09 01 gimnazijos bendruomenė dalyvavo Mokslo metų pradžios šventėje.

09 22 -23 d. 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Atminties kelias 1941 – 2021‘‘, skirtoje Lietuvos žydų genocido 80 – mečiui paminėti (mokytojai A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, I. Skulščienė, B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė).

09 23 5 kl., III G kl. mokiniai dalyvavo šventėje ,,Rudens lygė“, skirtoje pasaulinei turizmo dienai paminėti (mokytoja R. Žuklienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

09 25 6 VR, 7 VR, 5 VR grupių mokiniai dalyvavo rudens mugėje (mokytojai O. Lemežienė, V. Nairanauskienė, J. Budrevičienė, R. Žuklienė).

09 26 – 10 03 Aukštadvario gimnazijos mokytojai: A. Varankevičienė, O. Lemežienė, L. Balevičiūtė, K. Venckus, D. Stasiūnas, dalyvavo Erasmus+ programos tarptautiniame projekte ,,Motyvuoti mokiniai“.

09 27 5-8 kl. I-IV G kl. mokiniai dalyvavo renginiuose, skirtuose Europos kalbų dienai. Tema: „Holokaustas Lietuvoje“ (mokytojai E. Liucvaikienė, Z. Almantienė, D. Stasiūnas).

09 27-28 I-IV G kl. mokiniai dalyvavo projekte „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ (mokytojai A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas).

09 30 IG kl., IVG kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Kaip Tomas įžiebė lemputę“ Energetikos ir technikos muziejuje (mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Prakapienė).

10 04-06 I-IV G kl., 28 TM gr. mokiniai dalyvavo projekte „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ (mokytojai A. Kazlauskienė, A.Kazlauskas).

10 05 gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo šventėje, skirtoje Tarptautinei Mokytojų dienai paminėti. „Metų mokytojo“ nominacija įteikta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Linai Balevičiūtei.

10 11 P.Jaruševičiūtė (5 kl.), R.Žukaitė (5 kl.), A.Žuklytė (6 kl.), G.Liucvaikytė (IIIG kl.), V.Brazinskaitė (IIIG kl.) – JTB būrelio nariai – kūrė JMBS filmuką reklamą Skrebio miško pažintiniame take „Su meile gamtai prisijunk prie mūsų“ (JTB būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

10 13 8 kl., I-II G kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Vilnių, Valdovų rūmus (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė).

10 15 G.Mozolevskytė (I G kl.), V.Brazinskaitė (III G kl.), R.Palionytė (III G kl.), A.Taraškevičiūtė (II G kl.), A.Žuklytė (6 kl.) dalyvavo šventėje „Kodėl noriu būti miškininku“. Šventė vyko VDU Žemės ūkio akademijoje (JTM būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

10 17-11 05 D.Žukas (22 TM gr.), T.Karužas (22 TM gr.), G.Griškauskaitė (6 VR gr.), M.Kairytė (6 VR gr.), A.Girdžiūtė (5 VR gr.) dalyvavo stažuotėje Maltoje (Erasmus+ Leonardo da Vinci programos Pirmojo pagrindinio veiksmo projektas 2021-1-LT01-KAT21-VET-000005876).

10 11,13,25,27 dienomis I-IV G kl., 28 TM gr. mokiniai dalyvavo projekte „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ (mokytojai A. Kazlauskienė, A.Kazlauskas).

10 22 7 kl. mokiniai vyko į edukacinę ekskursiją -Vilniaus TV bokštą (mokytoja R.Žuklienė).

10 19 7 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje biologijos, žmogaus saugos ir lietuvių kalbos pamokoje, kurią vedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Sakalienė (mokytojos R.Žuklienė, B.Lapinskienė, J.Budrevičienė).

10 19 III-IV G kl. mokiniai dalyvavo edukaciniame spektaklyje-ekskursijoje „Išgyvenimo drama“. Spektaklis-ekskursija vyko Nemenčinėje, Vilniaus raj. (mokytoja A. Stankevičienė).

10 20 I-IV G kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje Žaslių tradicinių amatų centre (mokytoja O.Lemežienė).

10 25 5-8 kl., I-IV G kl., 22 TM gr., 25 TM gr., 6 VR gr. mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino pirmame etape (mokytojos D.Kvedaravičienė, A. Varankevičienė).

10 27 III-IV G kl, 22 TM gr. mokiniai pagal projektą „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ dalyvavo seminare „Sportas ir prevencija prieš priklausomybes“ (mokytojai A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas).

10 28 6 VR gr., 25 TM gr. mokiniai dalyvavo akcijoje „Atminimo žvakutė“, tvarkė Lietuvos nepriklausomybės kovų karių kapus (mokytoja D. Kvedaravičienė).

10 29 8 kl., I-IV G kl., 22 TM gr., 30 TM gr. mokiniai vyko į edukacinę pažintinę ekskursiją po Žemaitiją (mokytojos – A.Kazlauskienė, R.Žuklienė, E.Liucvaikienė).

