2022 m. gegužės pradžioje penki Aukštadvario gimnazijos bendrojo ugdymo mokytojai dalyvavo 5 d. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje. Ši kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotė buvo įgyvendinta pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000013016 „Motyvuoti mokiniai“.

Kursų metu Aukštadvario gimnazijos bendrojo ugdymo mokytojai tobulino savo gebėjimus spręsti mokinių mokymosi motyvacijos problemas, kūrybiškai ir šiuolaikiškai motyvuoti ir įtraukti mokinius į ugdymo procesą. Kursuose dalyvavę Aukštadvario gimnazijos mokytojai gavo Europass mobilumo dokumentus, dalyvavimo kursuose pažymėjimus.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.