Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:

  • išmokti sistemingai kaupti žinias;
  • lavinti gebėjimus;
  • ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams buvo teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikė už ugdymą karjerai atsakingi švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, psichologai, konsultantai.

Plačiau apie projektą galima sužinoti adresu ww.mukis.lt

Mokiniai, tėvai ir mokytojai apie profesijų ir darbo pasaulį, aukštąsias ir profesines mokyklas, priėmimo į jas taisykles gali susipažinti internetinėje svetainėje:   www.aikos.lt

Ugdymo karjerai veiklą koordinuoja karjeros specialistė Ingrida Karčiauskaitė (3 kabinetas – pirmame aukšte).

Ugdymo karjerai pagalbą teikia (konsultuoja):

  • Ingrida Karčiauskaitė, kiekvieną  pirmadienį  9.00-14.00 
    Tel.: +370 674 74027 el.p.  karciauskaite.ingrid@gmail.com

Profesinio orientavimo ir karjeros ugdymo projekto „Be Firsty“ straipsnis:

Tinkamas profesijos pasirinkimas – tik pažinus save

Daugeliui jaunuolių neretai sunku nuspręsti, ką veikti po studijų. Toks klausimas kyla net ir gerai besimokantiems. Koučingo specialistas Kęstutis Mikalojūnas įsitikinęs, kad savęs pažinimas yra vienas iš esminių dalykų, norint tinkamai pasirinkti specialybę. Kaip jaunuoliams ieškoti būdų save pažinti? Kas svarbu pažinimo procese ir kodėl mokykloje taip svarbu ugdyti polintį ieškoti atsakymų pačiam žmogui?

Asmenybės pokyčių ekspertai pastebi, kad ugdymo įstaigose pernelyg mažai dėmesio skiriama tam, kad jaunas žmogus būtų skatinamas pats gilintis į save, savo poreikius ir norus bei atrasti, kas jam patinka per praktinį darbą.

„Geriausia būtų, kad apie karjerą būtų kalbama jau darželyje. Mokykloje karjera galėtų būti ta grandis, kuri tarsi stuburas jungtų visus mokomus dalykus. Jei moksleivis nežino, kam jam reiks matematikos, tai ir mokytis dažniausiai neįdomu. Visai kitaip būtų, jei žinotų, kaip srityje, apie kurią mąstoma, naudojama matematika. Vis dėlto dažnesnis klausimas, kylantis dar mokyklos suole, yra ne apie tai kur konkretūs dalykai bus naudojami, bet apskritai apie tai, kokią profesiją pasirinkti. Jei toks klausimas iškilo, veikiausiai moksleivis jau yra kelyje, kuris kur nors nuves“,  – įsitikinęs K. Mikalojūnas.

Anot jo, yra du būdai, padedantys apsispręsti. Pirmasis – eiti link karjeros plano nuosekliai, pradedant savęs pažinimu, tada mokymosi bei darbo pasaulio tyrinėjimu, o tada karjeros planavimu ir to plano įgyvendinimu. Kitaip tariant, atsakant į klausimus, kas aš esu, kur aš einu ir  kaip ten pateksiu. Kitas būdas neprieštarauja aprašytam, tik jį papildo. „Kuo daugiau ir kuo anksčiau moksleivis turės galimybę realiai „pasimatuoti“ konkrečią profesiją, tuo bus lengviau pasirinkti. Tai padaryti galima įvairiai, pavyzdžiui, pabūti kokioje nors įmonėje „šešėliu“ pusdienį ar ilgiau ir pamatyti savo akimis, ką veikia tos srities profesionalai“, – pataria specialistai.

Dar vienas efektyvus būdas – atlikti praktiką ar bent trumpam įsidarbinti, kad ir atostogų metu. Uždirbta suma veikiausiai nebus tokia svarbi, kaip neįkainojama darbinė patirtis, kurios nesuteikia mokykla ir universitetas. Be tiesioginės patirties, bus užmegzti ryšiai su kitais darbuotojais, įvyks susipažinimo su darbdaviais procesas, kuris padės ateityje lengviau rasti bendrą kalbą.

„Jei moksleiviui reikės pagalbos apsisprendimo procese, jis visada ras, tačiau nereikėtų pamiršti, kad geriausius atsakymus žino tik pats žmogus“, – apibendrina K. Mikalojūnas

Universitetai

Vilniaus universitetas (VU) https://www.vu.lt/

Šiaulių akademija https://www.sa.vu.lt/

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) https://vilniustech.lt/

Kauno technologijos universitetas (KYU) https://en.ktu.edu/university/

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)  https://www.vdu.lt/lt/

Lietuvos Sveikatos  mokslų universitetas (LSMU) https://lsmuni.lt/

Lietuvos Sporto universitetas (LSU) https://www.lsu.lt/

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) https://lmta.lt/lt/

Vilniaus Dailės akademija (VDA) https://www.vda.lt/

Mykolo Romerio Universitetas (MRU) https://www.mruni.eu/

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademija (LKA) https://www.lka.lt/naujienos-2021-m/

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)    https://ksu.lt/

ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas (ISM) https://www.ism.lt/?lang=1

