2022 m. spalio mėnesį Trakų r. Aukštadvario gimnazijos profesinio mokymo skyriaus mokytojai Vytautas Nairanauskas ir Jonas Umivalnikas, kartu su kolegomis iš kitų profesinių mokyklų, dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi vietinėse mokyklose, turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, aptarti stebėtas pamokas su jas vedusiais mokytojais. Mokytojai įgijo žinių, įgūdžių ir kompetencijų organizuoti ir įgyvendinti įtraukųjį ugdymą siekiant, kad kiekvienam mokiniui būtų sudarytos galimybės efektyviai įsitraukti į mokymosi procesą.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.