11 10 I G kl., 6VR gr. mokiniai vyko į SWEDBANK finansų laboratorijos edukaciją (mokytoja V. Nairanauskienė).

11 11 gimnazijoje vyko 5 kl. mokinių krikštynos (klasės auklėtoja L. Balevičiūtė). Krikštatėviai – II G kl. mokiniai (klasės auklėtoja A. Kazlauskienė).

11 11-12 IG – IV G kl. mokiniai dalyvavo apklausoje (nuotoliniu būdu) ,,Trakų rajono jaunimo problemos“ (mokytojai D. Stasiūnas, R. Žuklienė).

11 11 III G kl., 25TM gr., 6VR gr. mokiniai dalyvavo pirmosios pagalbos mokymuose (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

11 11 5 – 8 kl., IG – IV G kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Tolerancijos miestas“, skirtoje Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti (socialinė pedagogė J. Bekešienė, mokytojos I.Skulsčienė, D. Kvedaravičienė, klasių auklėtojai).

11 12,16 dienomis IG –IV G kl. mokiniai dalyvavo internetinėse paskaitose ,,Academic culture and diversity in the U.S“, ,,Discover student life in U.S universities“ (mokytojai E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas).

11 18 5 kl., 6 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Baltasis paukštis“ (mokytoja V. Nairanauskienė).

11 19 M. Žukas (6 kl.), A. Martinėnas (6 kl.), Š. Martinėnas (6 kl.), P. Žydelis (7 kl.) dalyvavo šaudymo varžybose Kaune (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

11 22 IG-IVG kl., 28 TM gr. mokiniai dalyvavo seminare ,,Sportas ir prevencija prieš priklausomybes (mokytojai A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas).

11 23 6 kl., 7 kl., IG kl., IIIG kl. mokiniai dalyvavo konkurse ,,Olympis 2021 – Rudens sesija“ (mokytojai E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas, R. Žuklienė).

11 24 – 25 5-8 kl., I G-IV G kl. mokiniai dalyvavo tarptautiniame informatikos ir informacinio mąstymo konkurse ,,Bebras“ (mokytoja R. Žuklienė).

12 02 6 kl. mokiniai dalyvavo Kultūros paso edukacijose ,,Pasivaikščiojimas su Vytautu”, ,, Ką byloja herbai”. Edukacijos vyko Trakų istorijos muziejuje (mokytojas K. Venckus).

11 25-12 10 5-8 kl., I- IV G kl., SĮ kl., 25 TM gr., 6 VR gr., 28 TM gr. mokiniai dalyvavo projekte – renginių cikle ,,Mokėkime gyventi nors ir dūžtančiose formose”. Projektas skirtas poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti (mokytojai L.Balevičiūtė, B. Lapinskienė, D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė, D. Nalivaikaitė-Venslauskienė, bibliotekos vedėja R. Budrevičienė ).

12 09 A. Žuklytė (6 kl.), V. Brazinskaitė (III G kl.), R. Palionytė (III G kl.), U. Vaitkunskaitė (5 kl.), G. Mozolevskytė (I G kl.) dalyvavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos organizuotame floristų darbų parodoje – konkurse ,,Žiemos puokštė” (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 10 M. Žukas (6 kl.), A. Martinėnas (6 kl.), Š. Martinėnas (6 kl.), G. Ašmenaitė (IV G kl.) dalyvavo šaudymo varžybose, kurios vyko Alytuje ( šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

12 13 III G kl., IV G kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje anglų kalbos pamokoje Vilniuje ,,Christmas spirit in Vilnius” (mokytojai E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas).

12 15 7 kl., 8 kl., specialiosios jungtinės kl. mokiniai dalyvavo Kultūros paso edukacijose ,,Viduramžių karyba”, ,,Pasivaikščiojimas su Vytautu”. Edukacijos vyko Trakų istorijos muziejuje (mokytojos L. Venckienė, A. Stankevičienė, mokytojo padėjėja E. Juknevičienė).

12 15 V. Brazinskaitė (III G kl.), R. Palionytė (III G kl.),P. Jaruševičiūtė (5 kl.), D. Širvinskis (II G kl.), I. Širvinskis (8 kl.) dalyvavo Aukštadvario regioninio parko organizuotame renginyje ,,Atlekia elnias devyniaragis” (JMB būrelio vadovę Č. Pociūnienė, etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

12 15 mokyklinėje biologijos olimpiadoje dalyvavo I G kl. mokiniai: A. Arlauskas, U. Kavaliauskas, P. Malijauskas, K. Orlavičius; II G kl. mokiniai: G. Dzencevičiūtė, P. Makšeckaitė, G. Marcinkevičius, E. Rimkaitė (mokytojos J. Budrevičienė, M. Puikienė).

