2023 m. lapkričio mėnesį Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytoja, kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų, dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Nyderlanduose. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000127181.

Stažuotės metu mokytoja lankėsi Hagos ir kitų miestų profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, aptarti stebėtas pamokas su jas vedusiais mokytojais bei perimti jų patirtį. Stažuotės metu Aukštadvario gimnazijos mokytoja gilinosi į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo sprendimus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų įtraukimą į ugdymo procesą. Didelis dėmesys taip pat buvo kreipiamas į aplinkos tvarumą ir tvarų vystymąsi, kadangi Nyderlandai šioje srityje yra tarp pirmaujančių ES šalių.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją