2021-2022 m.m. bendrojo ugdymo tvarkaraštis

Pirmadienis
 1.    Anglų kalba
 2.    Anglų kalba
 3.    Lietuvių kalba ir literatūra
 4.    Lietuvių kalba ir literatūra
 5.    Matematika
 6.    Klasės valandėlė
Antradienis
 1.    Technologijos
 2.    Technologijos
 3.    Informacinės technologijos
 4.   Muzika
 5.  Matematika
 6.  Matematika
 7.  /Žmogaus sauga
Trečiadienis
 1. Anglų kalba
 2. Anglų kalba
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
Ketvirtadienis
 1. Fizinis ugdymas (šokis)
 2. Dailė
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5.  Etika/tikyba
Penktadienis
 1.     Gamta ir žmogus
 2.     Gamta ir žmogus
 3.     Istorija
 4.     Istorija
 5.     Matematika
Pirmadienis
 1. Informacinės technologijos
 2. Anglų kalba
 3. Istorija
 4. Istorija
 5. Fizinis ugdymas
 6. Fizinis ugdymas
Antradienis
 1. Matematika
 2. Matematika
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
 7. /Žmogaus sauga
Trečiadienis
 1. Anglų kalba
 2. Anglų kalba
 3. Matematika
 4. Matematika
 5. Rusų kalba
 6. Rusų kalba
 7. Klasės valandėlė
Ketvirtadienis
 1. Muzika
 2. Etika/tikyba
 3. Dailė
 4. Fizinis ugdymas (šokis)
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
 7.  
Penktadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Gamta ir žmogus
 4. Gamta ir žmogus
 5. Geografija
 6. Geografija
Pirmadienis
 1. Fizinis ugdymas
 2. Fizinis ugdymas
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Fizika
 6. Muzika
 7. Klasės valandėlė
Antradienis
 1. Matematika
 2. Matematika
 3. Biologija
 4. Biologija
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
Trečiadienis
 1. Geografija
 2. Geografija
 3. Anglų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Istorija
 6. Istorija
Ketvirtadienis
 1. Dailė
 2. Informacinės technologijos
 3. Fizinis ugdymas (šokis)
 4. Tikyba
 5. Technologijos
 6. Technologijos
 7. /Žmogaus sauga
Penktadienis
 1. Rusų kalba
 2. Rusų kalba
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Anglų kalba
 5. Matematika
 6. Matematika
Pirmadienis
 1. Istorija
 2. Istorija
 3. Fizika
 4. Fizika
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Fizinis ugdymas (šokis)
 7. Anglų kalba
Antradienis
 1. Geografija
 2. Geografija
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Matematika
 6. Matematika
 7. Informacinės technologijos
Trečiadienis
 1. Matematika
 2. Matematika
 3. Rusų kalba
 4. Rusų kalba
 5. Biologija
 6. Biologija
 7. Muzika
Ketvirtadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Dailė
 6. Tikyba
 7. /Žmogaus sauga
Penktadienis
 1. Anglų kalba
 2. Anglų kalba
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Chemija
 6. Chemija
 7. Klasės valandėlė
Pirmadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Matematika
 4. Matematika
 5. Biologija
 6. Biologija
 7. Klasės valandėlė
Antradienis
 1. Istorija
 2. Istorija
 3. Geografija
 4. Geografija
 5. Fizika
 6. Fizika
 7. Technologijos
 8. Technologijos
Trečiadienis
 1. Fizinis ugdymas
 2. Fizinis ugdymas
 3. Anglų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Matematika
 6. Matematika
 7. Rusų kalba
Ketvirtadienis
 1. Tikyba/etika
 2. Ekonomika
 3. Chemija
 4. Chemija
 5. Lietuvių kalba ir literatūra
 6. Lietuvių kalba ir literatūra
 7. Dailė
Penktadienis
 1. Informacinės technologijos
 2. Pilietiškumo pagrindai
 3. Muzika
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Rusų kalba
 6. Muzika
 7. Anglų kalba
Pirmadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Matematika
 6. Matematika anglų kalba
Antradienis
 1. Biologija
 2. Biologija
 3. Fizika
 4. Fizika
 5. Technologijos
 6. Technologijos
 7. Muzika
Trečiadienis
 1. Rusų kalba
 2. Rusų kalba
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Matematika
 6. Matematika
 7. Klasės valandėlė
Ketvirtadienis
 1. Chemija
 2. Chemija
 3. Tikyba
 4. Dailė
 5. Geografija
 6. Geografija
 7. Pilietiškumo pagrindai
 8.  
Penktadienis
 1. Anglų kalba
 2. Anglų kalba
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Informacinės technologijos
 5. Istorija
 6. Istorija
Pirmadienis
 1. Matematika A
 2. Matematika AB
 3. Anglų kalba AB
 4. Anglų kalba AB
 5. Technologijos AB
 6. Technologijos AB
Antradienis
 1. Fizika AB
 2. Fizika AB
 3. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 4. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 5. Automobilizmas/politologija
 6. Automobilizmas/politologija
 7. Matematika (modulis)
 8. Fizika A
Trečiadienis
 1. Biologija AB
 2. Biologija AB
 3. Etika/tikyba
 4. Technologijos A
 5. Fizinis ugdymas
 6. Fizinis ugdymas
 7. Anglų kalba A
 8.  
Ketvirtadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 2. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 3. Istorija AB/geografija
 4. Istorija AB/geografija
 5. Informacinės technologijos
 6. Informacinės technologijos
 7. Biologija A
Penktadienis
 1. Istorija A
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Matematika AB
 4. Matematika AB
 5. Anglų AB
 6. Anglų A(modulis)
 7. Klasės valandėlė
Pirmadienis
 1. Fizika
 2. Fizika
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Anglų kalba
 6. Anglų kalba
 7. Fizinis ugdymas A/matematikos modulis
 8. Klasės valandėlė
Antradienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 2. Lietuvių kalba ir literatūra AB
 3. Matematika
 4. Matematika
 5. Politologija
 6. Politologija
 7. Lietuvių kalba ir literatūra(modulis)
Trečiadienis
 1. Matematika
 2. Matematika
 3. Biologija
 4. Istorija
 5. Fizinis ugdymas
 6. Fizinis ugdymas
 7. Etika
Ketvirtadienis
 1. Biologija
 2. Biologija
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
 5. Fizika/chemija
 6. Fizika/chemija
 7. Informacinės technologijos
 8. Informacinės technologijos
Penktadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Matematika
 3. Anglų kalba
 4. Anglų kalba
 5. Istorija
 6. Istorija
 7. Chemija A
Pirmadienis
 1. Biologija
 2. Biologija
 3. Matematika
 4. Matematika
 5. Muzika
 6. Fizinis ugdymas (šokis)
Antradienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Istorija
 4. Istorija
 5. Geografija
 6. Informacinės technologijos
Trečiadienis
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
 2. Lietuvių kalba ir literatūra
 3. Matematika
 4. Socialinis ugdymas
 5. Angų kalba
 6. Neformalus švietimas (dailė)
Ketvirtadienis
 1. Logopedinės pratybos
 2. Socialinis ugdymas
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Dailė
 6. Tikyba
 7. Lietuvių kalba ir literatūra
Penktadienis
 1. Matematika
 2. Klasės valandėlė
 3. Fizinis ugdymas
 4. Fizinis ugdymas
 5. Anglų kalba
 6. Socialinis ugdymas