12 16 5 kl. mokiniai dalyvavo Kultūros paso edukacijose ,,Pasivaikščiojimas su Vytautu”, ,,Surask lobį”. Edukacijos vykos Trakų istorijos muziejuje (mokytoja L. Balevičiūtė).

12 20 V. Brazinskaitė (III G kl.),R. Palionytė (III G kl.),P. Jaruševičiūtė (5 kl.), G. Mozolevskytė (I G kl.), A. Arlauskas (IV G kl.), A. Taraškevičiūtė (II G kl.) dalyvavo Jaunųjų miško bičiulių renginyje ,,Kalėdinės Protų kovos su Robertu Petrausku nuotoliniu būdu (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja R. Žuklienė).

12 22 5-8 kl., I- IV G kl., specialiosios jungtinės kl.mokiniai, 25 TM gr., 28 TM gr., 6 VR gr. mokiniai dalyvavo Kultūros paso edukacijoje ,,Senieji odos dirbiniai” (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, direktoriaus pavaduotojas profesiniam mokymui J. Juknevičius, klasių auklėtojai).

11 29-12 23 5-8 kl., I- IV G kl., specialiosios jungtinės kl.mokiniai, 25 TM gr., 28 TM gr., 6 VR gr. mokiniai, JMB būrelio nariai dalyvavo projekte ,,Kalėdų belaukiant”. Gamino kalėdines dekoracijas, puošė mokyklą, gamino kalėdinius patiekalus, 5-7 kl., II G kl. mokniai dalyvavo ,,Adventinėje popietėje”, klasėse vyko kalėdiniai žiburėliai (mokytojai A. Stankevičienė, I.

Skulščienė, D. Kvedaravičienė,V. Nairanauskienė, D. Nalivaikaitė – Venslauskienė, mokytojo padėjėja E. Juknevičienė, soc. pedagogė J. Bekešienė , klasių auklėtojai, grupių vadovai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

12 29 vyko žemės ūkio gamybos verslo mokymo programos įgytų kompetencijų teorinės ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas (mokytojai V. Nairanauskas, V. Nairanauskienė, G. Pociūnas, J. Umivalnikas, J. Budrevičienė, V. Budrevičius, direktoriaus pavaduotojas profesiniam mokymui J. Juknevičius).

12 30 G. Bartkevičiūtė (5 kl.), U. Vaitkunskaitė (5 kl.) dalyvavo Dianos Nausėdienės kalėdinės akcijos ,, Baltasis paukštis” baigiamajame renginyje, kuris vyko Trakų r. savivaldybėje (mokytoja V. Nairanauskienė).

01 06 mokyklinėje chemijos olimpiadoje dalyvavo šie I G kl. mokiniai: A. Arlauskas, U. Kavaliauskas, P. Malijauskas, G. Mozolevskytė, K. Orlavičius, P. Makšeckaitė (II G kl.), E. Rimkaitė (II G kl.), A. Arlauskas (IV G kl.) (mokytojos M. Puikienė, J. Budrevičienė, R. Žuklienė, IKT inžinierė specialistė R. Šniukienė).

01 13 5-8 kl., I-IV G kl., specialiosios jungtinės kl., 25 TM, 26 TM, 28 TM, 6 VR grupių mokiniai, kartu su gimnazijos mokytojais, darbuotojais, dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcija skirta Laisvės gynėjų dienai atminti (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, klasių auklėtojai ir mokytojai).

01 14 rajoninėje chemijos olimpiadoje dalyvavo P. Makšeckaitė (II G kl.), A. Arlauskas (I G kl.) – II vieta (mokytojos M. Puikienė, R. Žuklienė, A. Stankevičienė ir IKT inžinierė specialistė R. Šniukienė, ).

01 14 III G kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje anglų kalbos olimpiadoje (mokytojai E. Liucvaikienė ir D. Stasiūnas).

01 18 fizikos mokyklinėje olimpiadoje dalyvavo šie II G kl. mokiniai: G. Dzencevičiūtė, P. Makšeckaitė, G. Dūdytė, G. Marcinkevičius, E. Rimkaitė; III G kl. mokiniai: V. Brazinskaitė, A. Abucevičiūtė. B. Sakalius, D. Stankevičius (mokytojai L. Šukel, L. Venckienė, A. Prakapienė).

0118 7 kl. mokiniai dalyvavo projekte ,,Matavimo prietaisai“ (mokytojos A. Prakapienė, V.Nairanauskienė, D. Kvedaravičienė).

01 20 6 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje – Aukštadvario regioninio parko lankytojų centre. Pamokos tema „Sakmės ir padavimai, bylojantys apie Aukštadvario apylinkių praeitį“ (mokytoja L. Balevičiūtė, etnografijos būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

01 20 R. Palionytė (III G kl.), A. Abucevičiūtė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje (mokytojai D. Stasiūnas, R. Žuklienė, IKT inžinierė specialistė R. Šniukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

01 21 rajoninėje biologijos olimpiadoje dalyvavo P.Malijauskas (I G kl.), A. Arlauskas (IV G kl.), K. Orlavičius (I G kl.) – III vieta, P.), P. Makšeckaitė (II G kl.) – I vieta, G. Marcinkevičius (II G kl.) – III vieta (mokytojos J. Budrevičienė, R. Žuklienė ir IKT inžinierė specialistė R. Šniukienė).

