2023-11-16 integruota tikybos pamoka 7-8, IG klasių mokiniams. Jų metu aptarė karaizmą (karaimų religiją), jos panašumai ir skirtumai su judaizmu, atkreipė dėmesį į maldos, altorių, drabužius, laidojimo papročius. Akcentuoja karaimų tautos atsiradimo Lietuvoje istorija, aptarti esminiai karaimų ir totorių tautų skirtumai religijos, kalbos, gyvenimo būdo, papročių aspektais. Pagal Simono Firkovičiaus dainos žodžius „Ijisi baraskinin“ („Penktadienio kvapai“) statė karaimų maldos namus – kenesą.