2022-2023 m.m. bendrojo ugdymo tvarkaraštis

Pirmadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Anglų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Matematika
 6. /Žmogaus sauga
Antradienis
 1. Istorija
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Informacinės technologijos
 4. Fizinis ugdymas (šokis)
 5. Technologijos
 6. Technologijos
Trečiadienis
 1. Matematika
 2. Matematika
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Istorija
 6. Klasės valandėlė
Ketvirtadienis
 1. Dailė
 2. Etika/tikyba
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Gamta ir žmogus
 6. Muzika
Penktadienis
 1.  Matematika
 2. Anglų kalba
 3. Anglų kalba
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Gamta ir žmogus

Pirmadienis
 1. Fizinis ugdymas
 2. Fizinis ugdymas
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Rusų kalba
 6. /Žmogaus sauga
Antradienis
 1. Fizinis ugdymas (šokis)
 2. Istorija
 3. Matematika
 4. Matematika
 5. Geografija
 6. Informacinės technologijos
Trečiadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Anglų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Matematika
 6. Matematika
Ketvirtadienis
 1. Etika/tikyba
 2. Dailė
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
Penktadienis
 1. Gamta ir žmogus
 2. Gamta ir žmogus
 3. Istorija
 4. Anglų kalba
 5. Rusų kalba
 6. Geografija

Pirmadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Anglų kalba
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Geografija
 6. Rusų kalba
 7. /Žmogaus sauga
Antradienis
 1. Technologijos
 2. Technologijos
 3. Fizinis ugdymas (šokis)
 4. Informacinės technologijos
 5. Matematika
 6. Matematika
Trečiadienis
 1. Biologija
 2. Matematika
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Anglų kalba
 6. Muzika
Ketvirtadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Dailė
 4. Tikyba/etika
 5. Biologija
 6. Fizika
Penktadienis
 1. Rusų kalba
 2. Matematika
 3. Geografija
 4. Anglų kalba
 5. Istorija
 6. Istorija

Pirmadienis
 1. Biologija
 2. Rusų kalba
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Fizinis ugdymas
 6. Fizinis ugdymas
 7. /Žmogaus sauga
Antradienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Fizinis ugdymas (šokis)
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Matematika
 6. Matematika
Trečiadienis
 1. Fizika
 2. Fizika
 3. Anglų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Matematika
 6. Geografija
Ketvirtadienis
 1. Chemija
 2. Chemija
 3. Tikyba
 4. Dailė
 5. Istorija
 6. Istorija
 7. Muzika
Penktadienis
 1. Anglų kalba
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Rusų kalba
 5. Matematika
 6. Informacinės technologijos

Pirmadienis
 1. Ekonomika
 2. Anglų kalba
 3. Rusų kalba
 4. Matematika
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
Antradienis
 1. Geografija
 2. Geografija
 3. Matematika
 4. Matematika
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
 7. Fizinis ugdymas
 8. Klasės valandėlė
Trečiadienis
 1. Istorija
 2. Istorija
 3. Biologija
 4. Fizka
 5. Anglų kalba
 6. Anglų kalba
 7. Pilietiškumo pagrindai
Ketvirtadienis
 1. Technologijos
 2. Technologijos
 3. Informacinės technologijos
 4. Fizika
 5. Dailė
 6. Tikyba
Penktadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Rusų kalba
 3. Chemija
 4. Chemija
 5. Fizinis ugdymas
 6. Matematika
 7. Muzika

Pirmadienis
 1. Matematika
 2. Matematika
 3. Fizika
 4. Rusų kalba
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
 7. Matematikos modulis
Antradienis
 1. Biologija
 2. Biologija
 3. Istorija
 4. Istorija
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
 7. Klasės valandėlė
Trečiadienis
 1. Anglų kalba
 2. Anglų kalba
 3. Fizika
 4. Muzika
 5. Geografija
 6. Fizinis ugdymas
Ketvirtadienis
 1. Technologijos
 2. Technologijos
 3. Chemija
 4. Chemija
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Dailė
 7. Tikyba/etika
Penktadienis
 1. Anglų kalba
 2. Informacinės technologijos
 3. Rusų kalba
 4. Geografija
 5. Matematika
 6. Matematika

Pirmadienis
 1. Anglų kalba
 2. Informcinės technologijos
 3. Matematika AB
 4. Fizika
 5. Biologija
 6. Anglų k. A
 7. Fizinis ugdymas AB
 8. Fizinis ugdymas AB
Antradienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 2. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 3. Istorija/geografija
 4. Istorija /geografija
 5. Biologija
 6. Biologija
 7. Automobilizmas
 8. Automobilizmas
Trečiadienis
 1. Technologijos/muzika
 2. Technologijos/muzika
 3. Matematika AB
 4. Matematika AB
 5. Fizinis ugdymas A
 6. Lietuvių kalba ir literatūraA
 7. Matematika (modulis)
Ketvirtadienis
 1. Fizika
 2. Fizika
 3. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 4. Lietuvių kalba ir literatūraAB
 5. Tikyba
 6. Chemija
Penktadienis
 1. Klasės valandėlė
 2. Matematika A
 3. Anglų kalba A
 4. Informcinės technologijos
 5. Istorija A
 6. Anglų kalba AB
 7. Anglų kalba B

Pirmadienis
 1. Fizika AB
 2. Fizika AB
 3. Anglų A
 4. Anglų A(modulis)
 5. Technologijos AB
 6. Technologijos AB
 7. Fizinis ugdymas AB
 8. Fizinis ugdymas AB
Antradienis
 1. Matematika A
 2. Matematika AB
 3. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 4. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 5. Fizika A
 6. Fizika A
 7. Matematikos modulis
Trečiadienis
 1. Matematika A
 2. Biologija A
 3. Istorija AB/geografija
 4. Istorija AB/geografija
 5. Fizinis ugdymas A
 6. Etika
 7. Anglų kalba AB
Ketvirtadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 2. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 3. Biologija AB
 4. Biologija AB
 5. Informacinės technologijos
 6. Informacinės technologijos
 7. Technologijos A
Penktadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Istorija A
 3. Matematika AB
 4. Matematika AB
 5. Anglų AB
 6. Politologija
 7. Politologija
 8. Klasės valandėlė

Pirmadienis
 1. Matematika
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Socialinis ugdymas
 4. Informacinės technologijos
 5. Angų kalba
 6. Matematika
Antradienis
 1. Matematika
 2. Neformalus švietimas (dailė)
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Socialinis ugdymas
 6. Geografija
Trečiadienis
 1. Socialinis ugdymas
 2. Anglų kalba
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Matematika
 7. Klasės valandėlė
Ketvirtadienis
 1. Biologija
 2. Biologija
 3. Istorija
 4. Neformalus švietimas (informacinės technologijos)
 5. Dailė
 6. Tikyba
Penktadienis
 1. Muzika
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Logopedinės pratybos
 4. Istorija
 5. Fizinis ugdymas