01 21 I G kl. Mokiniai – G. Mozolevskytė, A. Monginas, J. Balabanskaitė, A. Arlauskas, B. Sakalius, U. Kavaliauskas – dalyvavo respublikinio konkurso „Aš – verslus novatorius“ užduoties rengime – filmavime (mokytoja V. Nairanauskienė).

01 24,25 I-IV G kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytojos B. Lapinskienė ir L. Balevičiūtė).

01 24 JMB būrelio nariai, SĮ kl. mokiniai dalyvavo Viduržiemio renginyje „Gamta bunda“ prie Strėvos piliakalnio ( JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja A. Stankevičienė).

01 26 I-IVG kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje matematikos olimpiadoje (mokytojos A. Prakapienė, L. Venckienė, K. Venckus).

01 27 V. Brazinskaitė (III G kl.), P. Makšeckaitė (II G kl.) – I vieta, dalyvavo rajoninėje fizikos olimpiadoje (mokytojos A. Prakapienė, R. Žuklienė, IKT inžinierė specialistė R. Šniukienė).

01 31 R. Palionytė (III G kl.), P. Makšeckaitė (II G kl.) – I vieta, dalyvavo rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, R. Žuklienė, IKT inžinierė specialistė R. Šniukienė).

02 02 5-6 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo meninio skaitymo konkurse, skirtame Ievos Simonaitytės metams. Nugalėtojai: 5 kl. mokiniai – Dominykas Mozolevskis, Agnė Malijauskaitė, Ugnė Brazulevičiūtė; II G kl. mokinė Gabrielė Dzencevičiūtė, III G kl. mokinė Goda Liucvaikytė (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, bibliotekos vedėja R. Budrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

02 02 Aukštadvario gimnazijos Direktoriaus įsakymu padėka pareikšta mokiniams, pasiekusiems aukštesnįjį mokymosi lygį I pusmetyje šiems mokiniams: Š. Martinėnui (6 kl.), A. Dūdytei (7 kl.), V. Rybnikovaitei (8 kl.), G. Dūdytei (II G kl.), P. Makšeckaitei (II G kl.), G. Liucvaikytei (III G kl.).

Padėka pareikšta mokiniams, nepraleidusiems per I ąjį pusmetį nė vienos pamokos A. Žuklytei (6 kl.), P. Kavaliauskui (7 kl.).

02 02 D. Širvinskis (II G kl.), R. Širvinskis (8 kl.) dalyvavo Aukštadvario regioninio parko organizuotame renginyje ,,Perkūno diena“ (etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

02 04 I G kl., 5 VR, 6 VR, 22 TM grupių mokiniai dalyvavo Swedbank inicijuotoje nuotolinėje pamokoje ,,Mokonomika‘‘ ( mokytojos V. Nairanauskienė, J. Daunoravičienė, D. Kvedaravičienė).

02 04 U. Kavaliauskas (I G kl.), G. Marcinkevičius (II G kl.) dalyvavo rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje (mokytojai D. Stasiūnas, E. Liucvaikienė, R. Žuklienė, IKT inžinierė specialistė R. Šniukienė).

02 11 K. Orlavičius (I G kl.), G. Marcinkevičius (II G kl.), P. Makšeckaitė ( II G kl.), R. Palionytė (III G kl.), G. Liucvaikytė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje matematikos olimpiadoje (mokytojai L. Venckienė, K. Venckus, R. Žuklienė, IKT inžinierė specialistė R. Šniukienė).

02 11 P. Makšeckaitė (II G kl.),V. Brazinskaitė (III G kl.), A. Arlauskas (IV G kl.) dalyvavo ,,Tarptautinėje hadronų terapijos meistriškumo pamokoje 2022“ (mokytoja A. Prakapienė).

02 09 -11 5-8 kl., I- IV G kl. mokiniai 28 TM, 6 VR, 25 TM grupių mokiniai dalyvavo istorinėje viktorinoje ,,Gyvenu laisvoje, demokratinėje valstybėje“. Viktorina skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

02 8-11 Saugesnio interneto savaitė. 5-8 kl., I- IV G kl. mokiniai dalyvavo integruotose informacinių technologijų pamokose su Trakų bibliotekos Aukštadvario ir Bijūnų skyrių bibliotekininkėmis tema ,,Kaip saugiai jaustis internete“ (mokytoja R. Žuklienė).

02 10-16 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo apklausoje ,,Tolerancija“ (III G kl. mokinė A. Abucevičiūtė).

02 11 II-IV G kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje istorijos olimpiadoje (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė).

