darbo pasaulį, aukštąsias ir profesines mokyklas, priėmimo į jas taisykles gali susipažinti internetinėje svetainėje:   www.aikos.lt

Ugdymas karjerai veiklą koordinuoja Rasa Žuklienė (43 kabinetas).

Ugdymo karjerai pagalbą teikia (konsultuoja):

  • Rasa Žuklienė, kiekvieną  penktadienį 14.30-15.15 arba elektroniniu paštu rasa.zukliene@gmail.com
  • Regina Budrevičienė, mokyklos bibliotekos vedėja, darbo metu 7.30-16.00 (pietūs 12.00-13.00)

Profesinio orientavimo ir karjeros ugdymo projekto „Be Firsty“ straipsnis:

Tinkamas profesijos pasirinkimas – tik pažinus save

Daugeliui jaunuolių neretai sunku nuspręsti, ką veikti po studijų. Toks klausimas kyla net ir gerai besimokantiems. Koučingo specialistas Kęstutis Mikalojūnas įsitikinęs, kad savęs pažinimas yra vienas iš esminių dalykų, norint tinkamai pasirinkti specialybę. Kaip jaunuoliams ieškoti būdų save pažinti? Kas svarbu pažinimo procese ir kodėl mokykloje taip svarbu ugdyti polintį ieškoti atsakymų pačiam žmogui?

Asmenybės pokyčių ekspertai pastebi, kad ugdymo įstaigose pernelyg mažai dėmesio skiriama tam, kad jaunas žmogus būtų skatinamas pats gilintis į save, savo poreikius ir norus bei atrasti, kas jam patinka per praktinį darbą.

„Geriausia būtų, kad apie karjerą būtų kalbama jau darželyje. Mokykloje karjera galėtų būti ta grandis, kuri tarsi stuburas jungtų visus mokomus dalykus. Jei moksleivis nežino, kam jam reiks matematikos, tai ir mokytis dažniausiai neįdomu. Visai kitaip būtų, jei žinotų, kaip srityje, apie kurią mąstoma, naudojama matematika. Vis dėlto dažnesnis klausimas, kylantis dar mokyklos suole, yra ne apie tai kur konkretūs dalykai bus naudojami, bet apskritai apie tai, kokią profesiją pasirinkti. Jei toks klausimas iškilo, veikiausiai moksleivis jau yra kelyje, kuris kur nors nuves“,  – įsitikinęs K. Mikalojūnas.

Anot jo, yra du būdai, padedantys apsispręsti. Pirmasis – eiti link karjeros plano nuosekliai, pradedant savęs pažinimu, tada mokymosi bei darbo pasaulio tyrinėjimu, o tada karjeros planavimu ir to plano įgyvendinimu. Kitaip tariant, atsakant į klausimus, kas aš esu, kur aš einu ir  kaip ten pateksiu. Kitas būdas neprieštarauja aprašytam, tik jį papildo. „Kuo daugiau ir kuo anksčiau moksleivis turės galimybę realiai „pasimatuoti“ konkrečią profesiją, tuo bus lengviau pasirinkti. Tai padaryti galima įvairiai, pavyzdžiui, pabūti kokioje nors įmonėje „šešėliu“ pusdienį ar ilgiau ir pamatyti savo akimis, ką veikia tos srities profesionalai“, – pataria specialistai.

Dar vienas efektyvus būdas – atlikti praktiką ar bent trumpam įsidarbinti, kad ir atostogų metu. Uždirbta suma veikiausiai nebus tokia svarbi, kaip neįkainojama darbinė patirtis, kurios nesuteikia mokykla ir universitetas. Be tiesioginės patirties, bus užmegzti ryšiai su kitais darbuotojais, įvyks susipažinimo su darbdaviais procesas, kuris padės ateityje lengviau rasti bendrą kalbą.

„Jei moksleiviui reikės pagalbos apsisprendimo procese, jis visada ras, tačiau nereikėtų pamiršti, kad geriausius atsakymus žino tik pats žmogus“, – apibendrina K. Mikalojūnas

UNIVERSITETAI

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) – www.asu.lt

Balstogės universiteto filialas (BU FV) – www.uwb.lt

Europos humanitarinis universitetas (EHU) – www.ehu.lt

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) – www.lka.lt

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) – www.ism.lt

Kauno technologijos universitetas (KTU) – ktu.edu

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) – www.ksu.lt

Klaipėdos universitetas (KU) – www.ku.lt

LCC tarptautinis universitetas (LCC) – www.lcc.lt

Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademija – www.svietimas.vdu.lt/

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) – www.lmta.lt

Lietuvos sporto universitetas (LSU) – www.lsu.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) – www.lsmuni.lt