Klaipėdos universitetas (KU) https://www.ku.lt/

LCC Tarptautinis universitetas (LCC) https://lcc.lt/lt/

Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarija https://www.seminarija.lt/

Kolegijos

Vilniaus Kolegija (VK) https://www.viko.lt/

Kauno Kolegija (KK) https://www.kaunokolegija.lt/

Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegija (VTDK)  https://vtdko.lt/

Utenos kolegija (UK) https://www.utenos-kolegija.lt/

Socialinių Mokslų kolegija (SMK) https://www.smk.lt/

Vilniaus Dizaino kolegija (VDK) http://dizainokolegija.lt/

Panevėžio kolegija (PK) https://panko.lt/

Šiaulių Valstybinė kolegija (ŠVK) https://svako.lt/lt

Kauno Technikos kolegija (KTK) http://www.ktk.lt/

Klaipėdos Valstybinė kolegija (KVK) https://www.kvk.lt/

Tarptautinė Teisės ir Verslo mokykla (TTVAM) https://www.ttvam.lt/lt/

Vilniaus Kooperacijos kolegija (VKK) https://www.vkk.lt/

Lietuvos Verslo kolegija (LTVK) https://www.ltvk.lt/

Lietuvos Aukštoji Jūreivystės mokykla (LAJM) https://www.lajm.lt/

Vilniaus Verslo Kolegija (VVK) https://www.kolegija.lt/

Kauno Miškų ir Aplinkos Inžinerijos Kolegija (KMAIK) https://www.kmaik.lt/

Kolpingo Kolegija (KOK) https://www.kolpingokolegija.lt/

Alytaus kolegija (AK) https://alytauskolegija.lt/lt/

Marijampolės kolegija (MK) https://marko.lt/

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) https://www.slk.lt/

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK)  https://www.ilk.lt/

V.A. Graičiūno Aukštoji Vadybos mokykla (AVM) https://avm.lt/

Žemaitijos kolegija (ŽK) http://www.zemko.lt/

Profesinės mokyklos

Profesinio mokymo įstaigos https://profesinis.lamabpo.lt/valstybines/

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.

https://karjerastau.lt/ – viskas ugdymui karjerai – konsultacijos, profesinis veiklinimas, karjeros renginiai.

Testai savęs pažinimui:

https://charakteris.info/asmenybes-testas

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html 

Apie studijas ir įsidarbinimą:

www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,

www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos

https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciuokle/ – konkursinio balo skaičiuoklė stojantiems į aukštąsias mokyklas.

www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje

https://uzt.lt/ – informacija apie Lietuvos darbo rinką, įsidarbinimo galimybes, profesinius kursus

https://vsf.lrv.lt/ – informacija studentams apie paskolas, teisinė informacija

https://europa.eu/europass/lt – apie mokslą, studijas ir darbą Europos Sąjungos šalyse.

Apie profesijas:

https://www.profesijuklasifikatorius.lt/ – Lietuvos profesijų klasifikatorius (su profesijų aprašymais).

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html – filmai apie profesijas.

Kita informacija:

www.egzaminai.lt

http://www.europass.lt – platforma savo gyvenimo aprašymui (CV) susikurti, laikyti.

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage-lt/courses – nemokami Google internetiniai kursai, norintiems pradėti, vystyti savo verslą; taip pat siekiantiems įsidarbinti; galima rinktis iš 19 skirtingų kursų.

https://www.lmnsc.lt – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Filmai apie profesijas

Pasimatuok profesiją

Filmai apie profesijas (ŠMM, LMNŠC, BPD, 2011 m.):

Aplinkosaugininkas
Atsinaujinančios energetikos inžinierius
Audiometrijos įrangos specialistas
Automobilių mechanikas
Aviacijos technikas
Baldų ir medienos dirbinių gamybos specialistas
Biochemikas
Biofizikas
Chemijos technologas
Dietologas
Ekologinio ūkio darbininkas
Elektros inžinierius
Elektronikos inžinierius
Farmacininkas
Farmakotechnikas
Finansininkas
Genetikas
Gydytojas echoskopuotojas
Interaktyviojo dizaino specialistas
IT inžinierius
Kelionių organizatorius
Kelių tiesimo inžinierius
Kineziterapeutas
Kompiuterinės įrangos inžinierius
Laivo elektromechanikas
Laivų statybos inžinierius
Lazerinės fizikos ir optinių technologijų specialistas
Logistikos specialistas
Maisto produktų technologai
Maitinimo verslo organizatorius
Mechatronikas
Medienos apdirbimo staklininkas
Mikroelektronikos įrangos specialistas
Miškininkas
Molekulinės biologijos specialistas
Naftos perdirbimo specialistas
Nanotechnologijų specialistas
Pieno produktų gamintojas
Programuotojas
Rekreacijos ir turizmo vadybos specialistas
Režisierius
Siuvėjas
Skrydžių vadovas
Statybininkas
Šilumos tiekimo specialistas
Telekomunikacijų technikas
Tekstilės dizaineris
Tiltų statybos inžinierius
Traukinio mašinistas
Vandens ūkio inžinierius