02 23-24 5-6 kl. mokiniai dalyvavo diktanto konkurse, skirtame Gimtosios kalbos dienai. Raštingiausias mokinys – Šarūnas Martinėnas ( 6 kl.) (mokytoja L. Balevičiūtė).

02 24 G. Marcinkevičius dalyvavo rajoninėje istorijos olimpiadoje (mokytojos A. Varankevičienė, R. Žuklienė, IKT inžinierė specialistė R. Janušonė).

02 25 I G kl. mokiniai: G. Mozolevskytė, A. Arlauskas, B. Sakalius, U. Kavaliauskas, D. Brazulevičius, K. Orlavičius, dalyvavo respublikinio konkurso ,,Aš- verslus novatorius“ protmūšyje (mokytoja V. Nairanauskienė, IKT inžinierė specialistė R. Janušonė).

02 28 11 5-8 kl., I- IV G kl. mokiniai 28 TM, 6 VR, 25 TM grupių mokiniai dalyvavo Visuotinėje Ukrainos istorijos pamokoje, skirtoje Ukrainos palaikymui (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, mokytojai dalykininkai).

Vasario mėn. gimnazijos skaitykloje veikė paroda ,,Bendradarbiavimas. Drąsa“ iš ciklo ,,Vertybių knygos lobiai“ (bibliotekos vedėja R. Budrevičienė).

2022 03 02 6-8, I-II G kl. ir 28 TM gr. dalyvavo geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ (mokytoja A. Kazlauskienė).

03 02 5-8 kl., 2 FL gr. mokiniai dalyvavo projekte ,,Užgavėnių belaukiant“ ( mokytojai: V. Nairanauskienė, V. Nairanauskas, A. Masys, V. Skirka, O. Lemežienė).

03 03 6-8 kl. mokiniai dalyvavo susitikime temomis „Nepilnamečių teisinė atsakomybė“ ir „Saugus eismas“ (soc. pedagogė J. Bekešienė).

03 08 7-8, I-IV G kl. mokiniai dalyvavo technologijų mokyklinėje olimpiadoje (mokytoja O. Lemežienė).

03 09 I G kl. mokiniai: D. Brazulevičius, P. Malijauskas, M. Morozas, A. Monginas, G.Mozolevskytė – dalyvavo teisinių žinių konkurse „Temidė“ (soc. pedagogė J. Bekešienė).

03 10-16 5-8 kl., I-IV G kl., 28 TM, 6 VR, 25 TM gr. mokiniai dalyvavo pilietiškumo ugdymo akcijoje „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“- žygyje į Velnio duobę (mokytojai: A. Kazlauskienė, A. Kazlauskas, D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė, klasių auklėtojai, grupių vadovai).

03 II G kl. mokiniai dalyvavo V. Kudirkos muziejaus konkurse ,, Skaitmeninis Kovo 11-osios atvirukas“ (mokytoja R. Žuklienė).

03 15 6 kl. mokiniai: A. Martinėnaas, Š. Martinėnas, U. Perednytė, M. Tamaševičiūtė, A. Žuklytė – dalyvavo renginyje „Aš laisvas pilietis“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Renginys vyko Trakų suaugusiųjų švietimo centre (soc. pedagogė J. Bekešienė).

03 16 II G kl. mokinė P. Makšeckaitė dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio mokyklų I-IVG kl. mokiniams šalies etape (mokytoja L. Balevičiūtė, IKT inžinierė specialistė R. Janušonė).

03 16 Virėjo mokymo programos mokiniai dalyvavo profesinio meistriškumo konkurse ,,Sulaukus svečio“ (mokytojos V. Nairanauskienė, O. Lemežienė).

03 17 A. Arlauskas (I G kl.), U. Kavaliauskas (I G kl.), G. Marcinkevičius (II G kl.), V. Brazinskaitė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje geografijos olimpiadoje (mokytoja A. Kazlauskienė, IKT inžinierė specialistė R. Janušonė).

03 15-18 II G kl. ir 3 FL grupės mokiniai surengė meninę instaliaciją „Mes solidarūs su ukrainiečiais“. Instaliacija skirta Ukrainos palaikymui (mokytojai A. Nairanauskienė, A. Masys, O Lemežienė).

03 17 5-8 kl, I-IV G kl. dalyvavo matematikos konkurse „Kengūra 2022“ (mokytojai L. Venckienė, K. Venskus, A. Prakapienė).

03 21 R. Palionytė (III G kl.), G. Mozolevskytė (I G kl.) dalyvavo rajoninėje technologijų olimpiadoje. Mokinės užėmė pirmąsias vietas (mokytojos O. Lemežienė, R. Žuklienė, IKT inžinierė specialistė R. Janušonė).

03 21-25 5 – 8 kl., I-IV G kl., jungtinės specialiosios kl. mokiniai, 28 TM, 25 TM, 6 VR grupių mokiniai, JTB būrelio nariai dalyvavo parodoje – konkurse ,,Aš sveikinu pavasarį“ (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, klasių auklėtojai, grupių vadovai).

