2023-2024 m.m. bendrojo ugdymo tvarkaraštis

Pirmadienis
 1. Informatika
 2. Matematika
 3. Anglų kalba
 4. Fizinis ugdymas (šokis)
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
Antradienis
 1. Gyvenimo įgūdžiai
 2. Istorija
 3. Matematika
 4. Matematika
 5. Technologijos
 6. Technologijos
Trečiadienis
 1. Matematika
 2. Muzika
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Anglų kalba
 6. Gamta ir žmogus
 7. Klasės valandėlė
Ketvirtadienis
 1. Dailė
 2. Istorija
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Gamta ir žmogus
 6. Tikyba
Penktadienis
 1. Anglų kalba
 2. Anglų kalba
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Etika

Pirmadienis
 1. Matematika
 2. Klasės valandėlė
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Rusų kalba
 6. Informacinės technologijos
Antradienis
 1. Technologijos
 2. Technologijos
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Geografija
 6. Matematika
 7. Fizinis ugdymas (šokis)
Trečiadienis
 1. Anglų kalba
 2. Anglų kalba
 3. Matematika
 4. Gamta ir žmogus
 5. Istorija
 6. Istorija
Ketvirtadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Dailė
 3. Geografija
 4. Gamta ir žmogus
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Etika/tikyba
 7. Žmogaus sauga/
Penktadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Anglų kalba
 4. Rusų kalba
 5. Matematika
 6. Muzika

Pirmadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Fizinis ugdymas (šokis)
 4. Rusų kalba
 5. Matematika
 6. Matematika
 7. Informatika
Antradienis
 1. Biologija
 2. Fizika
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Matematika
 6. Geografija
Trečiadienis
 1. Fizinis ugdymas
 2. Fizinis ugdymas
 3. Anglų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Biologija
 7. Klasės valandėlė
Ketvirtadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Muzika
 4. Geografija
 5. Tikyba/etika
 6. Dailė
Penktadienis
 1. Istorija
 2. Istorija
 3. Rusų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Matematika
 6. Gyvenimo įgūdžiai

Pirmadienis
 1. Matematika
 2. Biologija
 3. Rusų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Fizinis ugdymas (šokis)
 6. Fizika
 7. /Žmogaus sauga
Antradienis
 1. Fizika
 2. Biologija
 3. Anglų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Matematika
 7. Muzika
Trečiadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Matematika
 4. Matematika
 5. Fizinis ugdymas
 6. Fizinis ugdymas
 7. Chemija
 8. Klasės valandėlė
Ketvirtadienis
 1. Technologijos
 2. Technologijos
 3. Chemija
 4. Tikyba/etika
 5. Dailė
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
 7. Geografija
Penktadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Rusų kalba
 3. Istorija
 4. Istorija
 5. Informacinės technologijos
 6. Geografija

Pirmadienis
 1. Fizinis ugdymas
 2. Fizinis ugdymas
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Anglų kalba
 6. Rusų kalba
 7. Muzika
Antradienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Matematika
 4. Matematika
 5. Biologija
 6. Biologija
 7. Pilietiškumo pagrindai
Trečiadienis
 1. Istorija
 2. Istorija
 3. Chemija
 4. Matematika
 5. Fizika
 6. Fizika
 7. /Gyvenimo įgūdžiai
Ketvirtadienis
 1. Tikyba/etika
 2. Chemija
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Anglų kalba
 6. Anglų kalba
 7. Dailė
Penktadienis
 1. Geografija
 2. Geografija
 3. Informatika
 4. Matematika
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Rusų kalba

Pirmadienis
 1. Fizika
 2. Informacinės technologijos
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Matematika
 6. Matematika
 7. Rusų kalba
Antradienis
 1. Geografija
 2. Geografija
 3. Istorija
 4. Istorija
 5. Matematika
 6. Muzika
Trečiadienis
 1. Biologija
 2. Biologija
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Chemija
 6. Anglų kalba
 7. Matematika
 8. Klasės valandėlė
Ketvirtadienis
 1. Chemija
 2. Tikyba
 3. Fizika
 4. Dailė
 5. Technologijos
 6. Technologijos
 7. Pilietiškumo pagrindai
Penktadienis
 1. Rusų kalba
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Anglų kalba
 6. Anglų kalba

Pirmadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Anglų kalba
 4. Matematika A
 5. Biologija
 6. Biologija
 7. Fizinis ugdymas
 8. Fizinis ugdymas
Antradienis
 1. Matematika A
 2. Matematika AB
 3. Geografija
 4. Geografija
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
 7. Anglų kalba
 8. Etika
Trečiadienis
 1. Chemija
 2. Chemija
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Matematika AB
 6. Matematika AB
 7. Fizinis ugdymas
 8. Klasės valandėlė
Ketvirtadienis
 1. Geografija
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Anglų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Biologija
 6. Chemija
 7. Lietuvių kalba ir literatūra
Penktadienis
 1. Matematika AB
 2. Matematika AB
 3. Automobilizmas
 4. Automobilizmas

Pirmadienis
 1. Anglų kalba AB
 2. Anglų kalba AB
 3. Matematika AB
 4. Biologija A
 5. Politologija
 6. Lietuvių kalba ir literatūra A
 7. Fizinis ugdymas AB
 8. Fizinis ugdymas AB
Antradienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 2. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 3. Biologija AB
 4. Biologija AB
 5. Anglų A
 6. Anglų A
 7. Matematika A
 8. Klasės valandėlė
Trečiadienis
 1. Matematika A
 2. Matematika AB
 3. Fizika A
 4. Fizika A
 5. Technologijos
 6. Technologijos
 7. Fizinis ugdymas A
 8. Anglų kalba B
Ketvirtadienis
 1. Fizika AB
 2. Fizika AB
 3. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 4. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 5. Istorija AB/geografija
 6. Istorija AB/geografija
 7. Chemija/tikyba
 8. Chemija/dailė
Penktadienis
 1. Informacinės technologijos
 2. Informacinės technologijos
 3. Matematika AB
 4. Istorija/Automobilizmas
 5. Politologija

Pirmadienis
 1. Biologija
 2. Matematika
 3. Informacinės technologijos
 4. Matematika
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Angų kalba
Antradienis
 1. Matematika
 2. Anglų kalba
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Technologijos
 6. Technologijos
Trečiadienis
 1. Socialinis ugdymas
 2. Neformalus švietimas (dailė)
 3. Istorija
 4. Biologija
 5. Neformalus švietimas (informacinės technologijos)
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
Ketvirtadienis
 1. Anglų kalba
 2. Tikyba
 3. Istorija
 4. Dailė
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Logopedinės
 7. Socialinis ugdymas
Penktadienis
 1. Klasės valandėlė
 2. Muzika
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Geografija
 6. Matematika