Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu.

Prašymai į Trakų rajono švietimo įstaigas teikiami per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas interneto svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Dėl Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija, susijusi su priėmimu į švietimo įstaigas, skelbiama interneto svetainėse:
· Priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas sistemos – https://mokykla.trakai.lt

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninius valdžios vartus (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Prašymai užregistruojami tik tada, kai yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie interneto svetainės paskyros „Tėvams“.

Jeigu tėvai neturi galimybės užregistruoti vaiką elektroniniu būdu (kai deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Trakų rajonas), prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į gimnaziją vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • sausio 15 d. – kovo 1 d.

Papildomas prašymų priėmimas į gimnaziją vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • rugpjūčio 15–31 d.

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

Atsakingi asmenys:

 • Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje:
  Dovilė Svitovienė
  Raštinės vedėja
  Tel. ( 8 528 65 252) El. p. aukstadvariogimnazija@gmail.com
 • Dorota Vaičiūnė
  Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė
  Tel. (8 528) 55604
  El. p. dorota.vaiciune@trakai.lt