03 21-04 07 A. Žuklytė (6kl.), R. Karalevičiūtė (7 kl.) dalyvavo respublikinėje moksleivių integruotame gamtos ir technologijų konkurse – parodoje „Paukščių sugrįžtuvės 2022“. Renginys vyko Vilniaus Gabijos progimnazijoje (mokytoja O. Lemežienė).

03 25 5-8 kl., SĮ kl., I-II G kl., išlyginamosios klasės-grupės mokiniai dalyvavo inkilų iškėlimo šventėje Aukštadvaryje Skrebio miško pažintiniame pėsčiųjų take (mokytojai D. Kazlauskas, A. Stankevičienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

03 28 7 kl. mokiniai dalyvavo integruotame muzikos – klasės valandėlės renginyje tema „Mes – jau ne vaikai“ (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

03 30-31 I-IVG kl. mokiniai dalyvavo Litexpo parodoje „Mokykla, pasaulis keičiasi ir tu“ bei „Karjera ir studijos“ (mokytojai D. Stasiūnas, R. Žuklienė, A. Stankevičienė, A. Kazlauskienė).

03 31 25 TM grupės, 28 TM grupės mokiniai dalyvavo parodoje „Ką pasėsi 2022“. Paroda vyko VDU žemės ūkio akademijoje (mokytojai R. Stanulionis, J. Umivalnikas).

04 01 A. Martinėnas (6 kl.), Š. Martinėnas (6 kl.), O. Dzencevičius (7 kl.) dalyvavo Lietuvos vaikų kulkinio šaudymo čempionate Kaune ( šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

04 10-18 G. Liucvaikytė (III G kl.) dalyvavo Erasmus+ mainų programoje „The sound of Youth“, Danijoje.

04 12-25 5-8 kl., I – II G kl. Mokiniai dalyvavo darbų parodoje ,,Velykų belaukiant“ (mokytojai O. Lemežienė, V. Skirka).

04 13 G. Černiauskaitė (7 kl.), V. Rybnikovaitė (8 kl.) dalyvavo XV Lietuvos 5-8 kl. mokinių biologijos olimpiadoje (mokytojos R. Žuklienė, J. Budrevičienė).

04 14 I-II G kl. mokinių komanda dalyvavo Velykiniame tinklinio turnyre Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje. Užimta II vieta (mokytoja A. Kazlauskienė).

04 14 V. Brazinskaitė (III G kl.) , R. Palionytė (III G kl.), U. Vaitkunskaitė (5 kl.), JMB būrelio narės, tvarkė Aukštadvario girininkijos Spindžiaus miške saugomas augalų augavietes ( JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

04 14 Mokiniai, atvykę iš Ukrainos, puošė margučius Aukštadvario regioniniame parke (mokytoja B. Lapinskienė, etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

04 21 III-II G kl. mokiniai dalyvavo Kultūros paso paslaugų renginyje – orientaciniame žaidime „Vilniaus kodas – Pasaulio paveldas“ (mokytoja A. Kazlauskienė).

04 27 III G kl., 28 TM grupė, išlyginamosios klasės-grupės mokiniai vyko į Nemenčinėje esančią sodinvietę sodinti eglių želdinių įgyvendinant „Erasmus+ miškas“ projektą (mokytojas D. Stasiūnas).

04 28 I-IVG kl. mokiniai dalyvavo atvirų durų dienoje Aukštadvario gimnazijoje (mokytojos I. Skulčienė, R. Žuklienė)

Atvirų durų dienai organizuoti buvo sudaryta darbo grupė, į kurią buvo įtraukti mokytojai: J. Daunoravičienė, J. Juknevičius, R. Janušonė, G. Pociūnas, J. Umivalnikas, V. Stukas, J. Radišauskas, V. Budrevičius, R. Stanulionis, O. Lemežienė, V. Nairanauskienė, K. Venckus, L. Venckienė, V. Nairanauskas).

04 28 7 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje informacinių technologijų, biologijos, žmogaus saugos pamokoje apie atliekų prevenciją, rūšiavimą ir jų perdirbimą ir dalyvavo „Atliekų kultūros“ egzamine (mokytojos J. Budrevičienė, A. Prakapienė, R. Žuklienė).

04 29 I-IV G kl., 6-8 kl. mokiniai dalyvavo Trakų r. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių orientacinėse sporto varžybose, kurios vyko Kalvių miške (mokytoja A. Kazlauskienė).

Balandžio mėn. mokytoja V. Nairanauskienė dalyvavo stažuotėje Turkijoje. Stažuotė vyko pagal ERASMUS+ programą.

05 03 I-IV G kl. mokinių komanda dalyvavo Trakų rajono mokyklų vaikinų tinklinio varžybose, kurios vyko Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Užimta III vieta (mokytojai A. Kazlauskas, A. Kazlauskienė).

