Programos trukmė: po 10 kl. – 3 metai, po 12 kl. – 2 metai, turintiems profesinį išsilavinimą – 1,5 metų.
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta pagrindinio ugdymo programa
Programos tikslas – parengti profesinius pagrindus ir įgūdžius turintį, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje darbuotoją,gebantį atlikti automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir remonto darbus įmonėse bei organizuoti privačią komercinę veiklą.

KOMPETENCIJOS:
 Atlikti bendruosius mechaniko darbus;
 Atlikti automobilių ir traktorių variklių techninės priežiūros ir remonto darbus;
 Atlikti automobilių ir traktorių maitinimo ir uždegimo sistemų techninės priežiūros ir remonto
darbus;
 Atlikti automobilių ir traktorių transmisijų techninės priežiūros ir remonto darbus;
 Atlikti automobilių ir traktorių važiuoklių techninės priežiūros ir remonto darbus;
 Atlikti automobilių ir traktorių elektros bei elektronikos įrengimų techninės priežiūros ir remonto
darbus;
 Atlikti žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir remonto darbus;
 Organizuoti privačią komercinę veiklą.
Pasirenkamosios:
 Atlikti automobilių ir traktorių papildomų įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus;
 Valdyti transporto priemones;
Atlikti kėbulo remonto darbus.

Profesinė karjera:

Technikos priežiūros verslo darbuotojas galės  dirbti valstybinėse bei privačiose mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę, vairuoti automobilius ir traktorius.

Įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinę kvalifikaciją, galės tęsti mokymąsi kolegijose, universitetuose pagal inžinerijos ir inžinerinių mokslų studijų krypties mokymo programas.

PRIĖMIMO TVARKA:

Prašymai teikiami www.lamabpo.lt arba tai galite padaryti atvykę į mokyklą (Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r.) Tel. pasiteirauti: 8-528-65252

Plačiau apie priėmimą skaitykite ČIA

DOKUMENTAI:
  • prašymas (pateikiamas www.lamabpo.lt);
  •  įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
  • asmens tapatybės kortelė arba pasas;
  • sveikatos pažymėjimai (formos 086/a ir 027-1/a);
  • 4 foto nuotraukos (3×4).

DĖMESIO!

♦ Moksleiviams mokama iki 126 eur. stipendija.
♦ sudaromos sąlygos stažuotis ES šalyse.
♦ galite lankyti „B“ kategorijos vairuotojo kursus.