Mykolo Romerio universitetas (MRU) – www.mruni.eu

Šiaulių universitetas (ŠU) – www.su.lt

Vilniaus dailės akademija (VDA) – www.vda.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) – www.vgtu.lt

Vilniaus universitetas (VU) – www.vu.lt

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) – www.tvm.vu.lt

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – www.vdu.lt

KOLEGIJOS

Alytaus kolegija (AK) – www.akolegija.lt

Kauno kolegija (KK) – www.kaunokolegija.lt

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) – www.kmaik.lt

Kauno technikos kolegija (KTK) – www.ktk.lt

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) – www.kvk.lt

Kolpingo kolegija (KOK) – www.kolegija.kolping.lt

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) – www.lajm.lt

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) – www.ltvk.lt

Marijampolės kolegija (MK) – www.marko.lt

Panevėžio kolegija (PK) – www.panko.lt

Socialinių mokslų kolegija (SMK) – www.smk.lt

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) – www.svako.lt

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) – www.slk.lt

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK) – www.ilk.lt

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM) – www.ttvam.lt

Utenos kolegija (UK) – www.utenos-kolegija.lt

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM) – www.avm.lt

Vilniaus dizaino kolegija (VDK) – www.dizainokolegija.lt

Vilniaus kolegija (VK) – www.viko.lt

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) – www.vkk.lt

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) – www.vtdko.lt

Vilniaus verslo kolegija (VVK) – www.kolegija.lt

Žemaitijos kolegija (ŽK) – www.zemko.lt

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos dėstytojo, psichologo dr. Tomo Lagūnavičiaus sudarytas profesinė motyvacija – TESTAS: http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/bakalauras/testas

Tipologinis testas pagal MBTI: http://www.nlpcentras.lt/tipologija/testas/

Google e-pamoka Lietuvos mokykloms

Vaizdinė paskaita apie aukštąjį mokslą (LEU Istorijos fakulteto dėstytojas Mindaugas Nefas)

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.

Informacija internete apie studijas, įsidarbinimą ir švietimo ir mokslo institucijas:

www.mokslas.lt – Lietuvos švietimo sistema

www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,

www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos

www.lmitkc.lt – Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje

www.kastu.lt – mokslas ir studijos užsienyje

Profesijos:

www.profesijupasaulis.lt – gidas į profesijų pasaulį

www.aikos.smm.lt – profesijų pristatymai

Lietuvos profesijų klasifikatorius

www.euroguidance.lt – profesijų aprašai, filmai apie profesijas

Darbo pasaulis:

www.darborinka.lt – informacija apie darbo rinką

www.manager.lt – darbas, darbo pasiūlymai

Elektroninė stojamojo balo skaičiuoklė:

www.studijos.lt

Atnaujinta konkursinio balo skaičiuoklė LAMA BPO: http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle#top

Kita informacija:

www.egzaminai.lt

http://www.stojimai.lt – informacija apie stojimus

www.vmsfondas.lt – informacija studentams apie paskolas, teisinė informacija

http://www.europass.lt – svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.

http://www.es-isidarbinimas.lt – įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose klausimais.

http://ec.europa.eu/ploteus/ – mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.

Filmai apie profesijas

Pasimatuok profesiją

Filmai apie profesijas (ŠMM, LMNŠC, BPD, 2011 m.):

Aplinkosaugininkas
Atsinaujinančios energetikos inžinierius
Audiometrijos įrangos specialistas
Automobilių mechanikas
Aviacijos technikas
Baldų ir medienos dirbinių gamybos specialistas
Biochemikas
Biofizikas
Chemijos technologas
Dietologas
Ekologinio ūkio darbininkas
Elektros inžinierius
Elektronikos inžinierius
Farmacininkas
Farmakotechnikas
Finansininkas
Genetikas
Gydytojas echoskopuotojas
Interaktyviojo dizaino specialistas
IT inžinierius
Kelionių organizatorius
Kelių tiesimo inžinierius
Kineziterapeutas
Kompiuterinės įrangos inžinierius
Laivo elektromechanikas
Laivų statybos inžinierius
Lazerinės fizikos ir optinių technologijų specialistas
Logistikos specialistas
Maisto produktų technologai
Maitinimo verslo organizatorius
Mechatronikas
Medienos apdirbimo staklininkas
Mikroelektronikos įrangos specialistas
Miškininkas
Molekulinės biologijos specialistas
Naftos perdirbimo specialistas
Nanotechnologijų specialistas
Pieno produktų gamintojas
Programuotojas
Rekreacijos ir turizmo vadybos specialistas
Režisierius
Siuvėjas
Skrydžių vadovas
Statybininkas
Šilumos tiekimo specialistas
Telekomunikacijų technikas
Tekstilės dizaineris
Tiltų statybos inžinierius
Traukinio mašinistas
Vandens ūkio inžinierius