04 30 – 05 07 mokytojai: E. Liucvaikienė, B. Lapinskienė, A. Kazlauskienė, R. Žuklienė – dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje. Ši kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotė buvo įgyvendinta pagal Erasmus + programos projektą ,,Mobilumo mokiniai“.

05 09 – 28 25 TM grupės mokiniai: E. Borovikov, A. Kuznecov, D. Morkūnas, L. Kudarauskas, B. Carikov – dalyvavo stažuotėje Italijoje pagal projektą Erasmus + Leonardo da Vinci programa.

05 06 5-7 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje – pažintinėje ekskursijoje ,,Sūrio kelias“ . Salos-Rokiškis-Bajorai (mokytojai L. Balevičiūtė, K. Venckus, A. Prakapienė).

05 09 5-8 kl., I-IV G kl., 6 VR, 28 TM, 3 FL, 25 TM grupių, specialiosios jungtinės klasės mokiniai dalyvavo susitikime su Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento ambasadoriumi ypatingiems pavedimams Gediminu Varvuoliu. Renginys skirtas Europos dienai paminėti (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė).

05 13 I G kl., II G kl., IV G kl., 28 TM gr. mokiniai dalyvavo jaunimo festivalyje LIBELIFT 22. Festivalis vyko Vilniuje, Avia Solutions Group arenoje (mokytojas D. Stasiūnas).

05 13 R. Palionytė (III G kl.), G. Mozolevskytė (I G kl.) dalyvavo šalies technologijų olimpiadoje, kuri vyko Zarasų profesinėje mokykloje ( mokytoja O. Lemežienė).

05 18 8 kl., specialiosios jungtinės klasės, išlyginamosios klasės – grupės, 6 V gr., 25 TM gr. mokiniai dalyvavo edukacijoje ,,Lietuvos istorinės asmenybės Vilniaus senamiestyje“ (mokytojai L. Venckienė, A. Stankevičienė, mokytojo padėjėja E. Juknevičienė).

05 19 5-8 kl., I-IVG kl., 6 VR, 28 TM, 3 FL, 25 TM grupių mokiniai dalyvavo edukaciniame susitikime su operos atlikėju Liudu Mikalausku (klasių auklėtojai, grupių vadovai).

05 20 P. Makšeckaitė (II G kl.) dalyvavo Trakų bibliotekos organizuotame piešinių konkurse ,,Trakų miesto pasaka“ (socialinė pedagogė J. Bekešienė).

05 23 V. Brazinskaitė (IIIG kl.), R. Palionytė (III G kl.), G. Liucvaikytė (III G kl.), D. Širvinskis (IIG kl.), I. Širvinskis (specialioji jungtinė klasė) ir R. Širvinskis (8 kl.) dalyvavo Aukštadvario regioninio parko Antaviršio Gelionių duobių tvarkymo talkoje ( JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė, mokytoja R. Žuklienė).

05 25 5 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje Lietuvių literatūros pamokoje ,,Vilniaus legendų skrynia“ netradicinėje aplinkoje – Vilniaus senamiestyje (mokytoja L. Balevičiūtė).

05 26 A. Arlauskas (I G kl.), P. Malijauskas (I G kl.), B. Sakalius (I G kl.), K. Orlavičius (I G kl.), A. Monginas (I G kl.) dalyvavo renginyje ,,Atgal į praeitį. Kuo aš būčiau Vyrauto laikais“. Renginys vyko Trakuose (mokytojas A. Kazlauskas).

05 27 I-II G kl. mokiniai dalyvavo tinklinio turnyre ,,Andžėjaus Stelmachovskio taurei laimėti“. Turnyras vyko Trakų r. Senųjų Trakų Andžėjaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje (mokytojas A. Kazlauskas, mokytojo padėjėja E. Juknevičienė).

05 27 mokyklos bendruomenė dalyvavo Paskutinio skambučio šventėje. Šventę organizavo 5 kl. , I G – IV G kl. ( mokytojai – L.Balevičiūtė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė, D. Stasiūnas, E. Liucvaikienė, A. Stankevičienė; dir. pav. ugdymui A. Varankevičienė).

06 02 I G klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje netradicinėje aplinkoje – Aukštadvario seniūnijoje ( mokytoja V. Nairanauskienė).

06 02 gimnazijoje viešėjo būsimi penktokai (mokytoja R. Pašinskienė). Mokiniai susitiko su auklėtoja A. Prakapiene, gimnazijos direktoriumi A.Valančiausku, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičiene.

06 02 5-8 kl., II-III G kl. mokiniai dalyvavo parodoje „Draugystės voratinklis“. Paroda skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (mokytoja O. Lemežienė).

06 02 5-8 kl. I-II G kl mokiniai dalyvavo muzikos, dailės, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros integruotoje netradicinėje pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje – mokyklos aktų salėje. Tema „Augame kartu su M.K. Čiurlioniu 2022“ (mokytojai dalykininkai).

06 13 I G kl. mokiniai dalyvavo edukacijoje „Pas Prienų popierinės skudurinukę“ (mokytoja D. Kvedaravičienė).

06 07 8 kl., specialiosios jungtinės klasės, išlyginamosios klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje – Aukštadvario regioninio parko organizuotame renginyje „Ledyno keliu su velniu“ (mokytoja R. Žuklienė, mokytojos padėjėja E. Juknevičienė).

06 08 7 kl., 8 kl., išlyginamosios klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame renginyje „Karingųjų baltų pėdsakais“ ir „(Ne)Dingusios Vilniaus paieškos“ (mokytoja R. Žuklienė).

06 08 5 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje anglų kalbos pamokoje „LET‘S GO SHOPPING“ netradicinėje aplinkoje – Aukštadvario turgaus aikštėje (mokytoja E. Liucvaikienė).

06 14 5 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje – Aukštadvario bibliotekoje. Pamokos tema „Informacijos paieškos“ (mokytoja R. Žuklienė).

06 14-22 5 kl., 6 kl., specialiosios jungtinės klasės mokiniai dalyvavo socializacijos projekte „Septynios dienos po saule“ (soc.pedagogė J. Bekešienė, mokytoja R.Žuklienė).

06 16 7 kl. mokiniai dalyvavo renginyje ,,Naktis mokykloje“ (mokytoja R. Žuklienė).

06 27 IV G kl. mokiniams buvo pareikštos direktoriaus padėkos: A. Arlauskui – už puikią sportinę veiklą, Aurimui Arlauskui – už puikią visuomeninę ir sportinę veiklą, U. Beliukevičiūtei – už puikią visuomeninę veiklą, G.Ašmenaitei – už labai gerą visuomeninę ir sportinę veiklą, A. Venskutonytei – už puikią visuomeninę veiklą.

06 27 II G kl. mokiniams pareikštos direktoriaus padėkos: L. Achmedovui – už aktyvią sportinę veiklą, A.Beliukevičiui – už dalyvavimą konkursuose ir aktyvią sportinę veiklą, G. Dūdytei – pasiekusiai aukštesnįjį mokymosi lygį, už dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose, aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą Aukštadvario gimnazijos bendruomenei organizuojant renginius, G. Dzencevičiūtei – už dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose, aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą ir pagalbą Aukštadvario gimnazijos bendruomenei organizuojant renginius, J. Ignatavičiūtei – už labai gerą pamokų lankomumą, aktyvią sportinę veiklą, G.Kaščiukevičiūtei – už dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose, aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą Aukštadvario gimnazijos bendruomenei organizuojant renginius, P. Makšeckaitei – pasiekusiai aukštesnįjį mokymosi lygį, už dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose, aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą ir pagalbą Aukštadvario gimnazijos bendruomenei organizuojant renginius, G. Marcinkevičiui – už

dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose, aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą ir pagalbą Aukštadvario gimnazijos bendruomenei organizuojant renginius, R. Matkevičiui – už dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose, aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą ir pagalbą Aukštadvario gimnazijos bendruomenei organizuojant renginius, L.Narbutui – už aktyvią sportinę veiklą, E.Rimkaitei – pasiekusiai aukštesnįjį mokymosi lygį, už dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose, aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą ir pagalbą Aukštadvario gimnazijos bendruomenei, organizuojant renginius, D. Širvinskiui – už aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą klasės auklėtojai, A. Taraškevičiūtei – už dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose, aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą Aukštadvario gimnazijos bendruomenei organizuojant renginius.

06 20 5kl., 8kl., IG kl., išlyginamosios klasės mokiniai dalyvavo ekskursijoje Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus bibliotekoje (bibliotekos vedėja R. Budrevičienė, mokytoja D. Kvedaravičienė).

06 27 remiantis mokytojų tarybos posėdžio protokolu Nr. 2, direktoriaus padėkos pareikštos mokiniams, pasiekusiems aukštesnįjį mokymosi lygį 2021 – 2022 mokslo metais: Š. Martinėnui (6 kl.), A. Dūdytei (7 kl.), V. Rybnikovaitei (8 kl.), P. Makšeckaitei (II G kl.), G. Dūdytei (II G kl.), E. Rimkaitei (II G kl.), G. Liucvaikytei (III G kl.), R. Palionytei (III G kl.).

Direktoriaus padėkos pareikštos mokiniams, nepraleidusiems per antrąjį pusmetį nei vienos pamokos: M. Žukui (6 kl.), N. Petravičiūtei (III G kl.).

Direktoriaus padėka pareikšta mokiniui, neraleidusiam per mokslo metus nei vienos pamokos – P. Kavaliauskui (7 kl.).

07 11-30 profesinio skyriaus mokinys J. Paulauskas stažavosi Italijoje pagal „Erasmus+“ programą.